Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Βάσεις
2021: Πότε
ανακοινώνονται

σελ ~ 24

39,2 εκατ. ευρώ
για τη σίτιση
των φοιτητών
- 1.809.162€ στο
Πανεπιστήμιο
Δυτικής
Μακεδονίας

36.000 ευρώ για τη συμμετοχή
της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας στη ΔΕΘ

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7525

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Άλλαξε χέρια η εταιρεία Φ/Β της
κόρης του Λάζαρου Μαλούτα
σελ ~3

σελ ~ 3

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 5

Στο 17% οι
ανεμβολίαστοι
εργαζόμενοι
στο Νοσοκομείο
Κοζάνης

σελ ~ 6

Πώς θα
κατανεμηθεί
το ειδικό τέλος
στη λιγνιτική
ηλεκτροπαραγωγή

σελ ~ 13

Το δημοτικό συμβούλιο
Κοζάνης έτοιμο να
εκμισθώσει εκτάσεις
στη Σκήτη για αιολικό
πάρκο που εμπίπτει στο
Καταφύγιο Άγριας Ζωής

σελ ~ 3

σελ ~ 3

Απαγορεύεται η
αλιεία καραβίδας
στη λίμνη
Πολυφύτου
και Βεγορίτιδας
για ένα χρόνο