Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Τα μυστικά της ρύθμισης χρεών σε έως 72 δόσεις
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ .
771234
567126
Τρίτη 17 Αυγούστου 2021 | τιμή : 1,30 Ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 - Αριθμός φύλλου: 27.593
Τα μυστικά ρύθμισης
χρεν σε έως 72 δόσεις
Covid-19
σελ. 6
Συνεχίζεται η επέλαση
της πανδημίας
. Ξεπέρασε το 5% η θετικότητα
. Σκληρή κόντρα υγειονομικν
με κυβέρνηση για τον εμβολιασμό
Αύγουστος
Με αντισματα
οι τουριστικές εισπράξεις
Εξόφληση οφειλν Προς την Εφορία, με 1η καταβολή τον Ιανουάριο του 2022
Περισσότεροι από 826.000 φορολογούμενοι μΠορούν να ρυθμιστούν σε έως και 72 μηνιαίες δο
φυσικά και νομικά Πρόσωπα- Που πλήγησαν οικονομικά από την επιβολή Περιοριστικν μέτρων
για την αντιμετπιση της επιδημίας του κορονοίού
και άφησαν απλήρωτες και αρρύθμιστες οφειλές 2021, αλλά δεν κατέστη δυνατό να εξοφληθούν εμ- μεταβίβασης ακινήτων , Πρόστιμα οδικν , ΠολεοΠρος την Εφορία βεβαιωθείσες κατά την Περίοδο Πρέθεομα. Στην κατηγορία αυτή εντάσοονται οφείλές δομικν και λοιιν Παραβάσεων βεβαιωμένα στις
από την 1n3-2020 έως την 31n-7.2021 θα έχουν
από το 2022 τη δυνατότητα τμηματικής εξόφλησης
των συγκεκριμένων οφειλν είτε σε 36 άτοκες είτε ειδική εισφορά αλληλεγγύης , τέλος επιτηδεύματος
σε 72 έντοκες μηνιαίες δόσεις. Στη νέα ρύθμιση
2019, καθς και ΕΝΦΙΑέτους 2020 οι οΠοίες έμειναν
Με ανοδικούς ρυθμούς και σε επίπεδα Που
κάνουν τοοικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αισιόδοξο ότι θα Πιαστούν οι στόχοι
των ταξίδιωτικν εισπράξεων για φέτος
σεις όλες οι αρρύθμιστες οφειλές Προς τm Φορολογική απλήρωτες και αρρύθμιστες μέχρι σήμερα. Περ
Διοίκηση Πυ βεβαιθηκαν κατά τη χρονική Περίοδο λαμβάνονται επίσης έκτακτες φορολογικές οφειλές
από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο του
( από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς γονιής Παροχής
- σύμφωνα με ξενοδοχειακούς Παράγοντες
Πολύ καλοί μήνες μπορεί να είναι και ο
Σεπτέμβριος και ο Οκτβριος . σελ. 11
από ΦΠΑ φορολογικν Περιόδων από τον Μάρτιο
του 2020 έως τον Ιούνιο του 2021, φόρο εισοδήματος .
ΔΟΥ, Πρόστιμα φορολογικν και τελωνειακν ελέγ
χων) Που βεβαιθηκαν εντός ης Περιόδου Μαρτίου
2020-Ιουλίου 2021, αλλά δεν εξοφλήθηκαν εμπρό
και φόρο Πολυτελούς διαβίωσης φορολογικού έτους θεσμα και Παρέμειναν αρρύθμιστες . σελ.5
Ψηλότερα του 2019
οι διεθνείς πτήσεις
Τα επίπεδα ανάπτυξης Πoυ διέκοψε βίαια η
Πανδημία πιάνουν ξανά οι αερομεταφορές,
καθς τα στοιχεία για ις κρατήσεις διεθνν
Πτήσεων προς την Ελλάδα δείχνουν ότιτον
φευνό Αύγουστο οι αφξεις θα ξεπεράσουν
το επίπεδο του Αυγούστου 2019. σελ. 10
Τιφρενάρεω τα έσοδα
του Προϋπολογισμού
Υστέρηση εισπράξεων από το ΠΕ
Απότομη επιδείνωση της Πο
ρείας των εσόδων του κρατικού αναθεωρημένους επί τα χείρω
Προυπολογισμού καταγράφηκε
Πρτη φορά τους πρόσφατα
Βόρεια Εύβοια-Αγορά
Σε εφαρμογή τρία μέτρα
στήριξης πυρόπληκτων
στόχους Που συμπεριελήφθη
σαν στην επεξηγηματική έκθε
ση του Μεσοπρόθεσμου Πλαι
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) της Περιόδου
20222025. Κι όλα αυτά την ρα
Που στο σκέλος των δαπανν
καταγράφεται υποεκτέλεση, η
οΠοία όμως είναι Προσωρινή
και οφείλεται κατά κύριο λόγο
στη μη έγκαιρη εκταμίευση
Ξεκίνησε η διαδικασία στήριξης των πυρόπληκτων ( επιχειρήσεων και εργαζομένων ) στη
Βόρεια Εύβοια , με την αναστολή καταβολής
ασφαλιστικν εισφορν για ένα εξάμηνο, την
κεφαλαιοποίηση της όΠοιας οφειλής και την
τελική εξόφληση σε 12-24 δόσεις , την υποβολή
ατήσεων ένταξης στο τακτικό επίδομα ανεργίας
του ΟΑΕΔ, για εργαζόμενους Που βρέθηκαν
χωρίς δουλειά και την έναρξη της διαδικασίας
υποβολής ατήσεων από επιχειρήσεις Που επιθυμούν να τοποθετήσουν εργαζόμενους σε
καθεστς αναστολής σύμβασης, σελ .7
Απόλυτο χάος
στο Αφγανιστάν
Τραγικές οι εικόνες
τοφανής υστέρηση ύψους 1,06
δισ. ευρ Που σημείωσαν τα
έσοδα του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων . Αν δεν
είχε ΠραγματοΠοιηθεί και η μη
Προβλεφθείσα είσπραξη ΑNFAS
ύψους 644 εκατ . ευρ, τότε η
κατάσταση θα ήταν ακόμη χει
ρότερη, καθς το έλλειμμα του
ισοζυγίου και το Πρωτογενές επιχορηγήσεων Προς τους Ορ
έλλειμμα του κρατικού Προϋπο γανισμούς Κοινωνικής Ασφά
λογισμού θα υπερέβαιναν για λισης. σελ .4
στο αερόδρόμιο της Καμπούλ.
σελ. 2
Με 1 δισ. περνά
nWind Ελλάς
στη United GIOup
Ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου
Ρεκόρ έτους κατέγραψε
ο Baltic Dry Index
Αλαγές
στην προσέγιση
των ηλεκτρονικν
Πλειστηριασμν
ανέρχονται
οιεντάξεις έργων
στο ΕΠΑVΕΚ
Νέο ρεκόρ έτους κατέγραψε χθες ο Balic Dry
Index, ο βασικός δείκτης της ναυλαγοράς χύδην
ξηρού φορτίου, ο οnοioς έκλεισε στις 3.606
μονάδες με υψηλό ιστορικό 11 ετν . σελ 12
Τράπεζες
Συμφωνία εξαγοράς
ΕΣΠΑ 20142020
ΕΝΦΙΑ
Μέσα στον Αύγουστο ξεκινούν
και Πάλι οι ηλεκτρονικοί πλει στηριασμοί, εν εκτιμάται Πως
από τον Σεπτέμβριο οι ανοχές
συνολικάθα είναι Πολύ μικρότερες και οι προγραμματισμοί
τραπεζν και servicers θα εκτε
λούνται με μεγαλύτερη συνέ
Πεια. Πάντως , από τη διαδικασία δεν θα Πληγούν οι ευάλωτοι. σελ . 3
Με βλέμμα στραμμένο στη νέα εποχή των τηλε Πικοινωνιν Που ανοίγει η τεχνολογία 5G,n WIND
Ελλάς εντάσσεται Πλέον στον όμιλο της United Group. Οι δύο Πλευρές έδωσαν τα χέρια και συγκεκρι
μένα, όπως ανακοίνωσε η WIND Ελλάς , η μητρική Θρήνος
της Cystal Aimond Holdings Limited ήλθε σε συμ
φωνία με τη Unite Group, φορέα τηλεπικοινωνιν στασυντριμμια
και μέσων ενημέρωσης στη ΝΑΕυρΠη , για την
εξαγορά του 100% των μετοχν της , με το τίμημα ΠOU αφησε
να ανέρχεται σύμφωνα με Πληροφορίες στα 950
εκατ. ευρ. σελ . 13
Σε περισσότερα από 10,5 δισ.
ανέρχεται το ύψος των έργων
Που έχουν ενταχθεί έως τρα
στο ΕΠΑVΕΚ του ΕΣΙΠΑ 20142020,
καθιστντας το ενλόγω Πρόγραμ
μαμακράν Πρτο μεταξύ των αν
τίστοιχων Προγραμμάτων της
ίδιας Περιόδου ως Προς το ύψος
των Πόρων Που έχει διαχειριστεί
και συνετς στχρηματοδότηση
ΠΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΠΑΛΛΑΣΣΟΝΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗΦΟΡΟΥ >7
σελ. 16
ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ
ΤΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Επενδύσεις
ΤΑΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑ ΤΟΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΦΑΓΕΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΓΑ ΧΑ 8989 (04%) DOW JONES 356254 (031%) Δ
FFSE 100 715398 (-09%) DAX 30 15925 73 (032% (AC 40 68387 (-083% ) ΧΡΥΣΟΣ 1.786,945 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 70,89 V ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1775 Δ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός
  Τμήμα διώροφου κτιρίου, στο οποίο εκτελούνταν εργασίες ανακαίνισης, κατέρρευσε στην οδό Νεωρίων στο Πασαλιμάνι, λίγο πριν τις 10 το πρωί, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος, όπως…Πασαλιμάνι: Κατέρρευσε τμήμα διώροφου κτιρίου – Ένας νεκρός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν
  Σε «επώδυνη» απάντηση κατά του Ιράν που όμως δεν θα προκαλέσει περιφερειακό πόλεμο, κατέληξε το ισραηλινό Συμβούλιο Πολέμου. Το BBC μεταδίδει ωστόσο πως ακόμη υπάρχει διαφωνία ως προς τη χρονική…LIVE: To Ισραήλ έτοιμο για την απάντηση στο Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ
  «Η Ελλάδα πρέπει να γίνει μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και Ευρώπης», υπογραμμίζει στη Ναυτεμπορική, ο Σαμίρ Σαράν, Πρόεδρος του Observer Research Foundation (ORF), κορυφαίας δεξαμενής σκέψης της Ινδίας,…Σαμίρ Σαράν-Πρόεδρος του κορυφαίου think tank της Ινδίας, στην «Ν»: Η Ελλάδα μέρος του διαδρόμου IMEC μεταξύ Ινδίας και ΕΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων
  Την οριστική τύχη των περικοπών σε δώρα κύριων και επικουρικών, αλλά και στις ίδιες τις επικουρικές συντάξεις, μαζί με τα όποια αναδρομικά μπορεί να προκύψουν, καλείται να αποφασίσει με ειδική…H ώρα της ετυμηγορίας για τις περικοπές συντάξεων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις
  Στην έγκαιρη εκτέλεση του επενδυτικού της σχεδίου συνολικού ύψους 100 εκατ. ευρώ, έως τις αρχές του 2025, εστιάζει η Premia ΑΕΕΑΠ, παράλληλα με την αναζήτηση κατάλληλων ευκαιριών στις κατηγορίες ακινήτων…Premia: Κλειδί για τα έσοδα οι νέες αναπτύξεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ