Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27847
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Από τα ωραιότερα
του κόσμου το
Ολυμπιακό Χωριό
του Τοκιο
Μετά τη φωτιά, οι πλημμύρες
αναμένεται να προκαλέσουν νέο απονοΣτα πιο όμορφα Ολυμπιακά Χωριά με
έντονη την εφαρμογή ψηφιακν τεχνολογιν συγκαταλέγεται το Ολυμπιακό
Χωριότου Τόκιο.
Κατασκευασμένο για να φιλοξενήσει
προσωρινά τους 11.656 αθλητές που συμ
μετείχαν στους αγνες , το Ολυμπιακό
Χωριό είναι εξοπλισμένο με όλα όσα θα
χρειαστούν οι μελλοντικοί.
κάτοικοί του : από ταχυδρο- ΣΕΛΔΑ 3
κέφαλον στην Πολιτεία και τους κατο κους , όταν θα κλη θούν να αντι μετωπίσουν ενδεχόμενες έντονες βροχοπτσεις
| και πλημμυρικά φαι νόμενα .
Τα δένδρα, εκτός
από το φυσικό χάλ λος και το οξυγόνο
που προσφέρουν , αποτελούν το κδίχτυν
Ελ. Βενιζέλος:
Κύκλωμα
διακινούσε
αλλοδαπούς με
που συγκρατεί το
| χμα και τα φερτά υλικά , διατηρντας
μια μοναδική ισορροπία τόσο εντός του
δάσους όσο και έξω
Πλαστά τεστ covid
Η επόμενη η μέρα στις καμένες περιοαπό αυτό.
να μειωθούν οι πιθανότητες πλημμυρικν φαινομένων.
Η πύρινη λαίλαπα που έχει κάψει-χαι
συνεχίζει να καίει - εκατοντάδες χιλιάδες
στρέμματα δάσους σε περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και στην Εύβοια
και άλλα έγγραφα
χές της Βορειοανατολικής Αττικής και
της Εύβοιας θα είναι δύσκολη. Η έλευση
του χειμνα και το ενδεχόμενο έντονων
βροχοπτσεων απαιτούν γρήγορη αντι .
μετπιση με κατάλληλα έργα , έτσι στε
Στις περιοχές της βορειοανατολικής Ατ
τικής η πυρκαγιά προκάλεσε τεράστια ζημια και όπως εξηγεί στο Sputnik ο δρ. Μιχάλης Διακάκης , επιστημονι
κός συνεργάτης του ΕΚΠΑ αι ΕΑ
Εξαρθρθηκε, μετά από πολυήμερη
ρευνα του Τμήματος Ασφαλείας της
Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα
Αθηνν , κύκλωμα διακίνησης αλλοδαπν στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνν.
Απογευματινές ρες της 8-8-2021, στο
Αεροδρόμιο <Ελευθέριος Βενιζέλοςν, συνελήφθησαν τρία μέλη της σπείρας (δύο η
μεδαποί ηλικίας 18 και 22 ετν και 20χρονος αλλοδαπός
καθς και δύο αλλοδαποί
Αναστέλλονται οι Πληρωμές δανείων για
τους Πυροπαθείς
για την προλη πτική θωράκιση της χρας
από τις πυρχαγιές . Ηδη κατατέθη κε από
την ΕΕΤ στον τραπεζικό
λογαριασμό που έχει ανοί Η Ελληνική Ενωση Τραπεζν, σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσής της,
γνωστοποιεί ότι οι τράπεζες-μέλη της, με
κοινή τους απόφαση προβαίνουν σε ενέργειες , που αφορούν σε φυσικά και νομικά
πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας και εντός της περιμέ τρου που θα ορίσει η ελληνική κυβέρνηση
με την οποία η Ενωση βρίσκεται σε διαρκή εποικοδομητική συνεργασία:
* Αναστέλλουν , για έξι (6) μήνες, την
πληρωμή των κάθε μορφής ενήμερων δανειακν υποχρεσεων , συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτικν εργαλεί
ων της ΕAΤ.
* Θα απέχουν , για το ίδιο ως άνω χρονwό διάστημα, από την λήψη οποιουδήποτε μέτρου αναγκαστικής εκτέλεσης.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα ως άνω μέτρα θα πρέπει να
επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργα
σίας τους, και να υποβάλουν σχετικό αίτημα .
"Τέλος, οι τράπεζες-μέλη της Ελληνι
χής Ενωσης Τραπεζν θα παρακολουθούν
στενά τις εξελίξεις και θα είναι σταθερά
δίπλα στους πληγέντες με πρόσθετα με
τρα που θα απαιτηθούν . Ακόμη, οι τράπεζες θα αναπτύξουν περαιτέρω δράσεις, σε
συνεργασία με τις χρατικές υπηρεσίες,
ΣΕΛΛΑ 2
Εμβόλιο Moderna: Πιο
αποτελεσματικό όταν
υπάρχει υψηλό
επίπεδο αντισωμάτων
Μόνο με Πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
βεβαίωση αρνητικού τεστη είσοδος
στα σχολεία
Τα επίπεδα των αντισωμάτων κατά
του κορονοίού στον οργανισμό αποτελούν έναν καλό δείκτη για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου , σύμφωνα με
μία αμερικανική έρευνα σε εμβολιασμένους με Μoderna. Αυτή η διαπίστωση θα
βοηθήσει στην επιτάχυνση των κλινικν
δοκιμν των εμβολίων στο μέλλον.
Οι επιστήμονες και οι ρυ θμιστικές-εποπτικές Αρχές μέχρι σήμερα βασίζονται σε
μεγάλες ελεγχόμενες με εκονικό εμβόλιο
( πλασίμπο ) κλινικές δοκιμές για να προσ
διορίσουν κατά πόσο ένα νέο εμβόλιο κα
τά της Covid-19 <δουλεύει> . Ομως, όπως
δείχνει η νέα μελέτη από επιστήμονες του
Κέντρου Ερευνν Φρεντ Χάτσινσον , το
Εθνικό Ιν στιτούτο Αλλεργιν και Λοιυωδν Νόσων των ΗΠΑ και την εταιρεία
Moderna, η μέτρηση του επιπέδου των αντισωμάτων στους εμβολια
σμένους συνιστά , επίσης, ένα
ρα, τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου, ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας .
Οι εκπαιδευτικοί , επισημαίνει το υπουργείο , οφείλουν να προσέρχονται
στην εργασία τους με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθούσας νο σησης από κορονοϊό (τελευταίου εξαμήνου ) ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού τεστ, το οποίο θα πρέπει να πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα με
ευθύνη του εργαζομένου.
Οι ίδιες προϋποθέσεις θα ισχύσουν
και για το εκπαιδευτικό προ σωπικό και
τους φοιτητές στα Αντατα Εκπαιδευτικά Ιδούματα.
Επίσης, οι μαθητές θα προσέρχονται
στη σχολική μονάδα με πιστοποιητικό
εμβολιασμού (για τους μαθητές 12 ετν
και άνω) ή βεβαίωση παρελθούσας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου ) ή δήλωση αρ νητικού αυτοδιαγνωστιχού τεστ, το οποί
ο θα πραγματο ποιείται επίσης δύο φορές
την εβδομάδα.
Τα νέα αναλυτικά πρωτόκολλα λει τουργίας των εκπαιδευτικν δομν θα
ανακοινωθούν λεπτομερς πλησιέστερα
στην ημερομηνία έναρξης του σχολικού
και ακαδημαϊκού έτους .
Επίσης , το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής
Πολιτικής θα στείλει οδηγίες προς τους
εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό
χάρτη της νέας σχολικής
χρονιάς , οδηγίες για τη
ΣΕΛΛΑ 2
ww.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα