Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πότε καλεί η εφορία για δικαιολογητικά
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ υε
9 771234
567140
Πέμπτη 19 Αυγούστου 2021 / τιμή: 1,30 E
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 Αριθμός φύλλου: 27.595
Πότε καλεί η εφορία
για δικαιολογητικά
Covid-19
Νέα επιδείνωση
των δεικτν τις πανδημίας
. Αύξηση διασωληνωμένων,
εισαγωγν και θανάτων
αΠράσινο φως για 3η δόση
εμβολίου σε ευπαθείς ομάδες >6
Κοινωνικοποίησην του πλούτου
το νέο δόγμα της Κίνας
Φορολογικές δηλσεις: Οι 6 περιπτσεις για αποστολή ή Προσκόμιση εγγράφων στις ΔΟΥ
Η KινωνικοΠοίηση του πλούτου στο όνομα
μιας ακονής ευημερίας για όλους γίνεται το
νέο δόγμα της Κίνας . Το στίγμα του νέου δόγματος έδωσε χθες ο ίδιος ο Πρόεδρος της
χρας Σι Τζnίνγκ σε σύσκεψη του οικονομικού
επιτελείου , όΠου ορίστηκε ως Πρτη Προτεραιότητα η διοχέτευση του (πλούτου με μέτρον
σε όλους αντί της συσσρευσής του
στους λίγους . σελ . 14
Σε έξι περιπτσεις υποχρεούνται οι φορολογού- λσεων με επιφύλαξη, τη δήλωση ανείσπρακτων δίδονται εφόσον ζητηθούν. Για τις τροποΠοητικές
μενοι να αποστέλλουν ή να Προσκομίζουν αυτο
ΠροσΠως στις ΔΟΥ δικαιολογητικά για να απo
δείξουν ισχυρισμούς τους σχετικά με τη συμπλή. δαπής από βαριά αναπήρους καθς και τη συμ.
ρωση κωδικν της δήλωσης φορολογίας εισοδή Πλήρωση και υποβολή δηλσεων αποθανόντων . λονται ή να Προσκομίζονται μόνο τα δικαιολογητικά
ματος φυσικν Προσπων. Οι περιπτσεις αυτές Γενικά , σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , σε
αφορούν τη συμπλήρωση Ποσν για ορισμένα ε
σοδήματα και Παρακρατηθέντες φόρους, για τα
οποία δεν υπάρχει στην AΑΔΕ καμία ηλεκτρονική λονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αλλά αυτά
πληροφόρηση , τη συμπλήρωση και υποβολή δη- φυλάσοονται από τον φορολογούμενο και Παραμισθωμάτων , την απαλλαγή ή τη μείωση των τεκ
μηρίων διαβίωσης, τη δήλωση εισοδημάτων αλλο αρχική δήλωση έχει υποβληθεί μέσω διαδικτύου
δηλσεις φορολογίας εισοδήματος των οΠοίων n
και ζητούνται δικαιολογητικά, Πρέπει να αποστέλ
Που αφορούν κωδικούς της δήλωσης για τους οποί.
ους δεν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση. Εφόσον
κάθε Περίπωση ηλεκτρονικής υποβολής της δή
λωσης φορολογίας εισοδήματος δεν συνυποβάλ δε η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί χειρόγραφα
Δύο εναλλακτικές ενίσχυσης
του μ/κ εξετάζει η Doppler
και η τροπΟΠοιητική δήλωση Πέπει να υποβληθεί
με τον ίδιο τρόΠο . σελ . 3
Πλρη για ενίσχυση του μετοχικού της κεφαλαίου, είτε με είσοδο στην Κύρια Αγορά του
Χ.Α. είτε με συνεργασία με στρατηγικό επενδυτή ή fund , βάζει για το 2022 η βιομηχανία
ανελκυστήρων Doppler. σελ 13
Οδικός χάρuης ενίσχυσης
Πυρόπληκτων της Εύβοιας
Πύρινο μέτωΠο
Νύχτα αγωνίας για τα Βίλια
Νέος Πρόεδρος της ΚΕEΕ
ο. Χατζηθεοδοσίου
. Επιμένει η φωτιά τρεις μέρες
- Αντιπυρικές ζνες από πυροσβεστική και κατοίκους
Αναστολές συμβάσεων - Αποζημισεις
Σε μια δύσκολη χρονική συγκυρία για την
ελληνική επιχειρηματική κοινότητα και ιδιαίτερα
για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες αναλαμβάνει τα nνiα , μετά τις προβλεπόμενες
διαδικασίες, στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου Αθήνας Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου. σελ.4
σεις Που Προωθούνται αφορούν
εργαζόμενους από επιχειρήσεις
του ιδιωτικού τομα , ανεξαρτή
τως κλάδου, αλλά και χωρίς να
έχουν υποστεί απαΣε πλήρη εφαρμογή βρίσκονται
τα μέτρα Που εξήγγειλε η κυ
βέρνηση για την Προστασία των
εργαζομένων σε επιχειρήσεις
στις Πυρόπληκτες Πε
ριοχές της Εύβοιας , Η
οχετική Κοινη Υπουρ Μετρα στηρίζης από τις Πυρκαγιές.
γική Απόφαση (ΚΥΑ)
δημοσιεύθηκε και
έτσι ρυθμίζονται τα
ζητήματα της αναστο
λής των συμβάσεων εργασίας , Δήμων Ιστιαίας-Αιδηψού και
άρα και της καταβολής της αnο - Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άν
ζημίωσης ειδικού σκοπού . Σε νας της Περιφερειακής Ενότητας
κάθε Περίπτωση , οι Παρεμβά Ευβοίας. σελ.5
ραίτητα υλικές ζημιές
και για
συμβάντα
από το 2019
Προϋπόθεση, όμως
είναι οι εΠιχειρήσεις
αυτές να ανήκουν στα
διοικητικά όρια των
Θεσσαλονίκη
115 εκατ. ευρ αλλάζουν
την αστική καθημερινότητα
Παρεμβάσεις ύψους 115 εκατ. ευρ, Ποu μnoρούν να μεταμορφσουν την αστική
καθημερινότητα στη Θεσσαλονίκη μέχρι το
2030 προκρίνοντας τις ήπιες και πράσινες
μεταφορές, περιλαμβάνει το Σχέδιο Βισιμης
Αστικής Κινητικότητας του κεντρικού δήμου ,
Που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μεταφορν. σελ . 10
σελ. 15
Ελλιπής
η δημοσιότητα
των δημοσίων
Αλλαγή Πλάνων
για χορηγήσεις
Ανεβάζουν
ακόμβους
τα πλοία
της ακτοπλοϊας
Αφγανιστάν
Τράπεζα της Ελλάδος
ΦΡΕΝΑΡAΝ ΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ
ΤΩΝ ΧΡΥΣΩΝ ΛΙΡΩΝ
ΣΤΟ Β ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2021
Οργαννονται
οι Ταλιμπάν,
Προβληματίζεται
η Δύση
συμβάσεων
>16-17
ΕAΑΔΗΣΥ
Τράπεζες-Τετραετία
Επιβατική κίνηση
Η ελλιπής δημοσιότητα των
Προκηρύξεων , τόσο στο κεντρι
κόμητρο όσο και στον Τύπο,
είναι το κυρίαρχο Πλημμέλημα
στο οΠοίο υποΠίΠτουν οι ανα
θέτουσες αρχές δημοσίων συμ
βάσεων στη χρα μας, σύμφω
να με την Ενιαία Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕAΑΔΗΣY) . σελ . 4
Αλλάζουν μορφή οι χορηγήσεις των ελληνικν τραΠεζν , οι οποίες Προετοιμάζονται για να διαθέσουν
δάνεια ύψους 20 δισ. ευρ σε επιχειρήσεις κατά την
Προσεχή τετραετία. Ένα τμήμα αυτν αφορά το Ταμείο
Ανάκαμψης εν ένα άλλο τμήμα αφορά τα εγγυημένα
από την Ε.Ε. Προγράμματα . Η Πιστωτική επέκταση
των τραπεζν εξακολουθεί να αποτελεί θέμα συζή tmoης με τους θεσμούς, αλλά και με την κυβέρνηση ,
καθς στόχος είναι να συμπεριληφθούν όσες Περισσότερες επχειρήσεις είναι εφικτό. σελ. 2
Πλησίασε το 1,5 εκατ ταξιδιτες
η επιβατική κίνηση στις ακτοΠλοϊκές γραμμές από τα τρία με
γάλα λιμάνια της Αττικής (Πειραιά , Pαφήνα, Λαύριο) για το διάστημα απότις αρχές Ιουλίου με
χρι και τις 14 Αυγούστου, κατα γράφοντας αύξηση 28,1% σε σχέ
ση με Πέρυσι, ωστόσο δεν έπιaσε τα επίπεδα του 2019. σελ . 11
Ελλάδα
ΚΥΣΕΑ
ΥΣΤΕΡΕΙΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ >7
<Ζνη άμυνας"
Προς αναχαίτιση
Προσφυγικού
ρεύματος
Πληση ακινήτου
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΕΡΔΗ 6,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΠΑΤΗΝ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα