Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Τρίτη
Οικονομική
Αυγούστου!
(Κδημερινή οικονομική ειδική εριμερίδα Διακηρύξων Δημηρασιν
Έτος 240
Αριθ. Φύλ. 7449
Τιμή : 1.00
Βαλτετσίου 26 -Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 952233
Ταμειακές
μηχανέs :
Αντίστροφη
μέτρηση για τη
σύνδεσή τοus
με το Taxis
Κορονοχρέη
Ρύθμιση Πολλν ταχυτήτων
πτωχευτικού κδικα
Η ανάγκη ρύθμισης
Ένα ολοκληρωμένο
σχέδιο πολλαπλν επλογν έχει η κυβέρ- των οφειλν που δημι
νηση,
από την νέα χρονιά οι οδήγησε κυβέρνηση
οφειλέτες να μπορούν
να διαλέξουν τη λύση
που θα του ελαφρύνει
από τα βάρη των
χρεν και θα τους
βοηθήσει να συνεχί.
σουν και την επόμενη
ημέρα.
Στόχος παραμένει να
προκειμένου ούργησε η πανδημία .
και Θεσμούς να συμφωνήσουν στη νέες
ρύθμιση των 36 άτοκων ή 72 έντοκων δό Η ΑΑΔΕθα .βλέπεν
και θα διαβάζει τις
αποδείξεις nou θα εκδίδουν οι επιχειρήσεις μέσω ταμειακν
μηχανν- Τι θα ισχύ - δοθεί "ανάσα , σε επισει από 1 η Οκτωβρίου
και τι από 1η Νοεμβρίου
Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για
συνέχεια στην 11
σεων.
Η ρύθμιση αφορά
οφειλές οι οποίες γεν νήθηκαν από τον Μάρ
τιο του 2020 μέχρι και
τον Ιούλιο του 2022 και
θα δίνει τη δυνατότητα στους φορολογούμενους
τακτοποιήσουν με μη
νιαίες δόσεις είτε
άτοκα μέσα σε 3 χρό νια, είτε σε βάθος 6 στηνπανδημία από τον
χρόνων με επιτόκιο
χειρήσεις και φυσικά
πρόσωπα και ταυτόχρονα θηση στην
αγορά.
Για αυτό το λόγο
υπάρχει μια βεντάλια
διαφορετικν ρυθμίσεων οι οποίες ξεκιoroίa αφορούσε τον
Απρίλιο του 202 .
Οφειλές οι οποίες θα
ενταχθούν στη ρύθ
μιση θα αφορούν χρέη
που γεννήθηκαν μέσα ελεύθεροι επαγγελμαοφειλές
Στην ρύθμιση
έχουν δικαίωμα να ενταχθούν:
- Επιχειρήσεις και
να τις
ΦΠΑ, το φόρο εισοδή.
ματος , τον ΕΝΦΙΑ,
καθς και τις ασφαλι στικές εισφορές .
Σύμφωνα με τον κ.
Σταϊκούρα ή ρύθμιση
τίες οι οποίοι ως πλητ τόμενοι εντάχθηκαν
στη διευρυμένη λίστα
ΚΑΔ του Απριλίου του
2020. Σύμφωνα με τον
υπουργό Οικονομικν
αυτό σημαίνει ότι στη
νέα ρύθμιση θα μπορούν να ενταχθούν περίπου το 78% των
επιχειρήσεων .
Εξοικονομν: νούν από τις 24 δόσεις 2,5%
| και ανάλογα με την
επλογή και την ιδιαιτε ρότητα των οφειλν
μπορούν να αυξηθούν καθς στη ρύθμιση θα
Ταυτόχρονα , ο αριθμός των δικαιούχων διευρύνεται σημαντικά
Με το νέο
πρόγραμμα
αναβαθμίζονται στις 36, τις 48, τις 72
μπορούν να ενταχθούν αφορά επιχειρήσεις
τις 120, τις 240, ακόμα όσοι
και τις 420 δόσεις για πληττό μενοι και είχαν
όσους ενταχθούν στη
διαδικασίας του νέου
θεωρήθηκαν
και φυσικά πρόσωπα
που έχουν πληγεί από
την πανδημία και
έχουν βεβαιωμένες
50.000
ενταχθεί στη διευρυ μένη λίστα των ΚΑΔ, η
κατοικίεs
συνέχεια στην 10
Από αναβολή
σε αναβολή
οι αυξήσειs στα
Αντίστροφα μετρά
πλέον η κλεψύδρα για
να ξεκινήσουν οι αιτήγρα μμ
.Εξοικονομν ύψους
632 εκατ. ευρ , μέσω
του οποίου θα επδοτηθούν δε κάδες νοι.
κοκυριά . Μάλιστα , για
συνέχεια στην 2
αναδρομικά
Σελίδα 9