Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
θα ισχύσουν και για το εκπαιδευπο oοδεσεις
Ο ΛΟΓΟΣ 'agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewQotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10482-ΕΤΟΣ 37o -ΤΙΜΗ 1 E - ΠΕΜΠΤΗ 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΤΟ " COPERNICUS" ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΑ ΠΥΡΙΝΑ ΜΕΤΩΠΑ
Στις 900,10 μονάδες
Άνοδος 0,33%
ΤΕΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
με τις αναζωπυρσεις
Όνειρο θερινής
νυκτός το τείχος
ανοσίας 80%
Σελ. 8
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 65 ΝΕΚΡΟΙ
ΚΑΙ 12 ΣΤΑΤΙΩΤΕΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
Σελ. 4
"ΕΙΣΑΙ ΕΞΑΦΑΝΙΣΜΕΝΟΣ" ΔΗΛΩΝΕΙ Η ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ
-ΚΑΙ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Άνοιγμα σχολείων
Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ- uό ρούποθέσεις
Χρυσοχοίδη
Τα σχολεία θα ανοίξουν σε όλη τη χρα, τη Δευ τέρα, 13 Σεπτεμβρίου ανακοινσε το υπουργείο
Παιδείας .
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να Προσέρχονται
στην εργασία τους με Πιστοποιητικό εμβολια σμού , Βεβαίωση Παρελθούσας νόσησης από κο ρωνοϊό (τελευταίου εξαμήνου ) ή Βεβαίωση αρνηικού εργαστηριακού τεστ, το οΠΟίo θα πρέπει να
Πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα
ευθύνη
για Τις πυρκαγιές
Σελ. 3
Τραγωδία
στην Αλγερία εξαιτίας
των πυρκαγιν
ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΑΝΟΙΓΕΙ Η ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ AROGI.GOV.GR
του εργαzομένου . Οι ίδιες
Προσωπκό
και τους φοιτητές στα Αντατα Εκπαιδευτικά
Ιδρύματα.
Σελ. 6
ΕΤος Αυγούστου
τα πρτα χρηματα
στους πυρόπληκτους
δι μαθηπές θα προσέρχονται στη σκολική μο νάδα με mιστοποιητικό εμβολιασμού ( για τους μαθητές 12 ετν και άνω) ή Βεβαίωση Παρελθού
σας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου ) ή δήλωση
αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ , το οποίο θα
πρανματοποιείται επίσης δύο φορές την εβδομά δα.
Τα νέα αναλυτικά Πρωτόκολλα λεπουργίας των
εκπαιδευτικν δομν θα ανακοινωθούν λειπο μερς πλησιέστερα στην ημερομηνία έναρξης
του σχολικού και ακαδημαϊκού έτους , λαμβανομένων υπόψιν Πάντοτε των συστάσεων της Επ τροπής των Ειδικν και αναλόγως της Πορείας
της Πανδημίας στη χρα . Επίσης, το Ινστπούτο
Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα στείλει οδηγίες
τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον οδικό
ΚΛΟΠΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΗ
ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΛΥΤΡΩΝ
χάρτη της νέας σχολικής χρονιάς , οδηγίες για τη
διαχείριση της ύλης, της
Ψεις , την Ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη των
μαθητν και άλλες
Παροτρύνουμε.
νότητας που δεν έχουν ακόμη εμβολιαστεί να
σπεύσουν να αξιοποιήσουν αυτήν την ασπίδα
Προστασίας από τον κορωνοϊό , Πρν την έναρξη
της νέας , σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς.
Στόχος όλων μας , η Προστασία της ατομικής κι
δημόσιας υγείας και η απρόσκοπτη λεπουργία
των εκπαιδευτικν μας δομν ".
απαραίτητες
επαναλήκατευθυντήριες ypaμμές.
τα μέλη της εκπαιδευτικής κοιΚυβερνοεπίθεση
στο δήμο Θεσσαλονίκης
Σελ. 2
Σεn. 5
Ο λογικός