Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

20

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5808

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΠΓΝΠ ΚΑΙ «ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑ»

91 ΤΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΑΞΗΣ, ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΟ 92,86% ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α

Εµβολιασµένο
το 70% του
προσωπικού

H «∆έλτα» σαρώνει
και στην Αχαΐα
ΓΩΓΟΣ: ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ∆ΡΟΜΟ, ΚΑΜΠΑΝΑΚΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝ∆ΗΜΙΑ

ΜΠΑΚΟΣ ΣΤΗ «Γ»: Ο ΝΟΜΟΣ
ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΚΑΤΑ ΓΡΑΜΜΑ

ΣΕΛ. 4

ΣΕΛ. 5

ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ Η ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΙΑΛΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ 20ΧΡΟΝΗ

ΛΟΓΩ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Θωράκιση
συνόρων
µε µοντέλο
Έβρου

Κωσταλέξι

και στην Πάτρα!

ΣΕΛ. 8

27ΧΡΟΝΟΣ Ο ΦΕΡΟΜΕΝΟΣ
ΩΣ ∆ΡΑΣΤΗΣ ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΡΑΤΟΥΣΕ
ΚΛΕΙ∆ΩΜΕΝΗ ΕΠΙ 5 ΜΗΝΕΣ,
ΤΗΝ ΕΚΒΙΑΖΕ, ΤΗΝ ΕΞΕ∆Ι∆Ε
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΚΟΠΟΙΟΥΣΕ
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Α.Π.,
ΣΤ. ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΗ «Γ»

Πανεπιστήµιο
πρώτης
επιλογής
ΣΕΛ. 11

ΣΕΛ. 10

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΤΗΝ Κ. ΑΧΑΪΑ

Α.Σ.Ο.:
«Τρέχει»
ο διαγωνισµός
ΣΕΛ. 13

Tο µαρτύριο
της σταγόνας

ΣΕΛ. 21-25

ΣΤΕΡΕΨΑΝ ΟΙ ΒΡΥΣΕΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

ΑΠΟΓΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ
ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ
ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Από σήµερα θα είµαστε και πάλι κοντά σας...

ΣΕΛ. 12

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΠΑΙΖΟΥΝ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ

Μπάχαλο
µε το Κύπελλο
Μπάσκετ
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ΚΡΟΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΘΕΣΗ