Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σεπτέμβριο <κληρνει> για τον πλειοδότη της ΔΕ ΠΑ Υποδομν
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚ .
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6040 Τρίτη 17.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Εντός του μήνα
οι Πρτες
πληρωμές
για τους
Πυρόπληκτους
Οι νέοι στην Ελλά δα
Ανευ ελληνικού ενδιαφέροντος ΣΕ
>>> Τελ
>>> Τελ
αργούν να φύγουν από
το σπΙτι των γονιν τους
Χωρίς αλλαγές για Ελλάδα
η αναθερηση του MSCI
Στο υn. Πεμβάλλοτς
οι δασικές υπηρεσίες
Το υπ.
Η Πλατφόρμα arogi.gov.gr
ανοίγει στς 18 Αυγούστου
και εντός του μήνα θα γίνουν
οι Πρτες Πληρωμές με
μηδενική γραφειο κραπία και
εμπιστοσύνη στους Πολίπες
είπε στην ΕΡΤ ο Θόδωρος
Σκυλακάκης . Η Τελική πληρ
ωμή θα είναι ταχύτερη από
κάθε άλλη χρονιά και θα
στηρίζεται στην Τελική
αποτίμηση από μηχανικούς ή
από τον ΕΛΓΑ στην Περίπτω
ση των αγροτικν καλλιεργειν , Πρόσθεσε ο αναπληρωτής υπουργός ΟικονομικνΗ άμεση προκαταβολή
κυμαίνεται από 5.000 ως
20.000 ευρ, ανάλογα με τη
φθορά και θα Πραγμα τοπΟΙ
ηθεί σε δύο φάσεις:
Πειρατς
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
-Η Πρτη Προβλέπει την
Παροχή προ καταβολής , με
την υποβολή αίτησης από
τους πυρόπληκτους.
ΠΕΡΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
& ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
-Η δεύτερη φάση , με την
καταβολή του υπόλοιπου
Ποσού στους δικαιούχους θα
Πραγματοποιηθεί,
ολοκληρωθεί η επίσημη
καταγραφή των ζημιν από
το υπουργείο Υοδομν αι
Μεταφορν.
Η Τράπεζα ΠειραιςΠΕΙΡ
-1,20% στέκεται στο Πλευρό Των οικογενειν και
των επιχειρήσεων που
έχουν Πληγεί από τις
ωσε μαζί με άλλες 29 Τράπεζες από όλο Τον κόσμο
και οι οποίες καθορίζουν
το ρόλο και Τις ευθύνες
του Τραπεζικού τομέα στη
καταστροφικές Πυρκαγιές διαμόρφωση ενός βισιμου μέλλοντος, ενισχύει
σε πρτη φάση με ε1,5
των Τελευταίων ημερν.
ΟΠως αναφέρεται σε σχε
Τική ανακοίνωση, Παρακοοι δασικές υπηρεσίες των ΑΠοκεντρωμένων Διοικήσεων της
εκατ. Τοχορηγικό Πρόγρ- χορας μεταφερονται στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όπως Προβ .
λέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου για τα έκτακτα μέτρα
αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξης των
Πυρόπληκτων των Τελευταίων ημερν.Η μεταφορά αρμοδιοτήτων γίνεται ως σύνολο αρμοδιοτήτων , Προσωπικού , οργανικν
θέσεων και υλικοτεχνικής υποδομής, και λετουργούν εφεξής ως
περιφερειακές υπηρεσίες του υπουργείου
Η κανονική αποίμηση απαιΤεί κάποιους μήνες και συνε
Πάγεται την τελική αποζ
ημίωση, ανέφερε ο κ . Σκυλακάκης. Η στεγα στική συνδρομή μπορεί να φτάσει έως Τις
150.000 ευρ για κατοικίες
Που καταστράφηκαν ή υπέλουθεί στενά Τις εξελίξεις αμμα δράσεων για Το Περγια την αποκατάσταση βάλλον με στόχο την
των Πληγεισν περιοχν αναδάσωση και αποκατάσταση Των Περιοχν Που
συνδράμει μαζί με την επλήγησαν. Οι εργαζόμετης Τράπεζας,
οποίοι με Πλήθος εθελονΤικν δράσεων συνέδραμαν σε Πολλές κοινωνικές
τα επίπεδα. Πιστή στις αποστολές τα προηγούμε
να χρόνια, θα έχουν και
σε αυτή την Προσπάθεια
Εθνν , Που συνδιαμόρφ-ση μαντική συμμετοχή.
είναι έτοιμη
ελληνική Πολιτεία Τόσο
στον σχεδιασμό όσο και
στην υλοποίηση ουσιαστικν δράσεων σε όλα
Πληγείσες επιειρήσεις θα
λάβουν Το 70% των απωλειν του Τίρου Τους και το
20% σε προκαταβολή .
Αρχές Υπεύθυνης Τρα πεζικής
Ηνωμένων
Created by Universal Document Converter