Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5040 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Αρνητής ιατρός...
• Εμπιστεύτηκαν αρνητή γιατρό και τώρα νοσηλεύονται με
κορωνοϊό
• «Νερό έχουν τα εμβόλια, να
μην τα κάνετε», έλεγε
• Σύμφωνα με την καταγγελία
συγγενή τους, την οποία μεταφέρει στο Facebook η Μαρία
Ξηρού, ο εν λόγω γιατρός τους
παρότρυνε να μην εμβολιαστούν, παρά το γεγονός ότι ο
ένας εκ των νοσούντων σήμερα,
πάσχει από ζάχαρο.

Πολιτική

Δήμοι
Σε εξαιρετικό κλίμα
επίσκεψη Βραζιλιάνου Δημάρχου στα
Τρίκαλα

s

Óåë. 14

Υποβάλλονται αιτήσεις
• πρόσληψης καθηγητών
μουσικής
στο Ωδείο
Καρδίτσας
– Κωνσταντίνος Ευθυμιάδης

s

s

Óåë. 6

Óåë. 5

Εξετάζεται η επέκταση της άδειας
πατρότητας στις
Ένοπλες Δυνάμεις

s
Νέο αυτοκινούμενο γερανό
Óåë. 9

• και μηχά-

νημα διακίνησης
εμπορευματοκιβωτίων απέκτησε το Λιμάνι
του Βόλου

s

Óåë. 15

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr