Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙ10PΙΚΗ Μμlό
9υ 771234 567157
Παρασκευή 13 Αυγούστου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος : 970 Αριθμός φύλλου: 27.592
Πανδημία
Γεμάτο το 51% των ΜΕΘ
.Εέχασανο να δηλσουν
Πόλεμος ξεκίνησε μεταξύ υπουργείου Υγείας
και υγειονομικν, καθς από τις 16 Αυγούστου τίθεται σε εφαρμογή η απόφαση για τον
υποχρεωτικό εμβολιασμό όσων εργάζονται σε
υγειονομικές δομές . Την ίδια στιγμή , οι επιδημιολογικές εκθέσεις του ΕΟΔΥ αποτυπνουν
το Πολύ σοβαρό Πρόβλημα Που θα αντιμετωπ
σει το ΕΣΥ με την επιστροφή όλων από τις
διακοπές , εν ήδη το 51% των ΜΕΘ έχει
καλυφθεί . Τέλος, σε Ζάκυνθο και Χανιά Παρα τείνονται τα περιοριστικά μέτρα . σελ. 6
εισόδημα και ΕΝΦΙΑ
Τα ευρήματα των διασταυρσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Χίλιάδες φυσικά Πρόσωπα τα οποία δεν υπέβαλαν φορολογικν αρχν ΠραγματοΠοήθηκε με διαΠληροφοριν με άλλα κράτη. Ο φορολογούμενος
δηλσεις φόρου εισοδήματος το φορολογικό έτος σταυρσεις των ηλεκτρονικν αρχείων των βεβαι υποχρεούται σε καταβολή του οφειλόμενου με
βάση την Πράξη εκτιμμενου Προσδιορισμού φό
ρου εντός 30 ημερν από την κοινοποηση της
υπόχρεους κοινοποιούνται πράξεις Προοδιορισμού δικαιματα, τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης ή από Πράξης Προσδιορισμού του φόρου , εκτός αν υπο
βάλει δήλωση φορολογίας εισοδήματος, οΠότε ο
φόρος υπολογίζεται με βάση το Περιεχόμενο της
δήλωσης Που θα υποβάλει. Συγχρόνως , εντοπί
στηκαν νομκά πρόσωπα να μην έχουν καταβάλει
Τα κδιλήμματαν Που θέτει η ΑΑΔΕ
Η επιστροφή των επιστρεπτέων
Προκαταβολν
2015 και στα επόμενα εντόΠισαν οι διασταυρόσεις σεων αποδοχν , συντάξεων , αμοιβν από επι
της Ανεξάρmτης Αρχής Δημοσίων Εσόδων . Στους χειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκους
κτησης περιουσιακν στοιχείων , στοιχεία Που
ριλαμβάνουν φόρο εισοδήματος , εισφορά αλλη - υπάρχουν στη βάση δεδομένων του Taxisnet και
αφορούν την άσκηση επαγγελματικής ή επιχε
ρηματικής δραστηριότητας, καθς επίσης και από
στοιχεία Που λήφθηκαν στο Πλαίσιο της ανταλλαγής
του φόρου, οι οΠοίες είναι κατ εκτίμηση και Πe
Χρονικό Περιθριο σε όσους εμφανίζουν μεωση εσόδων άνω του 30% μέσα στο 2020 να
μη δεχτούν ακούρεμαν 50% στο Ποσό της
ενίσχυσης των τριν Πρτων φάσεων της
επιστρεπτέας προκαταβολής , αλλά να λάβουν
κεδ και τραν Πρόσθετη χρηματοδότηση
35% επίτων ενισχύσεων των τριν Πρτων
φάσεων , Προκειμένου να πληρσουν φορολογικές υποχρεσεις, θα δσει η ΑΑΔΕ. σελ . 3
λεγγύης και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβο
λής, όΠως Προβλέπει η σχετική απόφαση του δι
οικητή της ΑΑΔΕ, Γιργου Πιτσιλή. Η έρευνα των
ΕΝΦΙΑ από το 2015 και εντεύθεν. σελ.5
Τα συχνότερα λάθn
στους κωδικούς του Ε9
Βιομηχανία
Η Γερμανία "φρενάρειν
την παραγωγή στην Ευρωζνη
Οδηγίες της ΑΑΔΕ για τm διόρθωσή τους
Σε δέκα κωδικούς , των Πινάκων υπολογισμό του φόρου . Με την
1 και 2 του εντύπου Ε9, θα Πρέ απόφαση του διοικητή της ΑΑ
ΔΕ, Γιργου Πιτοιλή , Παραβλέ
Πονται ορισμένα λάθη, υπικού
χαρακτήρα, Που όμως δεν αλ
ακινήτων τους , Προκειμένου λοινουν την ορθότητα της δή
λωσης σε συνδυασμό με τς
αναγραφές σε άλλους κωδικούς
του Ε9. Μεταξύ άλλων , στις Πε
διοριστεί με ακρίβεια ο φόρος . ριπτσεις κατά τις οΠοίες στο
ΠιστοΠοιητικό ταυτίζονται με
τα αναγραφόμενα στο συμβολαιογραφικό έγγραφο ως Προς
τη διοικητική δικαιοδοσία και
Το φρενάρισμα της βιομηχανικής Παραγωγής
στη Γερμανία φρενάρει τη βιομηχανική Παραγωγή συνολικά στην Ευρωζνη. Σύμφωνα με
τα στοιχεία Που ανακοίνωσε χθες η Eurostat, n
βιομηχανική παραγωγή στα 19 κράτη-μέλη της
Ευρωζνης μειθηκε τον Ιούνιο 0,3% σε
σχέση με τον Μάιο. σελ. 14
Πεινα δίνουν ιδιαίτερη Προσο
χή οι ιδιοκτήτες κατά τη συμ
Πλήρωση των στοιχείων των
να αποφευχθούν λάθη κατά
την έκδοση του ΠιστοΠοιητικού
ΕΝΦΙΑ αλλά και για να Προσ
Ναυτιλία
Πρόκειται ουσιαστικά για τους
Ρεκόρ για τους δείκτες
Baltic Dry και Container
Νέο οικονομικό μοντέλο για την αντιμετπιση της κρίσης κωδικούς στους οποίους συμ
Νέα ρεκόρ έτους καταγράφουν οι δείκτες στις
ναυλαγορές χύδην ξηρού φορτίου και στα containerships , σηματοδοτντας την ισχυρή δυναμική
των δύο αγορν . Είδικότερα, ο Baltic Dry Index
(BD)) βρέθηκε στις 3.503 μονάδες σελ 11
Τα σχέδια της κυβέρνησης για την αναδάσωση των καμένων εκτάσεων και τον επαναπροσδιορσμό του οικονομικού μοντέλου με γνμονα την αντιμετπιση των εππτσεων της κλιματικής
αλλαγής Παρουσίασε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μπτσοτάκης, στο Πλαίσιο έκτακτης συνέντευξης Τύπου , όΠου εξέφρασε την πεnoίθηση ότιη οικονομία θα ανακάμψει γρήγορα . σελ . 16
Πληρνονται τα στοιχεία εκείνα
των ακινήτων τα οΠοία αποτε
λούν και τη Φορολογική Ταυτότητα του ακινήτου και ως εκ
τούτου οδηγούν στον σωστό
διαφοροποείται η οδός, ο αριθμός ή η θέση, το ΠιστοΠοιητικό
θεωρείται ορθό. σελ.4
Νέα πλατφόρμα
ρυθμίσεων ΜΕΔ
από τις τράπεζες
Οικονομία
Πράσιναν
35 εκατ. κτήρια
μέχρι το 2030
στην Ε.Ε.
Covid Free n 85η ΔΕΘ
ΕΠΑΝΑΛΕΤΟΥΡΓΟΥΝ ΑΠΟ 1/9
ΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ
Άλμα 97%
έκανε
Νομοσχέδιο
ΠΟΤΕ Η ΕΠΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΘΑΔΙΑΓΡΑΦΕΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
nοικοδομή
τον Μάιο
Εναλλακτική λύση για τον εξωδικαστικό
Κομισιόν
σελ. 15
Κλειδί για τις ανακήσεις κόκκινων δανείων, από
την Πλευρά των servicers και των τραπεζν, θα αποτελέσει η νέα Πλατφόρμα Που ετοιμάζεται και στην
Οποία θα μπορούν να προσφεύγουν οι κόκινοι αφε θερμοκρασια
λέτες οι οΠοίοι δεν Προσέφυγαν στον εξωδικαστικό
συμβιβασμό είτε διότι δεν μΠορούσαν είτε διότι δεν
ήθελαν . Ηνέα Πλατφόρμα θα Προχωράει σε ρυθμίσεις
κόκκινων δανείων με βάση τη δυνατότητα αποπλη- 48,8 βαθμν
ρωμής των δανειολητν , αλλά υπολογίζοντας και
tη διαθέσιμη Περιουσία τους . σελ .3
Σε εργοτάξιο φιλοδοξεί να με
τατρέψει η Ευρωπαϊκή Επιτρο
Πή την κοινοτική επικράτεια ,
μέσω της ενεργειακής ανακαίνισης, με ευρωπαϊκή συγχρη
ματοδότησηn, 35 εκατομμυρίων
κυριακν εγκαταστάσεων , μι
κρν και μεγάλων , δημόσιων
και ιδιωτικν (κατοικιν , μέχρι
το 2030. σελ. 2
Coca-Cola HBC
Στο 15% έπεσε
οδείκτης
ανεργίας
τον Ιούνιο
Σικελία
ΔΙΨΗΦΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΟΓΚΟΥ
ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΤΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ
Λιανεμπόριο
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΙΔΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ
ΚΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
Κελσίου
σελ.7

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια σειρά από γεγονότα δίνουν αφορμές για διατήρηση και αύξηση της ζήτησης
  Στα διεθνή Για πρώτη φορά σε ένα χρόνο το ΔΝΤ αυξάνει την πρόβλεψη για την παγκόσμια ανάπτυξη αναγνωρίζοντας την ανθεκτικότητα της οικονομία των ΗΠΑ και την επαναλειτουργία της Κίνας να…Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια σειρά από γεγονότα δίνουν αφορμές για διατήρηση και αύξηση της ζήτησης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σε θετική τροχιά παραμένει το 2023 η αγορά logistics
  Θετικές καταγράφονται οι προοπτικές για την αγορά των logistics το 2023 με το παρατηρητήριο αξιών της Geoaxis να εκτιμά ότι θα συνεχιστεί η αύξηση της ζήτησης και  των ενοικίων, με…Σε θετική τροχιά παραμένει το 2023 η αγορά logistics - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ζωή με κουπόνια
  Ακούγεται παράξενο αλλά όλο και περισσότεροι Αμερικανοί λαμβάνουν γράμματα με το ακρωνύμιο SNAP. Δηλαδή, Συμπληρωματικό Πρόγραμμα Βοήθειας Διατροφής. Τα κουπόνια τροφίμων, που εκδίδονται από το Υπουργείο Γεωργίας. Η συμμετοχή σε…Ζωή με κουπόνια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ιδιότυπη σκυταλοδρομία
  Αν κάτι ωθεί αναπτυξιακά κάθε χώρα, είναι το λεγόμενο «φρέσκο χρήμα». Ως φρέσκο χρήμα λογίζουμε το συνάλλαγμα οποιασδήποτε μορφής, από τις μεταφορές, τις εξαγωγές, τον τουρισμό κ.ά., καθώς επίσης τα…Ιδιότυπη σκυταλοδρομία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Εντείνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια
  Σε νέα πανεθνική απεργία κατεβαίνουν σήμερα οι εργαζόμενοι στις μεταφορές και την εκπαίδευση στη Γαλλία, αντιδρώντας στη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθεί ο Εμανουέλ Μακρόν, αυξάνοντας το όριο συνταξιοδότησης από τα…Εντείνεται η κοινωνική δυσαρέσκεια - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ