Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 17.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7670
29 χρόνια
Ο Γιάννης Μπρατά κος
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
υποψήφιος πρόεδρος του ΕΒEΑ
Ο σχεδιασμός
της επόμενης μέρας από Τον ΟΑΕΔ
ΟΑΕΔ: Ε γενιά
ρχεται νεα
Προγραμματω για 100.000 ανεργους
Τηνεα γενά ειεργν ΠοΑπικν απασχόλησης με στόχο τη δημουργία πάγω από 100.0
θέσεων εργασίας αναμέιεται να ρξε το αμέσος επόμενο διάστημα στη μόχη για την μείωση της ανεργίας και την αύξηση της απασχόλησης ο ΟΑΕΔ Βασκό εργαλείο στην Προ
σπάξεια αυτή, θα εναι το Ταμείο Ανάκαμψης, καθς ήδη, έρυν εγκρθεί δράσες ύψους
500 εκατ. ευρ Σύμφωνα με τον δοικητή του Οργανισμού, Σπύρο Πρωτοψάλτη, η a
γενάνενεργητικν Πολιτικν απασχόλησης
σχεδιάζεται με στόχο να αντα
Ποκρίνονται στις ανάγκες των
επιχειρήσεων και των ανέργων,
με ισχυρά κίνητρα μέσω
αυξημένων ποσο στν επιχορήγ
ησης μισθού και ασφορν,
απλουστευμένες προϋποθέσεις
συμμετοχής , τοχύτερες διαδι.
κασίες έπαξης, Πρόσληψης και
αποτληρωμής
Νέες επενδύσεις ενεργοπσησε η Κωτοόβολος
Allianz d
30.4.2022 ) , η αλυσίδα Κωτσόβολος ανεΠούτο στην κυπριακή αγορά και απολαμ-βάζει ταχύτητα στο επενδυτικό της
βάνει διψήφια ποσοστά ανάπτυξης πωλή- Πλάνο, συνολικού ύψους 13 εκατ . ευρ.
σεων σε μια περίοδο Που οι καταναλωτές Ήδη, με επένδυση 0,705 εκατ. ευρ,
"επενδύουν" σε κλιματιστικά και βελτίωση σύμφωνα με τις πληροφορίες , διπλασίασε
την επιφάνεια Πωλήσεων Που διέθετε στο
River West μετακομίζοντας σε νέο
Άνοιξε στο River West Open , έκανε ντεμΚνήσεις από την
Aliaz Ελλάδος
για στήριξη των
πυρόπληκτων
σΠΙτιού.
Εν μέσω θέρους, στο Πρτο τρίμηνο της
νέας οικονομικής χρήσης (1.52021
μεγαλύτερο χρο.
Στο Πλευρό των
πληγέντων από αποπληρωμή ζημιν στις περτις πρόσφατες των
πυρκαγιές εσεων
Πελατν της,
φυσικν
νομικν
Προσπων στέ
κεται η Παγκρή-σφορο Τρόπο τη
τια, Παρέχοντας δύσκολη Προ- συνέχεια
διευρυμένες σπάθειά
διευκολύνσεις για την απο καΕλληνικής Ένω Τικν εργαλείων
σης Τραπεζν, της ΕAT, εν
θα προχωρήσει για όλο το Παρσε 6μηνη αναστολή της πληρ-διάστημα,
ωμής των κάθε απέχει από τη
μορφής ενήμερ-διενέργεια κάθε
δανειακν πράξης αναγκαως προς την τάσταση
υποχρ-ιουσίες
τους όπως ανακοίνω
τους,
απάνω χρονικό
προς την Τράπεζα, εν θα
στηρίξει με κάθε
δυνατό και προ - Σ
Η κρίση διαρκείας
στα σινεμά και
πλαίσιο και σε υποχρεσεων, στικής εκτέλεΤΟ
της συμπεριλαμβασης για Τους
τους σχετικής ανα-νομένων
κοίνωσης της
και Πληγέντες.
των χρηματοδοCreated by Universal Document Converter