Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27847
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Από τα ωραιότερα
του κόσμου το
Ολυμπιακό Χωριό
του Τοκιο
Μετά τη φωτιά, οι πλημμύρες
αναμένεται να προκαλέσουν νέο απονοΣτα πιο όμορφα Ολυμπιακά Χωριά με
έντονη την εφαρμογή ψηφιακν τεχνολογιν συγκαταλέγεται το Ολυμπιακό
Χωριότου Τόκιο.
Κατασκευασμένο για να φιλοξενήσει
προσωρινά τους 11.656 αθλητές που συμ
μετείχαν στους αγνες , το Ολυμπιακό
Χωριό είναι εξοπλισμένο με όλα όσα θα
χρειαστούν οι μελλοντικοί.
κάτοικοί του : από ταχυδρο- ΣΕΛΔΑ 3
κέφαλον στην Πολιτεία και τους κατο κους , όταν θα κλη θούν να αντι μετωπίσουν ενδεχόμενες έντονες βροχοπτσεις
| και πλημμυρικά φαι νόμενα .
Τα δένδρα, εκτός
από το φυσικό χάλ λος και το οξυγόνο
που προσφέρουν , αποτελούν το κδίχτυν
Ελ. Βενιζέλος:
Κύκλωμα
διακινούσε
αλλοδαπούς με
που συγκρατεί το
| χμα και τα φερτά υλικά , διατηρντας
μια μοναδική ισορροπία τόσο εντός του
δάσους όσο και έξω
Πλαστά τεστ covid
Η επόμενη η μέρα στις καμένες περιοαπό αυτό.
να μειωθούν οι πιθανότητες πλημμυρικν φαινομένων.
Η πύρινη λαίλαπα που έχει κάψει-χαι
συνεχίζει να καίει - εκατοντάδες χιλιάδες
στρέμματα δάσους σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και στην Εύβοια
και άλλα έγγραφα
χές της Βορειοανατολικής Αττικής και
της Εύβοιας θα είναι δύσκολη. Η έλευση
του χειμνα και το ενδεχόμενο έντονων
βροχοπτσεων απαιτούν γρήγορη αντι .
μετπιση με κατάλληλα έργα , έτσι στε
Στις περιοχές της βορειοανατολικής Ατ
τικής η πυρκαγιά προκάλεσε τεράστια ζημια και όπως εξηγεί στο Sputnik ο δρ. Μιχάλης Διακάκης , επιστημονι
κός συνεργάτης του ΕΚΠΑ αι ΕΑ
Εξαρθρθηκε, μετά από πολυήμερη
ρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνν , κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνν.
Απογευματινές ρες της 8-8-2021, στο
Αεροδρόμιο <Ελευθέριος Βενιζέλοςν, συνελήφθησαν τρία μέλη της σπείρας (δύο η
μεδαποί ηλικίας 18 και 22 ετν και 20χρονος αλλοδαπός
καθς και δύο αλλοδαποί
Αναστέλλονται οι Πληρωμές δανείων για
τους Πυροπαθείς
για την προλη πτική θωράκιση της χρας
από τις πυρχαγιές . Ηδη κατατέθη κε από
την ΕΕΤ στον τραπεζικό
λογαριασμό που έχει ανοί Η Ελληνική Ενωση Τραπεζν, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της,
γνωστοποιεί ότι οι τράπεζες-μέλη της, με
κοινή τους απόφαση προβαίνουν σε ενέργειες , που αφορούν σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και εντός της περιμέ τρου που θα ορίσει η ελληνική κυβέρνηση
με την οποία η Ενωση βρίσκεται σε διαρκή εποικοδομητική συνεργασία:
* Αναστέλλουν , για έξι (6) μήνες, την
πληρωμή των κάθε μορφής ενήμερων δανειακν υποχρεσεων , συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικν εργαλεί
ων της ΕAΤ.
* Θα απέχουν , για το ίδιο ως άνω χρονwό διάστημα, από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα ως άνω μέτρα θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργα
σίας τους, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα .
"Τέλος, οι τράπεζες-μέλη της Ελληνι
χής Ενωσης Τραπεζν θα παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις και θα είναι σταθερά
δίπλα στους πληγέντες με πρόσθετα με
τρα που θα απαιτηθούν . Ακόμη, οι τράπεζες θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις, σε
συνεργασία με τις χρατικές υπηρεσίες,
ΣΕΛΛΑ 2
Εμβόλιο Moderna: Πιο
αποτελεσματικό όταν
υπάρχει υψηλό
επίπεδο αντισωμάτων
Μόνο με Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση αρνητικού τεστη είσοδος
στα σχολεία
Τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά
του κορονοίού στον οργανισμό αποτελούν έναν καλό δείκτη για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου , σύμφωνα με
μία αμερικανική έρευνα σε εμβολιασμένους με Μoderna. Αυτή η διαπίστωση θα
βοηθήσει στην επιτάχυνση των κλινικν
δοκιμν των εμβολίων στο μέλλον.
Οι επιστήμονες και οι ρυ θμιστικές-εποπτικές Αρχές μέχρι σήμερα βασίζονται σε
μεγάλες ελεγχόμενες με εκονικό εμβόλιο
( πλασίμπο ) κλινικές δοκιμές για να προσ
διορίσουν κατά πόσο ένα νέο εμβόλιο κα
τά της Covid-19 <δουλεύει> . Ομως, όπως
δείχνει η νέα μελέτη από επιστήμονες του
Κέντρου Ερευνν Φρεντ Χάτσινσον , το
Εθνικό Ιν στιτούτο Αλλεργιν και Λοιυωδν Νόσων των ΗΠΑ και την εταιρεία
Moderna, η μέτρηση του επιπέδου των αντισωμάτων στους εμβολια
σμένους συνιστά , επίσης, ένα
ρα, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας .
Οι εκπαιδευτικοί , επισημαίνει το υπουργείο , οφείλουν να προσέρχονται
στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νο σησης από κορονοϊό (τελευταίου εξαμήνου ) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με
ευθύνη του εργαζομένου.
Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν
και για το εκπαιδευτικό προ σωπικό και
τους φοιτητές στα Αντατα Εκπαιδευτικά Ιδούματα.
Επίσης, οι μαθητές θα προσέρχονται
στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό
εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετν
και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου ) ή δήλωση αρ νητικού αυτοδιαγνωστιχού τεστ, το οποί
ο θα πραγματο ποιείται επίσης δύο φορές
την εβδομάδα.
Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λει τουργίας των εκπαιδευτικν δομν θα
ανακοινωθούν λεπτομερς πλησιέστερα
στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού
και ακαδημαϊκού έτους .
Επίσης , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό
χάρτη της νέας σχολικής
χρονιάς , οδηγίες για τη
ΣΕΛΛΑ 2
ww.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Οι πρόσφυγες στέλνουν μηνύματα ζωής και ελπίδας μέσα από τις δημιουργίες τους
  Σχέδια εμπνευσμένα από ιδανικά, αξίες και συναισθήματα, και ρούχα γεμάτα μηνύματα, κατασκευασμένα με αγάπη, όρεξη, πάθος για δημιουργία και ελπίδα, παρουσιάζονται σε μια ιδιαίτερη έκθεση, που διοργάνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και ο δήμος Καβάλας σε συνεργασία με το σύλλογο φιλότεχνων Art Attack. Πρόκειται για ρούχα, μοναδικές δημιουργίες των γυναικών που διαμένουν στην ανοιχτή δομή φιλοξενίας προσφύγων που λειτουργεί στην πόλη της Καβάλας. Τα εγκαίνια της έκθεσης, χθες το βράδυ, στον ισόγειο χώρο του εμβληματικού ιστορικού κτιρίου της Μεγάλη
 • Ανακαλύφθηκε νέο είδος άμορφου πάγου με πυκνότητα σχεδόν όση και του νερού
  Επιστήμονες στη Βρετανία ανακάλυψαν μια νέα μορφή «εξωτικού» πάγου, που μοιάζει σε πυκνότητα και μοριακή δομή με το υγρό νερό περισσότερο από κάθε άλλο γνωστό τύπο πάγου, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη κατανόηση του νερού και των πολλών «ανωμαλιών» του. Επιπλέον, το νέο είδος πάγου είναι πιθανό ότι υπάρχει σε μακρινούς παγωμένους δορυφόρους του ηλιακού μας συστήματος, όπως ο Γανυμήδης και η Ευρώπη. Ο άγνωστος έως τώρα πάγος είναι άμορφος, δηλαδή τα μόριά του δεν έχουν οργανωμένη κρυσταλλική μορφή όπως του συνηθισμένου πάγου. Ο άμορφος πάγος, αν
 • Αυξάνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο οι επιπλοκές της εγκυμοσύνης
  Οι γυναίκες που είχαν κάποια σημαντική επιπλοκή στη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, όπως πρόωρο τοκετό, διαβήτη κύησης ή προεκλαμψία (υπέρταση κύησης και λευκωματουρία), εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ισχαιμικής νόσου έως και 46 χρόνια μετά τη γέννα, δείχνει μια νέα αμερικανο-σουηδική επιστημονική μελέτη. Όλες οι σοβαρές επιπλοκές της κύησης πρέπει να αναγνωρισθούν πλέον ως παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου στη διάρκεια σχεδόν όλης της ζωής, σύμφωνα με την έρευνα. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή επιδημιολογίας Κέισι Κραμπ της Ιατρικής Σχολής του Ό
 • Νέα «έξυπνη» εφαρμογή κινητού αναγνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τα συμπτώματα ενός εγκεφαλικού
  Μία νέα εφαρμογή για “‘έξυπνα” κινητά τηλέφωνα, με την ονομασία FAST.AI, μπορεί να βοηθήσει σε πραγματικό χρόνο τους ανθρώπους και τους γύρω τους να καταλαβαίνουν αν παθαίνουν εγκεφαλικό. Χρησιμοποιώντας την κάμερα της συσκευής, η εφαρμογή, χάρη στους ειδικούς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης (μηχανικής μάθησης) που διαθέτει, αναγνωρίζει τα συνήθη συμπτώματα του εγκεφαλικού την ώρα που αυτό συμβαίνει. Η εφαρμογή βιντεοσκοπεί το πρόσωπο και το σώμα, χρησιμοποιώντας αισθητήρες και αλγόριθμους για να εντοπίσει ενδείξεις όπως το “κρέμασμα” του προσώπου προς
 • ΗΠΑ: Η μαρμότα είδε τη σκιά της και για τις επόμενες έξι εβδομάδες θα επικρατεί βαρυχειμωνιά
  Ο Πανξατόνι Φιλ, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου, βγήκε από τη φωλιά του σήμερα και είδε τη σκιά του, ένδειξη ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες έξι εβδομάδες, αν και μέχρι στιγμής ήταν ένας από τους ηπιότερους όλων των εποχών. Χιλιάδες επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στο Πανξατόνι, μια κωμόπολη στα βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ, για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μαρμότας και να παρακολουθήσουν τον Φιλ να βγαίνει από την κουφάλα του δέντρου όπου ζει και να κάνει την «πρόγνωση» του καιρού. Ο επίσημος «διερμηνέας