Πρωτοσέλιδο Τα Μετέωρα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΤΕΩΡΗ
ΕΤΟΣ ΔΡΥΣΗΣ 1970
' ΠΕΡΙΟΔΟΣ
AΡ ΦΥΛΛΟΥ 1.412
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13 ΑΥΓΟΥΣΕΤΟΥ 2021
ΤΙΜΗ E 1,30
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
www.tameteora.gr
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΤΕΩΡΩΝ ΣΤΑ M ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΙΣΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ:
ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΑΙ ΑΝΟΡΩΠΙΝΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ ΜΑΣ
0θεόδωρος Αλέκος κάνει στοδρομή στο χρό - Δήμο και τη ΔΕΥΑΜ . Anοκολύπτα το οέδα κή οδός .Μλάγα τη διαγροφή Πonopήστου
νο της noιδημίας στέχεται στο μαολύτερο για τα μονοπάτα των Μετερων, ανοφέρετοι και γιο τις υποψηφιότητες Αβραμόηουλου και
Cn των λιξηρόeεσμων οφελν εν ανο - ΕpRopiου και το ΣΒΑΚ και υnοpaμμίζε την χρόνο η δημοτική Αρή θα opεuτεί ενωμένη
έρετα και στο υφστάμενα χρen npoς τον οόγκη να κατοκευσστεί η νο nεpιφερασ και με πολλή όρεξη για δουλε ΣΕΛ 5,7
ΠΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΝΕΟΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
υI ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΙΝΙΑΡΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΖΙΩΡΤΖΙΩΤΗΣ
ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟ. ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΤΟΛΟΓΟΣ
noτnιστημίου Αθηνν
ΗΑΤΟΣΛΒΡΕΚΕΤΑΣΤΝ ΠΝΗ ΜΑ
14,16 & 17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ην anv δοξάζουσι Κοίμησιν, Έξουσίαι θρόνοι, Αρχαι Κυρίότητες,
Τρικόλων 16, 2ος όφορος
Τηλ. 6979221940, 2432077212
Κατερίνα Απόδιακου
00ΟΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗEIAΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
ΟΡΑΣΗ
ΚΑΛΛΙΣΟΕΝΟΥΣ 12,
ΩΡΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
9:00 n.μ. -9:00 μ.μ.
Δευτέρα-Παρασκευή
ΤΗΛ: 24320 77999
Αnαλλοτρισεις
52εκατ, ευρ)
για τον E65
σε εκτασεις
της ΠεριΟχης μας.
.Θtpan Κερατόκνον μ LΑM Ανoe
iepoρόμου 8 (αρπτισεο e. Ζanορίm)
ΝΕΟ ΙAΤΡΕΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Αθονόσιος Χ. Μουσιλης
ΝΕΟ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ
ΙΑΤΡΕΙΟΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
Ενδοκρινολόγος-ΔιοΒητολόγος
ΦΩΤΙΟΣ
ΣΤ. ΓΚΑΓΚΑΣ
ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 114-116
ΚΑΡΑΘΑΜΑΣΝ ΜΑΡΙΝΑ
Ειδικός Γαστρεντερολόγος
lος ΟΡΟΦΣ | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ
ΩΡΑΡΙΟ ΙAΤΡΕΙΟ
ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΗΣΗ
Ο ΙΑΤΡΟΣ ΟΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑ
13-14 & 27-28 ΑΥΓΟΥΤΟΥ
Κ69776366 7