Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Υποχρεωτική η διασύνδεση ταμειακών μηχανών από 1/9
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|PΙΚΗ Μι ο
771234 567164
Σάββατο 7Αυγούστου 2021/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος : 970-. Αριθμός φύλλου : 27.587
ΥΠΟχρεωτική η διασύνδεση
ταμειακν μηχανν από 1 9
Εθνική Ασφαλιστική
Ενίσχυση της κερδοφορίας
και Παραγωγής στο α' εξάμηνο
Τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για τοα' εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε
65,6 εκατ. έναντι 17,5 εκατ. την αντίστοιχη
Περίοδο του 2020. Τα καθαρά , μετά αnό
φόρους κέρδη ανήλθαν σε 45,5 εκατ , έναντι
15,1 εκατ. το α εξάμηνο του 2020. Αύξηση
Παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων κατά 1 1,3%, σε 361,8 εκατ. σελ . 11
Απευθείας μεταβίβαση των αποδείξεων Που εκδίδονται στην ΑΔΕ
Το αυνήγντης φοροδιαφυγής μέσω των ταμειακν χρεωτική χρήση ΦΗΜ για την έκδοση τοιχείων λια
μηχανισμν ξεκινά σε λιγότερο από έναν μήνα, νικής Πλησης και δεν κάνουν Προαιρετική χρήση συστήματα της ΑΑΔΕ είναι το εξής: από 01/09/2021
καθς απότην 1η Σεπτεμβρίου καθίσταται υποχρε
ωτική η διασύνδεση των ταμειακν με το σύστημα Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υπόχρεοι εντάσσονται στη Πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαTaxis και n aπευθείας μεταβίβαση των αποδείξεων
Που εκδίδονται στην ΑΑΔΕ (myData ) . Eπειτα από
Περίπου μία Πενταετία , και εκτός απροόππου Πάλι, δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έους από την Πανδημία και το φορολογικό έτος 2019 είχαν
τονέο καθεστς τίθεται σε ισχύ, με μόνη εξαίρεση 2019 και με επιπλέον κριτήριο την ένταξή τους ή μη ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000 ευρ και - από
τις επιχειρήσεις Που απαλλάσσονται από mν υΠο
διάγραμμα μάλιστα διασύνδεσης με τα ηλεκτρονικά
Κομισιόν
Σχέδιο προθησης
της μικτής μάθησης
τους, και για τις οΠοίες δεν ισχύει το εν λόγω μέτρο.
οι οντότητες Που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν από την
σταδιακή διασύνδεσημε βάση τα ακαθάριστα έσοδα θάριστα έσοδα Πάνω από 100.000 ευρ. . από
Που Πραγματοποίησαν σύμφωνα με την υποβληθείσα
Την Προθηση της μικτής μάθησης στην Πρω
τοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση , Ποu
είναι ένας συνδυασμός σχολείου και άλλου
χρου , συνιστά η Κομισιόν , τόσο για αντιμετπιση των μαθησιακν κενν , Που
επιδεινθηκαν με την Πανδημία , όσο και σε
μακροπρόθεσμο ορίζοντα. σελ . 13
01102021 οι ονιότητες Που βάσει ΚΑΔ δεν επλήγησαν
στους Πλητιόμενους ΚΑΔλόγω COVID19. Το χρονο- 01/112021 οι λοιπές οντότητες σελ. 4-5
Ανοδικό momentum
Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Μηχανισμός συνοριακής
Προσαρμογής άνθρακα
για εισαγωγές- εξαγωγές
Δικαιματα εκπομπν αερίων του θερμοκηΠίου θα επιβληθούν σε έξι Προϊόντα
Προερχόμενα από τρίτες χρες από το 2026,
εν ο σχετικός κατάλογος θα εμπλουτίζεται
σταδιακά με την προσθήκη και άλλων
Προιόντων . σελ. 2
ΕμΠορευματικές συναλλαγές Ιουνίου
Σημαντική αύξηση Που έφτασε στική αλυσίδα και τις έντονες
στο 31,5% σημείωσαν οι ελληνικές Πληθωριστικές Πιέσεις Που κα
εξαγωγές τον Ιούνιο, διατρντας ταγράφονται τους τελευταίους
το ανοδικό μομέντουμ Που ανέπυξαν μετά την άρoη τωνπεριο - τισμού εξακολουθεί να αποτελεί
ριστικν μέτρων και τm σταδιακή
επιστροφή της Παγκόσμιας οικονομίας στην κανονικότητα. Εξίσου
σημαντική είναι η αύξηση χωρίς γράφεται και στις εισαγωγές τον
τα Πετρελαιοειδή, η οΠοία διαμορφθηκε στο 21,4%. Σύμφωνα
με εκτιμήσεις αναλυτν , όλα δεί
χνουν Πως εκτός συγκλονιστικού
απροόπτου-η ανοδική πορεία 2020. Εξαιρουμένων των Πετρε
θα συνεχισθεί και τους επόμενους λαιοειδν , οι εισαγωγές αγαθν
μήνες, Παρά τα προβλήματα Ποu
εξακολουθεί να Προκαλεί η Παν
δημία στην παγκόσμια εφοδιαμήνες . Ωστόσο, Πηγή ΠροβλημαΑκτοπλοΐα
το εμΠορικό έλλειμμα , το οποίο
για ακόμη έναν μήνα αυξήθηκε
κατά 37,5%. Όμως, άνοδος καταΣτα επίπεδα του 12% η άνοδος
της κίνησης στο επτάμηvo
Με ζημιές ύψους 200 εκατ . ευρ αναμένεται
να κλείσει τη διετία 2020-2021 η ακτοπλοfα
στην Ελλάδα . Η έξαρση της Πανδημίας , αλλά
και η άνοδος των τιμν στα ναυτιλιακά καύσιμα αναμένεται να επιβαρύνουν τους
Προϋπολογισμούς των εταιρειν κατά
100 εκατ. σε σχέση με πέρυσι . Όσον αφορά
τη φετινή κίνηση , το επτάμηνο του 2021
έκλεισε με άνοδο κατά 12% σε σχέση
με το 2020. σελ . 10
Ιούνιο του 2021 καθς αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ή κατά 33,7%
και ανήλθαν σε 5,37 δισ. έναντι
4,02 δισ. κατά τον ίδιο μήνα του
Εικόνα καταστροφής και απογοήτευσης
Στο έλεος των Πυρκαγιν για ακόμη μία ημέρα Παραμένει η χρα, με ανεξέλεγκτα πύρινα
μέτωπα να κατακαίνε δασικές εκτάσεις και περιουσίες στη Βόρεια Αττική , τη Βορειοκεντρική
Εύβοια, την Ανατολική Μάνη, τον Θεολόγο Μαλεσίνας , την Αρχαία Ολυμπία και Πολλές ακόμη
περιοχές . Τη ζωή του έχασε ένας 40χρονος εθελοντής Πυροσβέστης . σελ . 14-15
ανήλθαν στα 4,22 δισ. από 3,45
δισ, δηλαδή αυξήθηκαν κατά
770 εκατ. ή κατά 22,3%. σελ . 7
Ελλάκτωρ
Έκρηξη 1.000%
των τιμν
Αντεπίθεση
Μικρή
αύξηση
χρενπρος
την εφορία
ΥΠΕΡΚΑΛΥΨΗ 2,15 ΦΟΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΚ
της Ε.Ε.
στη μάχη
των μικροτσίπ φυσικού αερίου
Νέες συμμαχίες
Πολύ μεγάλη η αύξηση και στην Ελλάδα
Λιγότεροι οι οφειλέτες
Στη μείωση ης εξάρτηoης της
Ε.Ε. από τρίτες χρες , κυρίως την
Κίνα, αποσκοπεί η Κομισιόν , Πα
ρουσιάζοντας Πρόσφατα δύο νέες
ευρωπαϊκές βιομηχανικές συμ
μαχίες Που αφορούν την ανάΠτυξη, εντός της κοινοτικής επικράτειας, μικροτσίπ υψηλής τε
χνολογίας , αλλά και του υπολογιστικού νέφους. σελ . 9
Η εποχή του φθηνού φυσικού αερίου έχει τελεισει.
δίνοντας τη θέση της σε Πολύ Πι ακριβή ενέργεια, Πανδημία
nΟnoίa απειλεί με εκτροχιασμό την ανάκαμψη της
Παγκόσμιας οικονομίας. Η τιμή του φυσικού αερίου ΑVησυχητικά
στην Ευρπη έχει αυξηθεί περισσότερο από 1.000%
από το ιστορικό χαμηλό του Μαΐου του 2020 λόγω στοιχεία
της Πανδημίας. Σε ανοδική τροχιά κινούνται και οι
τμές στην Ελλάδα. Η βιομηχανία πλαρνει τιμές που για θανατους
κινούνται στο επίπεδο των 36 ευρ MWh, ano Περίπου
6 ευρ Που ήταν Πέρυσι την ίδια εΠοχή. σελ .3
Νέαχρέηύψους 334 εκατ ευρό
άφησαν στηv εφορία οι φορολογούμενοι τον Ιούνιο, φουσκ
νοντας έτσι τον λογαριασμό των
ληξιπρόθεσμων οφειλν , Παρά
τογεγονός ότι ο συνολικός αριθμός των οφειλετν του Δημοσίου
μειθηκε τον συγκεκριμένο μή
να κατά 354.799 άτομα , σε
3.550.274. σελ . 4-5
σελ. 6
Θλίψη για τον ξαφνικό
θάνατο του Κ. Μίχαλου
Πάγωσεν τον επιχειρηματικό κόσμο η τραγική
είδηση του θανάτου από ανακοπή του Κωνσταντίνου Μίχαλου , Προέδρου του ΕΒEΑ και
της ΚΕΕΕ σελ . 9
και εισαγωγές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Λος Άντζελες: Τρεις άνθρωποι νεκροί από πυρά σε μια έπαυλη
  Τρεις άνθρωποι έπεσαν νεκροί από πυρά σε γιορτή που διοργανώθηκε σήμερα σε μια έπαυλη κοντά στο Μπέβερλι Χιλς. Σημειώνεται ότι άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν. Τα τρία θύματα βρέθηκαν μέσα σε…Λος Άντζελες: Τρεις άνθρωποι νεκροί από πυρά σε μια έπαυλη - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός
  Με κορυφαίο τον Γιώργο Παπαγιάννη και χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς, ο Παναθηναϊκός έκανε εύκολο το απόγευμα του στο ΟΑΚΑ νικώντας τον Ιωνικό με 102-70 για την 14η αγωνιστική της Basket…Έβγαλε την υποχρέωση ο Παναθηναϊκός - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νικητής το ποδόσφαιρο στα Γιάννενα
  Ένα από τα πιο συναρπαστικά φετινά παιχνίδια πρωταθλήματος φιλοξενήθηκε απόψε στους «Ζωσιμάδες», όπου ΠΑΣ Γιάννινα και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 για την 20ή αγωνιστική. Οι γηπεδούχοι έφτασαν στην ένατη θέση…Νικητής το ποδόσφαιρο στα Γιάννενα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Σεισμός 5,9 βαθμών στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν
  Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε σήμερα στα σύνορα Τουρκίας- Ιράν, προκαλώντας ζημιές σε μια επαρχιακή πρωτεύουσα του Ιράν, μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών, σύμφωνα με τα…Σεισμός 5,9 βαθμών στα σύνορα Τουρκίας-Ιράν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Διπλό» του Παναιτωλικού στον Βόλο
  Ο Παναιτωλικός έφυγε με το «διπλό» από τον Βόλο, του οποίου επιβλήθηκε το άκρως «χορταστικό» 3-2 στο Πανθεσσαλικό στάδιο (με ανατροπή) στο πλαίσιο της 20ής αγωνιστικής, που όπως και η…«Διπλό» του Παναιτωλικού στον Βόλο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ