Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

32oC, 21:00

26oC - Υγρασία 38%-100% - Άνεμοι: NΔ-ΒΔ 0-2μπ. Ανατολή ηλίου: 07:00 - Δύση ηλίου: 20:24

€0.80

Áíõðüôáêôï, åëëçíéêü Äçìüóéï

Ήταν λίγες ώρες μετά, αφότου τελείωσε η Σύνοδος κορυφής της ΕΟΚ στην Κέρκυρα, τον Ιούνιο του 1994, όταν ο ΟΤΕ άρχισε να σκάβει τους δρόμους από τη μάντρα της πλαζ του Μον Ρεπό έως το κτήριο στο κέντρο της Λ. Αλεξάνδρας. Ο μόλις ασφαλτοστρωμένος δρόμος της κεντρικής πόλης αποκτούσε έτσι μια μακριά πληγή, που μάτωνε την ψυχή των Κερκυραίων. Τι είχε συμβεί; Η πόλη ήταν απέραντο εργοτάξιο επί μήνες. Εντατικά από τις αρχές του 1994 έως το διήμερο της Συνόδου και των παράλληλων εκδηλώσεων, που έγιναν στον Αη Γιώργη στο Φρούριο. Ήταν η Σύνοδος όπου το εναρκτήριο λάκτισμα για την ένταξη της Κύπρου
στην ΕΟΚ ενώ υπογράφτηκε και η συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ρωσίας του Γιέλτσιν. 3»

Τρίτη 24 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5415

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ

Óáò ìéëÜìå, äåí ìáò áêïýôå!

Ï ÄÞìïò æçôÜåé
åê íÝïõ, êáôÜèåóç
ôùí ðñïôÜóåùí
ôùí öïñÝùí ìÝ÷ñé 6/9

Äåýôåñï èáíáôçöüñï
ôñï÷áßï ìÝóá
óå åííéÜ ìÞíåò

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Τόσο ο υπάρχων
κανονισμός όσο και ο αναθεωρημένος, για να εφαρμοστεί
θα πρέπει πρώτα να έχει την
αποδοχή των κοινωνικών φορέων που ζουν και δραστηριοποιούνται στην περιοχή» επισημαίνει ο Σύλλογος Μονίμων
Κατοίκων Παλιάς Πόλης σε επιστολή του προς τη Δήμαρχο
Μερόπη Υδραίου.
ΣΕΛΙΔΕΣ

4&5»

Áðü óÞìåñá èá ãñÜöïõí!
ΚΕΡΚΥΡΑ. Αντιδρουν οι επιχειρηματίες και οι κάτοικοι του Σολάρη στην εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιοχή. 11»

Ï Ê. ×áôæçäÜêçò èá ðáñáäþóåé ôéò ôåëåõôáßåò
åñãáôéêÝò êáôïéêßåò óôïí Áç ÃéÜííç, ôçí ÐÝìðôç

3»

50 êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá ôç ÄåõôÝñá 23/8

6»

Ç ìðÜíôá
ôçò ÐáëáéÜò
ÖéëáñìïíéêÞò
Ýãéíå 180 åôþí 13»
ÐñùôáèëÞôñéá ç ÃÅÊ, äåýôåñç óôï ÄÝêáèëï, ôñßôïò ï ÊÃÓ 15»

ΚΕΡΚΥΡΑ. Κρατείται
στο Αστυνομικό Τμήμα
και το πρωί θα οδηγηθεί
στον εισαγγελέα, ο Παξινός μοτοσικλετιστής, που
παρέσυρε και τραυμάτισε
θανάσιμα μια γυναίκα. Το
δυστύχημα έγινε λίγο μετά το μεσημέρι (12:30)
της Δευτέρας στον περιφερειακό δρόμο από τον
Γάη στο λιμάνι.
Η γυναίκα (82), Ιταλίδα
τουρίστρια, ήταν πεζή.
Κατέληξε πριν γίνει δυνατό να της παρασχθεί οποιαδήποτε βοήθεια.
Σύμφωνα με αστυνομικές
πηγές, ο μοτοσικλετιστής
είχε εμπλακεί και πέρσι
(9 Νοεμβρίου του 2020)
σε επίσης θανατηφόρο,
τροχαίο. Ιστορικό που
σχολιάζεται έντονα στη
μικρή κοινωνία των Παξών.



Τελευταία νέα από την εφημερίδα