Next

Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΚΟΝΟΝΚΗΣ ΑΟΑΛΣΗΣ στους Δήμους ΙστιαίαςΑιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Αννας
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 17.08.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6850
Τι δείχνει η σύγκριση με την Ευρπη και τις ΗΠΑ
Τδίχιουν τάρα οτιμές στοχοι για πς εληνικές μτοχές
Σε ΦΕΚη απόφαση του υπουργείου εργασίας
των πυρόπλητον την Ευίοα
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΣ L
Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση του υπουργείου Εργασίας και Κοι
νωνικν Υποθέσεων για τη ρύθμιση τρεχουσν και καθυστερούμενων
ασφαλιστικν εισφορν προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς
υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, επιχειρήσεων, εργοδοτν ή ασφ.
αλισμένων που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα
στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης Αγίας Αννας
της περιφερειακής ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
Υδρογονάνθρα κες:
Αποχωρούν τα
ΕΛ.ΠΕ. από δυο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΣ
παραχωρήσεις
Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Α.Ε. ενημέρωσε, μέσω επιστολν,
Διαχειριστική Εταιρεία Υδρ
ογονανθράκων (ΕΔΕΥ Α.Ε )
για την πρόθεσή της να μην
προχωρήσει σε περαιτέρω
εργασίες για την έρευνα και
εξόρυξη υδρογονανθράκων
στις χερσαίες παραχωρήσεις Αρτα-Πρέβεζαν κι
BA Πελοπόννησος), γνωστοποιεί η εισηγμένη με
ανακοίνωση στο χρηματ στήριο.Ως επακόλουθο, τα
δικαιματα Έρευνας και
Παραγωγής Y/Α που είχαν
παραχωρηθεί στις θυγατρ
κές εταιρείες του Ομίλου
ύστερα από σχετική διεθνή
διαγωνιστική διαδικασία,
επιστρέφουν εκ νέου στο
ΕλληνικόΔημόσιο.
Πλέον , ο Όμιλος εστιάζει τις
προσπάθειές
εντοπισμό βισιμων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων
σε θαλάσσιες περιοχές που
έχει εντάξει στο χαρτοφυλάκιό του . Προς την κατεύθυνση αυτή, συνεχίζει να εξετάζει το ενδεχόμενο εξεύρεσης αξιόπιστων συνεταίρ- .
ων που διαθέτουν διεθνές
κύρος, τεχνογνωσία , εγνωσμένη εμπειρία, καθς και
την απαιτούμενη οικονομκή ευρωστία για να συνεισφέρουν στο εγχείρημα >.
την Ελληνική
Συγκεκριμένα , η απόφαση του υπουργείου Εργασίας
εφαρμόζεται σε επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν
δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας 'Αννας της περιφερειακής ενότητας
Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας , οι οποίοι
επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλθηκαν εντός
του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτή τως επέλευσης υλικής ζημιάς ή όχι στις εγκαταστάσεις τους.
Ελλάκτωρ: Στο 29% αύξησαν το
ποσοστό τους Μπάκος-Καϋμενά κης
μετά την ΑMΚ
ΕΛΛΑΚΤΩΡ
Aegean: Διατήρησε
την αξιολόγηση ΒB η ICAP
Η AegeanAΡΑΙΓ+1,95%
με ανακοίνωσή της στο
Η εταιρεία ΕΛΛΑΚΤΩΡΑΕ γνωστοποιεί ενημέρωση που έλαβε , στις 13 Αυγούστου 2021, από
μετόχους της και υπόχρεα πρόσωπα, σε συμμόρφωση με την Οδηγία περί Διαφάνειας, σχετικά με
μεταβολή στη συμμετοχή και τα δικαιματα
Ψήφου, ως ακολούθως:
ICAP A.Ε., διατηρήθηε
η διαβάθμιση BB, όσον
χρηματιστήριο, ενημέρω-αφορά στην πιστοληπτ
σε το επενδυτικό κοινό , κή της ικανότητα, εν το
outlook διατηρήθηκε υπό
παρακολούθηση (under
surveillance) , για τους
επόμενους 4 μήνες, προΚοινού Ομολογιακού κειμένου στο τέλος του
ύψους διαστήματος να εκτιμηθούν νεότερα οικονομικά
βάσει των υποχρεσεων
του από 28.02.2019
(1. Οι κ.κ.. Δημήτριος Μπάκος και ο Ιωάννης Καυμενάκης (από κοινού ως "Απτατα Ελέγχοντα
Πρόσωπα" ) και η ΙCEBERG CAPITAL LIMITED
( εφεξής "Ice berg") αναφέρονται σε:
Δανείου
200.000.000 ευρ , ότι
επαναξιολόγ-δεδομένα
κατόπιν
ησης από την
Created by Universal Document Converter