Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 7-ΚΥΡΙΑΚΗ 8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27844
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ανοίγει η ψαλίδα του
εμπορικού ελλείμματος
αΚορονοχρέην 109
στο Δημόσιο
Στα 109,015 δισ. ευρ ανήλθε τον Ιούνιο το σύνολο των ληξιπρόθεσμων οφειλν προς το Δημόσιο, παρουσιάζοντας
μικρή μείωση 0,06% συγκριτικά με τον
προηγούμενο μήνα, εν το σύνολο των ο φειλετν περιορίστηκε στους 3.550.274
από 3.905.073 τον Μάιο.
Στο ίδιο διάστημα , αύξη ση εμφανίζουν
οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το
Δημόσιο συγκριτικά με πέρυσι, όπως προχύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη
δημοσιότητα.
Στην ανακοίνωση της ΑΑΔΕ σημεινεται , ωστόσο , ότι τα μεγέθη των ληξιπρόθεσμων οφειλν εφέτος δεν
είναι συγκρίσιμα με πέρυσι, ΣΕΛΑ 2
Παρ, όλη τη σημαντική αύξηση των εξαγωγν
Νέα μεγάλη άνοδο 31,5% σημείωσαν οι ελληνικές εξαγωγές
τον Ιούνιο, διατηρντας το ανοδικό μομέντουμ που ανέπτυξαν μετά την άρση των περιοριστικν μέτρων και την σταδιακή επιστροφή της παγκόσμιας
οικονομίας στην κανονικότητα.
Αυτό σημεινει σε ανακοίνω σή του ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος
Εξαγωγέων ( ΠΣΕ ) , υπογραμμίζοντας ότι εξίσου σημαντική ε ναι η αύξηση χωρίς τα πετρελαιοειδή, η οποία διαμορφθηκε
Πανδημία
Πυρκαγιν στη
Μεσόγειο
στο 21,4%.
Ολα δείχνουν , σύμφωνα με
τον ΠΣΕ , πως - εκτός συγκλον
στικού απροόπτου - η ανοδική πορεία θα συνεχισθεί και τους επόμενους μήνες , παρά τα προβλήματα που εξακολουθεί να προκαλεί η
Η Μεσόγειος έχει εξελιχθεί σε hotspot
πυρκαγιν, εν το κύμα καύσωνα στην
περιοχή αυξάνει τον κίνδυνο νέων δασιχν πυρχαγιν και ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην περιοχή , προειδοποιεί το
πρόγραμμα γεωσκόπησης της Ευρωπαϊ
κής Ενωσης Copernicus που λειτουργεί
υπό τον συντονισμκό της Ευρωπαϊκής Ε πιτροπής .
Η προκαλούμενη από τον άνθρωπο κλι
ματική αλλαγή καθιστά πιθανότερα και σφοδρότερα τα κύ- Ε
Συνεχίζονται οι διασυνδέσεις ταμειακν μηχανν
με το taxisnet
2021, καθς και οι επιχειρήσεις που το
φορολογικό έτος τους λήγει σε διαφορετι
χή ημερομηνία της 31/12.
Σύμφωνα με την απόφα ση τα δεδομένα
που διαβιβάζονται , ανά στοιχείο λιανικής
πλησης που εκδίδεται είναι τα εξής:
α ) Α.Φ.Μ. του εκδότη
Ξεκινά σταδιακά από τη 1η Σεπτεμβρίου η διασύνδεση των ταμειακν μη .
χανν με το πληροφοριακό σύστημα της
ΑΑΔΕ, για την ηλεκτρονική διαβίβαση
των δεδομένων των στοιχείων λιανικής
πόλησης . Οι αποδείξεις που θα εκδίδονται μέσω ταμειακν μηχανν θα διαβ
βάζονται στην Ψηφιακή πλατφόρμα
myDATA.
Ειδικότερα , σύμφωνα με απόφαση του
Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιργου Πιτσιλή , η
οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ , καθορίζεται το χρονο διάγραμμα της διασύνδεσης
των ταμειακν μηχανν με το ΤAXIS .
Οι επιχειρήσεις διασυνδέονται με βάση
το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:
- από 01/09/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ,
δεν επλήγη σαν από την πανδημία και το
φορολογικό έτος 2019 , είχαν ακαθάριστα
έσο δα πάνω από 100.000 ευρ,
- από 01/10/2021 αυτές που βάσει ΚΑΔ,
δεν επλήγη σαν από την πανδημία και το
φορολογικό έτος 2019 , είχαν ακαθάριστα
έσοδα μέχρι και 100.000 ευρ και
- από 01/11/2021 οι υπόλοιπες επιχερήσεις. Στην ίδια ημερομηνία εντάσσονται
και οι επιχειρήσεις που είτε είναι υπόχρεες σε χρήση ταμειακής μηχανής
( Φ.Η.Μ ) , είτε χρησιμοποιούν προαιρετικά Φ.Η.Μ. και έχουν κάνει έναρξη εργασιν από 01/01/20 20 έως και την 01/09/
Η νόσηση από covid-1 9 1σοδυναμεί με
δόση εμβολίου
Solidarity: Νέα
διεθνής
προσπάθεια στη
μάχη του
κορονοϊού
Οι πριμες ανταποκρίσεις στον εμβολιασμό είναι σημαντικές στη διαμόρ
φωση τόσο της χημικής όσο και της
κυτταρικής ανοσίας έναντι του SARSCoV-2. Η μελέτη των κυτταροκινν της
φλεγμονής , δηλαδή των ουσιν που πα
ράγονται μετά τον εμβολιασμό , φαίνε
ται ότι μπορεί να προβλέψει την απάντηση έναντι στον κορονοϊό και να βοηθήσει στη βελτιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των mRΝΑ εμβολίων.
Μελέτη του ΕΚΠΑ, σε συνεργασία με
το Τμήμα Ρετροϊν του Nation al Institutes of Health, που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές περιοδικό Cell Reports .
αναδειχνύει τις σημαντικές διαφορές
στην απάντηση στον εμβολιασμό με το
εμβόλιο ΒNT 16 2b 2 mRNA (Prizer
BioΝτech) μεταξύ υγιν ατόμων που
δεν είχαν προηγούμενη επαφή με τον
SARS- Co V-2 και ατόμων που νόσησαν
με COVID-19. Η ομάδα των καθηγητν
του ΕΚΠΑ Ευάγγελου Τέρπου και Θά νου Δημόπουλου (πούτανης ΕΚΠΑ ) , σε
συνεργασία με την ομάδα των καθηγητν Γεωργίου Παυλάκη και Barbara
Felber από το NIΗ, μελέτησαν την παραγωγή 70 κυτταροχινν φλεγμονής σε
απάντηση του οργανισμού μετά την πρτη και δεύτερη δόση του εμβολίου και
συσχέτισαν τα επίπεδα αυτν με την παραγωγή εξου- Ε 3
Μετά από αδράνεια μηνν, η μεγαλύτερη διεθνής κλινική μελέτη στον κόσμο ,
υπό την καθοδήγηση του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) , η Solidarity,
η οποία δοκιμάζει υποσχόμενες θεραπείες
κατά της Covid-19 , ξεκινά και πάλι με τη
δοκιμή τοιν άλλων φαρμάκων για νοσηλευόμενους ασθενείς . Και τα τρία φάρ
μακα έχουν αναπτυχθεί για άλλες παθή
σεις , αλλά τρα θα δοκιμαστούν κατά
του κο0ονοϊού. Πρόκειται για το αντικαQ
κινικό imatinib, το αντιελονοσιακό
artes unate χαι το μον οκλωνικό αντίσωμα
infliximab κατά των αυτοάνοσων παθή ww.aimoprasion.gr
σεων.
Τα τρία φάρμακα έχουν

Τελευταία νέα από την εφημερίδα