Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

989 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 22 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

ΑΣΑ: Μεγάλες μεταγραφές
• Πρωταθλήτρια στις μεταγραφές αναδεικνύεται η
Αναγέννηση που ξεκινάει με
στόχο ακόμη και την άνοδο...
•Αναλυτικά όλοι οι παίκτες που αποκτήθηκαν από
την ομάδα, αυτοί που ανανέωσαν, όσοι έφυγαν και όλο
το τεχνικό επιτελείο της
Αναγέννησης...

s

Κοινωνία

Κοινωνία

Τοποθέτηση ΑΤΜ
της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας στο
Αγναντερό

s

Σε δημόσια διαβούλευση
τίθεται από σήμερα το
Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Ταχεία Πολιτική Δίκη

Óåë. 14

Την Κυριακή 29 Αυγούστου η εκδήλωση

s

Óåë. 20-21-22

•η εκδήλωση τιμής για τον Γεώργιο Μπαλταδώρο
Óåë. 15

s
Μην πυροβολείται τον Στέφανο…
Óåë. 11

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου

s

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

Óåë. 3