Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μηταράκης: Η Ευρπη δεν είναι σε θέση να επωμισθεί νέα μεταναστευτική κρίση
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6043 Παρασκευή 20.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Νέος πρόεδρος της
Κεντρικής Ενωσης
Επιμελητηρίων ο
. Χιτζηθεοδοσίο
Πειραις:
Η συνταγή για μικρότερες
Προβλέψεις και πιο Πολλά κέρδη
Τι αποφάσισε η επιτροπή
Σε Ποιους χορηγείται τρίτη δόση
εμβολίου από Σεπτέμβριο
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Μετά από Τις Προβλεπόμενες
διαδικασίες στην Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας , ο Προεδρος του ΕΕΑ.
κ . Χατζηθεο δοσίου εξε
λέγη ομόφωνα νέος Πρόεδρος της ΚΕEΕ, στη θέση του
εκλιπόντος Κωνσταντίνου
Μίχαλου. Στην Πρτη του
δήλωση ο κ. Χατζηθεοδοσίου
τονίζει
Μπήκε φρένο σε έργα
απθήκευση
< Στην πιο κρίσιμη ίσως
εποχή για το επιχειρείν,
εξαιτίας των οικονομικν
συνεπειν της Πανδημίας
αλλά και των πρόσφατων
καταστροφικν Πυρκαγιν,
αναλαμβάνω τη βαρύτατη Κοινωνικός Τουρισμός:
ευθύνη της προεδρίας της
Κεντρικής Ένωσης Επιμελ
ητηρίων.
12 δανυχτερεύσεις σε όσους
διαλέξουν τη Βόρεια Εύβοια
Η ευθύνη γίνεται ακόμα
μεγαλύτερη καθς διαδέχομαι τον αείμνηστο ΚωνστανΤίνο Μίχαλο , ο οποίος άφησε
ανεξίτηλη τη σφραγίδα του
στον επιχειρηματικό στίβο
στον επιμελητηρια κό
θεσμό . Εργά στηκε σκληρά
για Την πρόοδο και ανάπτυξη
των επιχειρήσεων της χρας μπορουν να πραγματΟΠΟΙ -sies/ergasia-kaiκαι το έργο του ως Προεδρος
Του ΕΒΕΑ αλλά και Της ΚΕΕΕ
θα μνημονεύ εται για Πολλά
χρόνια. Σε αυτή τη δύσκολη
συγκυρία, καλούμαι
συμβάλω από μία νέα θέση ρόμενοι Πάροχοι Τουριστην τόνωση της επιχειρημαΤικότητας και στην Προστασία τν επιχειρήσεων Τάσχουν στο ενισχυμένο Πάροχοι κοινωνικού τουρΠου τα τελευταία χρόνια
δίνουν σκληρή μάχη επιβίω-| Τουρισμού
σης αρχικά απένανπ στην
οικονομική κρίση και στην
συνέχεια απέναντι στς συνέ
πειες της πανδημίας. Και σαν
να μην έφταναν αυτά, ήρθε | Πύλης
να Προστεθεί και Το κατα στροφικό Πέρα σμα της ΠύρΜης λαίλαπας
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι διακοπές με
το Πρόγραμμα επιδότησης https ://www.goν.gr/ipireστη διεύθυνση:
asphalise/apozemioseis-.
τουριστικά kai-parokhes/parokhoiκαταλύματα του μητρου koinonikou-tourismou
ηθούν έως 31 Ιουλίου
Αν κατέδειξε κάτι ο φετινός Παρατεταμένος καύσωνας στη χρα μας
είναι η αναγκαιότητα ύπαρξηις συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας , ως αντιστάθμισμα στη μεταβλητότητα των ΑΠΕ , Που είναι
διαθέσιμες όταν το επτρέπουν οι καιρικές συνθήκες , Με δεδομένη ,
νθυμίζεται ότι οι ενδιαφε-Συγκεκρι μένα , η διαδρομή μάλιστα, την <πράσινην Πολτική της Ε.Ε.και το στόχο για πλήρη αna
Εργασία νθρακοποίηση, τα συστήματα αυτά αναδεικνύονται ως κρίσηιμο συστα2022
Παρόχων Του ΟΑΕΔ. Υπενα
είναι: gov.gr
και ασφάλιση
στικν καταλυμάτων Που
επιθυμούν
συμμε- ημισεις και Παροχές
τικό των σύγχρονων ηλεκτρικν συστημάτων.
Πρόγραμμα Κοινωνικού ισμού
2021-2022
Η χρα μας ωστόσο, όχι μόνον επενδυτικό ενδιαφέρον Που
Για περισσότερες πληροφ- εχει καθυστερήσει να θεσμοθε- καταγράφεται στον τομέα αυτό,
αλλά έχει μπλοκάρει έως τα
μορούν να υποβάλουν
αιτηση συμμετοχής έως ορίες , οι ενδιαφερόμενοι Τήσει τη λειτουργία συστημάΤς 30 Ιουνίου 2022 μέσω μπορούν να επισκεφτούν
της Ενιαίας Ψηφιακής την ηλεκτρονική διεύθυτων αποθή κευσης ηλεκτρικής τέλη του έτους
ενέργειας , Παρά το μεγάλο
Ελληνικού
Δημοσίου gov.gr με κωδι- http ://www.oaed.gr/koino
κούς ΤΑXISnet ή ΟΑΕΔ
nikos-tourismos
Created by Universal Document Converter