Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Μέτοχος:Recognized text:
ΕΚΗΒΟΛΟΣ: ΟΙ ΒΟΛΕΣ ΓΙΑ ΜΥΤΠΝΕOS, VIΟHALGO, ELVALHALGOR . 8
REAL ESTATE: ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ DEALS ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΟΣ ΜΙΑ ΕΚΡΗΞΗ . 19, 23
ΕΦΚΑ.5
ALPHA BANK . 9
ια Ποια ακίνητα
των εισπράξεων από οφειλές αναζητά συνεταίρο στην ηλεκτρική ενέργεια
PAΕ . 11
Επιτείνεται το Πρόβλημα
Πυρά για τον ανταγωνισμό
ΜΕΤΟΧΟΣ
FT.COm
FINANCLAL TIMES
Τρα on line
στις οθόνες σας!
Μόνο στο
& ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
URO)day
www.euro2day.gr
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ AΓΟΡΑΣ
Έτος 24ο . Αρ. Φύλλου 1221. 13-17Αυγούστου 2021. ει
FOLL FOLUE 2
ΕOCA COLA HBC 9
JUMBO 10
ΙKΤΙΝΟΣ 18
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ . 18
ΟΜΟΛΟΙΑ: 16,5 ΤΡΙΣ. ΔΟΛ. ΓΙΑ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ . 20
ΤΡΙΑΚΛΕΙΔΙΑ
ΠΑΤΣ ΜΕΤΟΧΕΣ
pι προοπτικές, τα κέρδι α οι αποτιμήσεις βα κρίνουν
την πορεία των αγορν το φθινόπωρο
ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΣΕΛ. 6-7
ΤΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΜ
9771108'531000