Πρωτοσέλιδο Πρωινή Γρεβενών:Recognized text:
1ΡΩΙΝΗ
Πέμπτη
Αυγούστου
Καθημερινή εφημερίδα νομού Γρεβενν
Αριθ.φύλλου 7809
Τιμή φύλλου 0.50Ε.
Μέτρα για
φέτα μαϊμού και
ακριβές ζωοτροφές
ζητά η Πανελλήνια
Ένωση Κτην οτρόφων
"Φρένο"
Συνέχεια στην 6
στο"ρίλλυ" ανατιμήσεων στο ρεύμα
Κατάργηση παγίου και ρητρν
πρόωρης αποχρησης , όρια προσαύ ξησης
κυμαινόμενων τιμολογίων και καλύτερη
ενημέρωση καταν αλωτν περιλαμβάνει
το πακέτο μέτρων- αλλαγν
που κρίνεται επιβεβλημένο
από την ΡΑΕ
Εξοικονομν:
Συνέχεια στην 10
Με κοινωνικά
κριτήρια και αιτήσειs
χωρίs χρονικό όριο
το νέο Πρόγραμμα
Φόροι άνω των 6 δις
στα νοικοκυριά έως τον Δεκέμβριο
Αnό τον Οκτβρο α ατήσεs, με
noooστό επιδότηons anό 40% έωs 75%
Συνέχεια στην 17
Συνέχεια στην 11
ΟΠΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΣ
Διπλωματούχοι Οπτικοί-Οπτομέτρες
ΟΠΤΙΚΑ ΕΙΔΗ // ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ // ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ
| Επίσημos Συνεργάτηs ΜEGA ΜΑΡΚΕΤ
Ανοίξαμε
και σαs περιμένουμε
ΤΡΕΒΕΝΑ
43ης Οκτωβρίου 151
ΓΡΕΒΕΝΑ: ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 7
Τηλ.24620/84444