Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
, Ε TUΠΟΣ
ΠΡΩΤΝΟξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Στανρίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΕΤΑΡΤΗ 18 ΑΥΤΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)
Αρ φύλλου 6880-12409
0,50 ε
Ξεκίνησε η διαδικασία
για τον υποχρεωτικό
εμβολιασμό
σε προνοιακές
δομές της Δράμας
Εικόνες Ζωής
Δήλωση και για ζημιές σε οι ες
Αποστολή ειδν πρτης
ανάγκης από
τον Δικηγορικό Σύλλογο
Δράμας προς
τους πυρόπλη κτους
της χρας μας
Κουφαριν
Υποβολή ατήσεων
αγροτν και κτηνοτρόφων
για ζημιές από
τη χαλαζόπωση
στο Δήμο Δοξάτου
σκυτάλη 11
. Ραχήλ κλαίουσα τα τέκνα αυτής
και ουκήθελε παρηγορη θήναιν
( Βιβλικός λόγος)
Του κ. Γ.Κ. Χατζοπούλου
Εκδηλσεις για την πανσέληνο του Αυγούστου από την ΕΦΑ. Δράμας
Μιλάει στον n.Το ρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικν Α'θμιας Εκπαίδευσης Δράμας
<Στο όνειρο του Φεγγαριούν
στην Καλή Βρύση και
ρόπολη Πλατανιάς
Είκοσι πέντε προσλήψεις
μόνιμων εκπαιδευτικν
πρωτοβάθμιας στη Δράμα
Μουσικές εκδηλσεις στην Κ. Βρύση και αστροφυσική παρατήρηση στην Πλατανιά
Πς θα λειτουργήσουν τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων που αντικαθιστούν την
Ευέλικτη Ζνη
Του Θανόση Πολυμένη
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 22 Aυγούστου , θα λάβει.
χρα η μεγάλη Πα σέληνος του Αυγούστου .
Του Θανόση Πολυμένη
, ΠΩΣ έχει ανακονωθεί από το Υπουρ| γείο Παιδείας εκτός άλλου γεγονό
Ψος, τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης, ανοίγουν τη
Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου . Σε κάθε περt
πτωση, αν παροuσιαστεί κάποα άλλη εξ .
λιξη, μπορεί να υπάρξει νέα αλλαγή.
Πέρα απ' αυτό το γεγονός , απ' ότι φαίνεται
! έρχονται ήδη κάπους αλλαγές
1 στα σχολεία . Από τα σημαντικό τερα είναι ότι ήδη η κυβέρνηση
1 έχει προσλάβει 1 1.500 άτομα για
μόνιμες θέσεις στην Πρωτοβάθ
μια Εκπαίδευση, τόσο σε δασκά
λους γενικής παιδείας , όσο και
για μαθήματα αγγλκν , μουσ.
κής, θεατρικής αγωγής και καλλ
τεχνικν μαθημάτων. Πρόκεπαι
και πολλά χρόνια , το
Υπουργείο
Πολιπισμού
διοργαννει εκδηλσεις
ρους με τον κεντρικό τίλο,
Στο Φως του Φεγγαριού.
Στο πλαίσιο αυτό , εκδηλσεις με πολπιστικό χαρακτήρα για την ανάδειξη
των αρχαιολογικν χρων,
θα πραγματαποιηθούν και
στη Δράμα με τον γενικό
ίτλο -Στο όνειρο του Φεγγαριού .
Την ίδια μέρα , την Κυριακή 22 Aυγού - αφορά το Αρχαιαλογικό Μουσείο Δρά - γα ένα σημαντικό ποσοστό μόνι
στου , όλοι α αρχαιολογκοί χροι θα πα - μας , το οποίο θα είναι ανοιτό από τις
ραμείνουν ανοιχτοί καθς και τα
Αρχαιολογικά Μουσεία και η είσοδος θα
εναι δωρεάν για όλους τους επισκέπτες
από 2100 έως και 24.00 το βράδυ, προ - ηθεί στον αρχαιολογκό χρο Καλής
κεμένου να απολαύσουν την Πανσέληνο Βρύσης , από ις 20.30 έως και 24.00. Το
του Αυγούστου .
Για το 2021, 200 χρόνια μετά την Ελ.
ληνική Επανάσταση , ειλέχθηκε ως θέμα στικού Συλλόγου Καλής Βρύσης κ. Στέρτης αφίσας το οχυρωματικό συκρότημα ιου Σίδου και στη συνέχεια ομιλία της
Τρουπάκηδων-Μουρτονων στην Καρδα - προίσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων
μίλη, το οποίο αποτέλεσε στις αρχές του Δράμας κας. Βασιλικής Πουλιούδη
1821 χρο φλοξενίας του οπλαρχηγού
Θεόδωρου Κολοκοτρνη στην Μάνη , εφη βικό τμήμα του Πολιτιστικού Συλλόστο πλαίσιο προετοιμασίας της αρχής yοu Καλής Βρύσης και στη συνέχεα συτης επανάστασης .
οι εκδηλσεις στη Δράμα
Αναλυτικότερα, στη Δράμα , η Εφορία
Εργαστήρα Δεξιοτήτων από την πρην Ευέλικτη Ζνη ,
ο κ . Αρτεμιάδης σημεινει ότι , αλλάζει την Ευέλικτη
| Ζνη σε Εργαστήρα Δεξιοτήτων, και την προωθεί και
στις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού, όπου μέχρι
σήμερα δεν γινόταν.
Μάλιστα , μεινει κατά μια ρα το μάθημα της Γευ γραφίας προκείμενου να εισάγειτα Εργαστήρια Δεξιοτήτων στην Ε και ΣΤ τάξην.
Όπως λέει ο κ Αρτεμιάδης , "το παρουσιάζεα σαν κάτι
Αρχαιστήτων έχει προγραμματίσα ουσιαστικά εκδηλσεις σε τρία σημεία. Η μία
μων προσλήψεων , καθς από το
12010 είχαν να γίνουν προσλήψεις Μέχρι σήμερα η πλειοψη φία των κενν καλύπτονταν με προσλήψεις νέο , το συνδέει με την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόαναπληρωτν , εν από το 2020 εξατίας της πανδημίας γηση της σχολικής μονάδας Τα προγράμματατα οποία
1 του Cοvid -19, ξεκνησαν και προσλήψες αναπληρωτν δημιουργούνται είναι κάτι ανάλογα με ζητήματα περ.
! με τρίμηνη διάρκεια , προκεμένου να καλυφθούν κενά βαλλοντικά, αγωγής υγείας , κανωνεκά ζητήματα , ενσω
που παρουσιάζονταν από τς απουσίες εκπαιδευτικν μάτωση , ανθρπνα δκαιματα καινοτομία-ρομποτική
λόγω Cowd-19. Αυτή η τακτική των τρίμηνων συμβά
1 σεων θα λεπουργήσει και τη νέα σχολική χρονιά 2021-χρόνια γίνονται στα σχολείa .
Με αφορμή το γεγονός ότι, από τη Δευτέρα 16 Αυγού- πρόγραμμα , για το οποίο υπάρχει ένα τεχνικό δελτίο για
στου το Υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε σε ΦΕΚ την κάποα προαπαπούμενα που πρέπει να τηρηθούν. ΕΝναι
αλλαγή της Ευέλιτης Ζνης στπα Δημοτικά Σχολεία σε λίγο πο σφιχτό στο πλαίσιο , είναι υποχρεωτικό και γνe
Εργαστήρια Δεξιοτήτων, ο -Πρωνός Τύπος- μίλησε με
1 τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκταιδευτικν Πρωτοβάθ οκρατία κα
μιας Εαπαίδευσης Ν. Δράμας κ . Λάζαρο Αρτεμιάδη.
Σε γενικότερο επmτεδο, όπως τονρ , θεωρεί ότι δεν σης βιαστικά και με δαδοτυακή επιμόρφωση των εκπααλλάζει τίποτα ιδιαίτερο από την Ευέλικτη Ζνη σε Ερ γαστήρια Δεξιοτήτων , απλά θα γεται και στς δύο τε - κάτι διαφορετικό από ότι γνόταν μέχρι σήμερα.
λευταίες τάξεις του
Δημοτικού που μέχρι σήμερα δεν γινόταν , εν τονίζει ότι αυτό θα παίζει
ρόλο στην αξιαλόγηση
του σχολείου.
Ακόμα , θεωρεί σημαντικό το βήμα των 11.500
μόνιμων προσλήψεων,
από τους οποίους όμως
μόνο 25 άτομα έρχονται
στη Δράμα, εν όπως σημενει , δεν καλύπτονται
πολλά κενά σε μουσικά
και καλλπεχνικά μαθή
ματα.
Εργαστήρια δεξιοτήτων
Αναλυτικότερα, ξεκανντας με τη ανακοίνωση
του Υπ . Παιδείας για τα
21.00 έως και 24.00 το βράδυ με ελεύ θερη είσοδο.
Η δεύτερη εκδήλωση θα πραγματοπαπρόγραμμα αυτό περολαμβάνει:
Χαιρετισμό του προέδρου του Πολιτέχει μα σαρά πρ
αμμάτων τα οroίa όλα αυτά τα
Ο διος σημεινει ότι , πρόκειται για ένα ευρωπαίκό
θα ακολουθήσουν απαγγελίες από το
ται σε συγκεκρμένες ρες και έχει μεγαλύτερη γραφeναυλία από το μουσικό σχήμα του Κστα
Κραβαρίτη.
Σύμφωνα με τον ίδιο , μέσα στο καλακαίρι έγιε επt
σελ.4η |
δευτικν και όσοι συμμετείχαν είδαν ότι δεν υπάρχει
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
Απόφοτη Ιατρικής σχολής Α.Π.Θ.
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 (όπισθεν Ι.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
npωτοκόλων.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ, Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Τηλ: 252 10 35194-Κιν: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:350-14:00 και 17:50-20:30 , εκτός aπόγευμα Τετάρτης
Καθημερινές: 1000-1300 και 1 8:00-20:00 (εκτός Τετόρτης!
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙ2ΟΥΜΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα