Πρωτοσέλιδο Πρωινή Κοζάνης:Recognized text:
ΠΡΩΙΝΗ
ΕΔοφων μα4 οoυ .
Ο ογwνστ όμς
μέχρι θανάτου γp
| νο εκφρόωp
(11 ελεύθερο.
Σάββατο
Αυγούστου
Αριθ. φύλλου 6317
Τιμή φύλ.: 0,50
Καθημερινή εφημερίδα Kozάvης
Απολιγνιτοποίηση:
Υπεγράφη η ΚΥΑ
. με τις προδιαγραφές
των ειδικν πολεοδομικν σχεδίων
- Τα ειδικά πλεοδομικά σχέδα είναι αnopoίτητα προκειμένου να χωροθετηθούν οι επενδύσεις που προβλέπει
το master pian για τη Δίκαη Αναπτυξιαή Μετάβαση καθς θα οργανσουν τον χρο στις εκτάσεις της ΔΕΗ
στη δυτική Μακεδονα
Σελίδα 1ε
Νέο Εξοικονομό
Η εμβολιαστική
κάλυψη
στη Δυτική Μακεδονία
Προ των Πυλν
ο νέος οδηγός
Σελίδα 5
Καταργείταιn ένταξη
με σειρά προτεραιότηταs
Ποu ίσχυε στο προηγούμενο
Πρόγραμμα
Συνεδριάζει
το Δημοτικό Συμβούλιο Κο ζάνης
Σελίδα 13
Δευτέρα 23 Αυγούστου και ρα 19:00
Σελίδα 16
ΜπάσκετΤο πρόγραμμα του Κυπέλλου
Ελλάδος
Καστοριά:
- Με τον ΓΣ Ηρακλή κληρθηκε ο ΓΣΚ Λασσάνης
" εισέβαλε
σε σπίτια
από τις τOUαλέτες
Σελίδα 24
Δουλειές υπάρχουν,
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
αρκεί να τις ξεμπλοκάρετε.. .
Διπλωματούχοι Οπτικοί . Οπτομίτρες
Να σταματήσει το ανέκδοτο με τις χιλιάδες θέσεις εργα|σίας , όσο η χρόνια ανυπαρξία επενδυτικής πολιτικής μπλο| κάρει δεκάδες επενδύσεις . Είναι ντροηή.
Και είναι ανύπαρκτη η επενδυτική noλιτική της χρας όταν
συνέχεια στη σελίδα 4
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
Κοζάνη; Τράντα 18 / Τηλ.2461040462-49500
Πτολεμαίδα: Β.Κων νου & Νοσοκομείου 1(Γωνία) / Τηλ. 2463025555
Γρεβενά :Παύλου Μελά 7U Τηλ.2462004444
Σελίδα 6
Διαβάστε μας και στο Κοzanipress.gr
ΚΟΖΑΝ
PRESS