Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5036 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 19 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Έρχεται η ηλεκτροκίνηση...
• Στο ΕΣΠΑ το σιδηροδρομικό έργο ηλεκτροκίνησης
της γραμμής Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα
• Η ένταξη του έγινε μέσω
του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΥΜΕ-ΠΕΡΑΑ και
στόχος είναι η δημοπράτηση του η επαναδημοπράτηση του έργου.

Δήμοι

Περιφέρεια

Προχωρά το έργο
ενεργειακής αναβάθμισης του 2ου – 5ου Γυμνασίου και 2ου
Λυκείου Καρδίτσας

Νέους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων εγκαθιστά η
Περιφέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 10

Είδη πρώτης ανάγκης
• για τους
πυρόπληκτους συγκεντρώνει
καθημερινά
η Περιφέρεια Θεσσαλίας

s

Óåë. 7

s

Óåë. 5

s
Τα οφέλη είναι πολλαπλά...
Óåë. 9

• ΜΕΛΗ ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΟΜΙΛΟΥ ESCHOOL ΣΤΗ
ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΓΙΑ
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+

s

Óåë. 11

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr