Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5037 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

14χρονος εμπρηστής
• ‘’Εβαζα φωτιές γιατί μου
άρεσε να βλέπω φλόγες και
καπνό’’
• Την ώρα που οι καταγγελίες για εμπρησμούς ολοένα
και πληθαίνουν το τελευταίο
διάστημα, σοκ προκαλεί η είδηση της σύλληψη ενός
14χρονου στη Φθιώτιδα, ο
οποίος ομολόγησε πως είναι
υπεύθυνος για τις φωτιές
στον Θεολόγο

Περιφερεια

Δήμοι
Ταξίδι με τα … «αστέρια» του τόπου μας
για το καλοκαίρι που
φεύγει

Καθαρίζει το οδικό δίκτυο αρμοδιότητας της
στην Π.Ε. Τρικάλων η
Περιφέρεια Θεσσαλίας

Óåë. 7

Óåë. 9

s

Το Νηπιακό τμήμα
• του Βρεφονηπιακού
Σταθμού
του ΚΕΝΤΡΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

s

s

Óåë. 4

Óåë. 5

s
Δωρεές βιβλίων
• Απο δημό-

τες του Δήμου
Λίμνης Πλαστήρα, αλλά και
Καρδιτσιώτες

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr