Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
- ΑΝΑΤΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ
Ο ΜΙΝΟAN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου | www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Αριθμός φύλλου
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Δευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
19.129
Σελίδα 14Εικόνες 2019 στον Αγ, Νικόλαο
δετικό τεστγια ΑΟAΝ και ΟΦΙ
Μεγάλη η κίνηση
Ιουλίου-Αυγούστου
Τα μισά έσοδα του
2019 φιλοδοξεί ότι θα
εισπράξει η ΔΑΕΑΝ
από τις παραλίες
Η εξέλιξη της σαιζόν εξαρτάται από την εξέλιξη της πανδημίας
Σελίδο 10
των Χανίων , που κατεγρά .
τερ , στο αεροδρόμιο κ φησαν μικρότερα νούμερα ταφθάνουν πολλά τζετ ( ε εξ αιτίας της μειωμένης πιχειρηματικά τουριστικά
Σε επίπεδα του 65% κίνησης από τις Σκανδινα - κλπ οι περισσότεροι τουπερίπου της τουριστκής βικές χρες , -pvε , τους ρίστες δε πou -πατούν .
κίνησης του 2019 , σε no - αριθμούς σε λίγο χαμηλό -στη Σητεία είναι είτε Ελ.
τερα επίπεδα συνολικά για ληνες που έρχονται με απ'
ευθείας πτήσεις , είτε ΕυΗ μερίδα του λέοντος ρωπαίοι (Γάλλοι , Γερμανοί
να ξεπεράσει το 40% των για τις αφίξεις ανήκει κατά Βρετανοί στην πλειονόκύριο λόγο σε Γερμανούς, τητά τους ) nou φθάνουν
με ενδιάμεσο σταθμό άλλα
στην Κρήτη από τον ίού - σε Βρετανούς τουρίστες ελληνκά αεροδρόμια (πχ.
ΝΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
Τα μισά έσοδα του
2019 φιλοδοξεί ότι θα
σοστό διηλάσιο της αντίστοιχης περυσινής περι τη Μεγαλόνησο
όδου και σε noρεία για
εισπράξει η ΔΑΕΑΝ
συνολικν αρiθμν του
19 κινείται ο τουρισμός Γάλλους και -λιγότεροαπό τις παραλίες
λιο μέχρι και το πρτο δε - Στα μέρη μας καταφθά - Hράκλειο , Κέρκυρ Ρόδο τέλη της nρoηγούμενης ε
όnου και γίνονται προη- Βομοδος , όπως αναφέρει
σε σχετικό της ρεπορτός
Σελίδα 10
καπενθήμερο του Αγού - νουν και διαμένουν και Ελ στου , όπως δηλνει στην ληνες nou προτιμούν ω - yουμένως οι απαραίτητοι
ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του στόσο , στην πλειοψηφία έλεγχοι για τον κορονοίά ηΚαθημερινή , είχαν ανa
κτήσει περίπου το 81% των
.Αυξητική τάση στα
Συλλόγου Τουριστικν και τους , περισσότερο τα υπό - Ελεγχος δεν υπάρχει , όΤαξιδιωτικν Πρακτόρων λοιπa ελληνικά νησιά για Πως λέει ο κ Βερίγος η μεγείων της αντίστοιχης
δυνατότητα να γίνει npoς Περιοδου του 2019 , εν σε
ορισμένους προορισμούς
ρας στο cεροδρόμο της κγοπαι ήδη σε νούμερα
Κρήτης Μιχάλης Βλατά . τις διακοπές τους
κρούσματα
Στη Σητεί
Περίπου στα ίδια .
Σητείας ,
Στα σεροδρόμια
Ηρακλείου- Χανίων
Παράλληλα ο Αύγου - υψηλότερα και από αυτά
Πnεδα της τάξης του στος napoυσιάζει μέχρι και ης αντίστοιχης nεριόδου
13 ασθενείς στα
του 2019.
Στο αεροδρόμιο-Ν Κα- 60-65% κνήθηκε ο Ιού - σήμερα , όπως αναφέρει ο
ζαντζάκης , του Ηρακλείου, λιος και κυλά μέχρι τρα πρόεδρος του Συλλόγου
ο Αύγουστος και στο αε Τουριστικν και Ταξιδιωαφίξεων για τον Ιούλιο και ροδρόμιο της Σητείας , ό - τικν Πρακτόρων Κρήτης.
τις πρτες 15 ημέρες του πως λέει στην ΑΝΑΤΟΛΗ μιαν αρκετά μεγάλη δυ Αυγούστου ξεπερνά ακόμη ο αερολιμενάρχης Σητείας ναμική που ακόμη ωστόσο
και το 80%% σε σχέση με το Δημήτρης Βερίγος Παρά δεν προσεγγίζει τα επί .
το ότι δεν υπάρχουν , όπως πεδα του 2019. ΧαρακτηρΓεμάτα είναι τα
περισσότερα
ξενοδοχεία
Θετικές σε γενικές
γραμμές είναι οι. καταγεγραμμένες εντυπσεις για
μάλιστα , το noooστό των
Νοσοκομεία του
Λασιθίου-187 στην
2019 Ο συμψηφισμός ω
στόσο με
αερολιμένα αναφέρει πτήσεις τσάρ- στικό , πάντως , των αυξητ - τον 1ουλιο μέχρι και σήκν ρυθμν , με τους onpi μερα και από τον ξενοδοΚρήτη
ους κινείται η εισερχάμενη χειακό κλάδο . Σύμφωνα με
τα σχετικά στοιχεία που
διεθνής επιβατική κίνηση uτέρεραν στην ΑΝΑΤΟΝΗ
Σελίδα 28
στα ελληνκά αεροδρόμια τόσο οκ Βλατάης όσο
το πρτο δεκαπενθήμερο και Ενοδόχοι και τουρ .
HΟΜΕ CRETΕ
του Αυγούστου , είναι ότι οι
διεθνείς αφίξεις μέχρι τα
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Στη σελδο 6
ΕΜΒΟΛΙ0 COVID-19
Βoal Estate & Property Manogerment
| ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
άντρας ή γυναία
για μόνιμη εργασα
σε Super Market
στον Αγιο Νικόλαο
Βιογραφικά στο email: [email protected]
Φάνης Παλαμιανάκης
Το όπλο μας
για την
Πανδημία
www.homo-is-croto.com
ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα