Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
. ΗΧΩ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Κ.Τ.Α
13 ΑΥΟΥΣΤΟΥ 2021
Heleni Post
ΧΡΟΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ
14 ΑΥΟΥΣΤΟΥ 2021
91 772529 1029152
ΕΤΟΣ: 51
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ: 14438
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Τ: 210 38 17 700-210 38 17716-210 38 17737 F : 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Κυριάκος Μητσοτάκης:
Η κλιματική κρίση είναι εδ ,
προστατεύσαμε χιλιάδες
ανθρπους
Φλόγες
Ανεμβολίαστοι
Τον κδωνα του κινδύνουν προς τους πολίτες κρούει η Ελληνική Αστυνομία, για το
ενδεχόμενο εξαπάτησής τους από επιτήδειους ,
που μπορεί να τους προσεγγίσουν και να τους
αποσπάσουν χρήματα, στο όνομα τους της αλληλεγγύης προς τους ανθρπους που έχασαν
τις περιουσίες τους .
Τις τελευταίες πέντε ημέρες, πέντε άνθρωποι
έχασαν την ζωή τους στην Κάτω Ιταλία από τις
πυρκαγιές. Προχθές το απόγευμα ανακοινθηκε οθάνατος ενός 77χρονου κτηνοτρόφου, στο
χωριό Γκροτερία της Καλαβρίας. Η αγροικία
και οι στάβλοι του καταστράφηκαν ολοσχερς
από τις φλόγες.
Ολα έτοιμα είναι προκειμένου να καθοριστεί το
πλαίσιο με το οποίο οι εργαζόμενοι σε ιδιωτικό
και δημόσιο τομέα, που δεν έχουν εμβολιαστεί
να μπορούν να προσέρχονται στις εργασίες
τους από τον Σεπτέμβριο.
αΠετύχαμε να προστατεύσουμε χιλιάδες ανθρπους ,
χάσαμε όμως δάση και
περιουσίες και είμαστε σήμερα
εδ να μιλήσουμε για όλαν. Με
αυτήν την φράση ξεκίνησε ο πρωθυπουργός ,
Κυριάκος Μητσοτάκης την συνέντευξη Τύπου
που παραχωρεί για τις καταστροφικές πυρκαγιές στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και
Επικοινωνίας , Ο πρωθυπουργός , μίλησε για
την κλιματική κρίση, και απηύθυνε έκκληση
να χρησιμοποιείται αυτός ο όρος αντί της
ακλιματικής αλλαγήςσημεινοντας μεταξύ
άλλων πως η κυβέρνηση είχε και έχει στόχο
την προστασία του περιβάλλοντος, κάνοντας
αναφορές στην προσπάθεια απολιγνιτοποίησης . "Φέραμε τον πρτο κλιματικό νόμο
σελ. ο
- σελ. ο
- σελ. ο
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ:
Δημοσιεύθηκε n υπουργική απόφαση
για τους υγειονομικούς
στην χραν είπε χαρακτηριστικά.
Στην συνέχεια τόνισε πως το φαινόμενο των
πυρκαγιν δεν είναι ελληνικό, αλλά μεσογειημοσιεύθηκε η υπουργική
απόφαση με την υπογραφή
του αναπληρωτή υπουργού
Υγείας , Βασίλη Κοντοζαμάνη, για
τον υποχρεωτικό εμβολιασμό των
υγειονομικν .
Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση
όσοι εργάζονται σε δομές παροχής
υπηρεσιν υγείας υποχρεούνται να
εμβολιαστούν μέχρι την 1η Σεπτεμ
βρίου, εν σε αντίθετη περίπτωση
προβλέπεται η αναπλήρωσή τους.
Η εξάπλωση του κορωνοϊού
COVID-19 και η επικράτηση της
μετάλλαξης Δέλτα επιβάλλουν την
εντατικοποίηση των μέτρων για την
προστασία , όχι μόνο του προσωπικού
των δομν υγείας , αλλά και των χρη
στν των υπηρεσιν τους .
Δεν νοείται όσοι προσέρχονται στις
δομές υγείας , προκειμένου να λάβουν τις αναγκαίες υπηρεσίες για
την πρόληψη, θεραπεία ή αποκατά σταση ενός προβλήματος υγείας να
εκτίθενται στον κίνδυνο διασποράς
του κορωνοϊού COVID-19, λόγω
ανεμβολίαστου προσωπικού
Ως εκ τούτου, με το άρθρο 206 παρ. 2
τουν 4820/2021, όπως ήδη γνωρίζετε
και έχετε ενεργήσει σχετικά , προβλέφθηκε για επιτακτικούς λόγους
προστασίας της δημόσιας υγείας ο
υποχρεωτικός εμβολιασμός κατά του
κορωνοϊού 0Ονίυ-19 όλου του προσωπικού των ιδιωτικν, δημόσιων
και δημοτικν δομν υγείας , συμπεριλαμβανομένων των διαγνωστικν
κέντρων , των κέντρων αποκατάστασης , κλινικν, νοσοκομείων δομν
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μοΗμη συμμόρφωση του προσωπικού
των ανωτέρω φορέων στην υποχρέ
ωση εμβολιασμού έχει ως συνέπεια ,
στην περίπτωση των φορέων του
δημοσίου τομέα , την επιβολή σε κάθε
μη συμμορφούμενο εργαζόμενο του
μέτρου της αναστολής καθηκόντων
για επιτακτικούς λόγους προστασίας
της δημόσιας υγείας .
Τα αρμόδια επιστημονικά όργανα
των δομν υγείας ( επιστημονικό
συμβούλιο, επιτροπή λοιμξεων)
οφείλουν να προβούν στην ενημέ
ρωση του προσωπικού τους σχετικά
με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοΤού COVID, προκειμένου όσοι είναι
ανεμβολίαστοι να ενθαρρυνθούν να
προχωρήσουν σε αυτόν Παράλληλα
υπενθυμίζουμε την ανάγκη πιστής
τήρησης των προαναφερθέντων για
τη διαφύλαξη της υποχρεωτικότητας
του εμβολιασμού κατά του κορωνοϊ
ού COVID-19.
Δεδομένου ότι μετά την 1n.09.2021
όσοι εργαζόμενοι στον τομέα της
υγείας παραμένουν ανεμβολίαστοι
κατά του κορωνοϊού COVID -19, εφο σον δεν συντρέχει λόγος εξαίρεσής
τους από αυτόν , δεν θα μπορούν να
προσφέρουν την εργασία τους , καλείσθε όπως ολοκληρσετε χωρίς
καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες
ενέργειες για την αναπλήρωση του
προσωπικού που θα τεθεί σε αναστολή, σύμφωνα και με τις οδηγίες που
θα σας αποσταλούν , προκειμένου να
διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία
των δομν υγείας της αρμοδιότητάς
ακό και παγκόσμιο.
Ρύθμιση για την επανέκδοση
των αδειν οδήγησης
που κάηκαν στις φωτιές
Την απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιν για τους
ιδιοκτήτες οχημάτων που
επλήγησαν από τις πρόσφατες
καταστροφικές πυρκαγιές ,
προωθεί το Υπουργείο Υποδομν και
Μεταφορν , σε συνεργασία με την Περιφέ
ρεια Αττικής.
Ειδικότερα το Υπουργείο Υποδομν και
Μεταφορν προωθεί την απλούστευση των
διαδικασιν για την χορήγηση αντιγράφου
των κατεστραμμένων ή απολεσθέντων αδει ν οδήγησης λόγω των πυρκαγιν . Εξαιρού νται των αποδεικτικν για την καταβολή του
προβλεπόμενου ποσού για την εκτύπωση του
εντύπου της άδειας οδήγησης, του προβλεπόμενου ποσού για την απλεια ή κλοπή του
εντύπου της άδειας οδήγησης οι πληγέντες
ιδιοκτήτες οχημάτων και η χορήγηση αντι
γράφου θα γίνεται μόνο με δήλωση απλειας
ή καταστροφής του εντύπου της άδειας
οδήγησης, καθς και τυχόν λοιπν προβλε
νάδων νοσηλείας , ΕΚΑΒ και ΕΟΔΥ
Η υποχρέωση εμβολιασμού καταλαμβάνει και κάθε φυσικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες , εκτελεί έργο
ή προσφέρει εθελοντικά υπηρεσίες
και εργασία με φυσική παρουσία ,
καθς και κάθε φυσικό πρόσωπο
που παρέχει υπηρεσίες , με φυσική
παρουσία εντός των ίδιων δομν, σε
νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι
συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομν.
Το παραπάνω προσωπικό των δομν υγείας πρέπει να έχει λάβει την
πρτη ή μόνη δόση έως την 1η Σε πτεμβρίου και για την ολοκλήρωση
του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει
να τηρήσει την προβλεπόμενη προθεσμία.
Από την υποχρέωση εμβολιασμού
εξαιρούνται όσοι έχουν νοσήσει και
για διάστημα έξι μηνν από τη νόσηση, καθς και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου που
κρίνονται από τριμελείς επιτροπές
ανά υγειονομική περιφέρεια, σύμ
φωνα με ειδική λίστα εξαιρέσεων
που καταρτίζει η Εθνική Επιτροπή
Εμβολιασμν
πόμενων τελν.
Παράλληλα, το Υπουργείο Υποδομν και Μεταφορν προωθεί ρυθμίσεις για την οριστική
διαγραφή οχημάτων με ανάλογη διαδικασία
με αυτή που είχε ακολουθηθεί με το αριθμ
οικ. A58984/2775/31-07-18 έγγραφο του
Υπουργείου Υποδομν και Μεταφορν για
τους πληγέντες από τις πυρκαγιές του 2ο18.