Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

33oC, 21:00

27oC - Υγρασία 46%-91% - Άνεμοι: Α-NΑ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:54 - Δύση ηλίου: 20:32

€0.80

Ìéá ôñýðá óôï íåñü

Την ικανοποίησή τους εκδηλώνουν Κερκυραίοι επιχειρηματίες για την αιφνίδια, ραγδαία και
ευχάριστη τροπή, που πήραν τα τουριστικά πράγματα. Ακόμα και σε περιοχές που κυριαρχούσε το βρετανικό στοιχείο, η οικονομία που απεχθάνεται το κενό όπως και η φύση, το κάλυψαν επισκέπτες άλλων εθνικοτήτων. Ο λόγος γίνεται βεβαίως για την καρδιά της τουριστικής περιόδου, που τα πάντα είναι γεμάτα. Με την προσδοκία ότι οι κυρίαρχοι μηχανισμοί της τουριστικής οικονομίας, αποπειρώμενοι να ρεφάρουν τη ζημιά κυρίως του ‘20, θα διατηρήσουν τα πλοία εν κινήσει όσο ο ιός
και ο καιρός το επιτρέψουν. Μέχρι τα βαθιά, φθινοπωρινά μεσάνυχτα δηλ. Στα όχι και τόσο καλά νέα, η επισήμανση και φέτος ότι στην
πίεση του peak της περιόδου οι υποδομές και οι μηχανισμοί υπολείπονται παρά τις προσπάθειες που αναμφίβολα καταβάλλονται. 3»

Τετάρτη 18 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5411

ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΗΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ ΕΛΕΩ COVID

ÍÝïé ðåëÜôåò Þëèáí óôï ÓéäÜñé

• Ìå êáëÝò
ðñïäéáãñáöÝò
ï Áýãïõóôïò
• Óôï 90%
ç ðëçñüôçôá
óôá îåíïäï÷åßá

ÈÝáôñï «ÑÝíá Âëá÷ïðïýëïõ» óôçí Ðáëáéüðïëç
Ïëëçìåñßßò ôï ÷ôßßæáíå,, ôï âñÜäõ åãêñåìéæüôáí!

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με το «δεξί» μπήκε ο Αύγουστος στην Βόρεια
Κέρκυρα, όπου η τουριστική
κίνηση όλο το προηγούμενο
διάστημα ήταν στο ναδίρ, ελλείψει των Βρετανών επισκεπτών, ωστόσο το τοπίο που
διαμορφώθηκε έβαλε στο παιχνίδι άλλες αγορές.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÓÁ Í’ ÁÊÏÕÙ ÔÇ ÑÅÍÁ: ÌÙÑÅ ÐÏÕ ÊÁÊÏ ×ÑÏÍÏ ÍÁ×ÅÔÅ! Καταρρέει η πρόσφατα ανακαινισμένη κατασκευή - Από σύμπτωση δεν συνέβη ατύχημα - Το ΔΗΠΕΘΕ προτίθεται να αναλάβει το κόστος για την κατασκευή
νέου θεάτρου, λέει στο enimerosi.com, η πρόεδρος του ΔΗΠΕΘΕΚ. ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ • 11»

Ôçí ÄåõôÝñá 23/08 áíïßãïõí
åðéôÝëïõò ïé êáôáóêçíþóåéò
óôá ÃïõâéÜ »
10

ÍÝï îåêßíçìá
óå öñÝóêï «÷áëß»
ãéá ôïí éóôïñéêü
¼ëõìðï 15»

Jazz Under The Full
Moon στο Αχίλλειο,
την Κυριακή 22/8 »
12



Τελευταία νέα από την εφημερίδα