Πρωτοσέλιδο Ημερήσια Τοπική:Recognized text:
Κάθε μέρα στα περίπτερα της Θεσσαλονίκης
Σήμερα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΤΑΙ
ΣΕΛΙΑΕΣ
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ skywalker
+ΗΝΕΡΗΣΙΑ ΤΟΠΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
[email protected] ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΜΙΚΗ
Θεσσαλονίκη
Κωδικός 8711
Hellenic Po
Ετος: θο-Ενατία 64-Τηλ. 2310 240 652- FAX: 2310 242778 ΙΦ:1 Ε- ΑρΦύλλου: 2060
Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021
90 Thessaloniki
pride τον
Σεπτέμβριο στη
Θεσσαλονίκη
>>>> 4η
Γιργος Καραγιάννης:
αΜέσα σε δύο χρόνια
καλύφθηκαν
κενά δεκαετιν
στη Θεσσαλονίκη)
Σταθεροτοιητικές
τάσεις
θΕσσαλονίκης
Συγκρατημένα
χαμόγελα
αισιοδοξίας στα
πρόσωπα
των ξενοδόχων της
Θεσσαλονίκης
>>>> 5η
Ξεκινά η Θρησ κευτική Πανήγυρις του Ι.Ν. Μεταμορφσεως του Σωτήρος στο Κορδελιό
>>>> Τη
>>>> 6η
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ
ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ
ΠΚΗ: Εργασίες στο δίτυο
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 19 & DΠTH ΚΤΣΑΡΗ
ΣΥΚΙΕΣ ΒΕΣΣΑΛΕΝΙΚΗΣ
γραφίο 33τ.μ. επίτης
οδού Εγνατία 64
και Βενιζίλου
( 2ος όροφος) κατάλληλο
για γιατρούς, λογιστές ,
δικηγόρους κ.ΤΑ.
Πληρ. Τηλ. 6944 32461
Εργασίες στο δίκτυο ηλεκτρ- Παρασκευή 13 Αυγούστου
οφωτισμού στο Εθνικό Οδικό | 2021.
Δίκτυο πραγματοποιούνται Εργασίες στο δίκτυο ηλεκτραπό τη Διεύθυνση Τεχνικν | οφωτισμού στο Εθνικό Οδικό
Έργων της Περιφέρειας Κεν- Δίκτυο πραγματοποιούνται
τρικής Μακεδονίας
Οι εργασίες ξεκίνησαν από | Εργων της Περιφέρειας Κεν
την Τρίτη 3 Αυγούστου και θα | Τρικής Μακεδονίας .
συνεχιστούν έως και την
2316 018 019
Β977 298 697
tharinik13Qumail.com
από τη Διεύθυνση Τεχνικν
ΝΙΚΟΣ
ΧΑΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ
Created by Universal Document Converter