Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Κρυμμένος θησαυρός για τράπεζες και servicers στα ακίνητα
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6033 Παρασκευή 06.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
0 0ΑΕΔ Τρα και
στο supportgov.gr
για καλύτερη
εξυπηρέτηση
των Πολιτν
>>> Τελ.
ΥΠΟΙΚ:
>>> Τελ.
οικονομική ενίσχυση στις
πληγείσες επιχει ρήσεις στη Βαρυμπόμπη
Επιχορήγηση 60 εκατ.
ευρ στον ΕΛ.Γ.Α.
ΣΤΟ Πλαίσιο της συνεχούς
αναβάθμισης και βελτίωσης
των Ψηφια κν υπηρεσιν
προσφέρει
Πολίτες και στις επιχειρήσεις
για την αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτησή τους , από
σήμερα ο ΟΑEΛ συμμετέχει
στην ενιαία κυβερνητική
υπηρεσία
Πολιτν support. g ov.gr.
Μέσω της νέας υπηρεσίας,
οι Πολίτες μπορούν να υποβάλλουν στην Ενιαία Ψηφ
ιακή Πύλη της Δημόσιας
Διοίκησης (gov.gr) ατήματα
υποστήριξης και μετά από
την επεξεργασία τν απημάτων από τον ΟΑΕΔ, οι
Πολίτες θα Παραλαμβάνουν
Τις απαντήσεις τους στο
ενιαίο αποθετήριο απαντή
σεων . Συγκεκριμένα, οι
αρχικά
υπηρεσίες αφορούν θέματα
σχετικά με:
στους
εξυπηρέτησης
Ενεργοποιηθηκαν 47000
Ειτιχές κοινονικού τουρισμού
011001)
00001
011001
1000001
Προσφερόμενες
00000 101
010100
Ανανέωση
Έκδοση
Δελτίων Ανεργίας
Ενημέρωση
Μητρου Ανέργων
Βεβαισεις από τον ΟΑΕΔ
( πχ βεβαίωση ανεργίας
κ.α.)
Υποβολή
Σημειματος
Αναζήτηση
Εργασίας
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
Προς Εγγεγραμμένους Ανέρ
γους και Επιχειρήσεις και
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
από ΤΟ Δίκτυο EURES
Σταδιακά οι Προσφερόμενες
υπηρεσίες θα επεκτείνονται
με απτερο σκοπό να καλυφθεί όσο το δυνατόν
μεγαλύτερο από το εύρος
των υπηρεσιν του Οργαν
σμού .
Το δεύτερο δεκαπενθήμε- Υπενθυμίζεται ότι οι διαρο Του Ιουλίου ενεργοποΙ- κοπές με Το Πρόγραμμα
τουρισμού
επιταγές Του Προγράμμα-2021-2022, μπορούν να
Στοιχείων
ήθηκαν συνολικά 47.000
κοινωνικού
Με γοργούς ρυθμούς προχωρά η υλοποίηση του έργου για την ανάτος κοινωνικού τουρισμού Πραγματοποιηθούν έως πτυξη δικτύων 5G σε ελληνικούς αυτοκνητόδρο μους. Το Υπουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο Πλαίσιο της εφαρμογής της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025 και του Ελλάδα 2.0, ανακοιννει
του Μητρου Παρόχων Πρόσκληση σε Διαβούλευση επί του προτεινόμενου κειμένου RF
(Request for Information) για το έργο των Συνδεδεμένων Αυτοκινητόδρομων. Μάλιστα το χρονοδιάγραμμα είναι ιδιαίτερα σφιχτό καθς οι
ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν γραπτς τα σχόλια τος
Τις 31 Ιουλίου 2022 σε
τουριστικά καταλύματα τουριστικά καταλύματα
2020-2021 Του OΑΕΔ , σε
Βιογραφικού
της χρας, καθς και
2.182 επιταγές ακτοπλοκής μεταφοράς .
Του ΟΑΕΔ.
Θέσεων
Συνολικά, κατά το 12μηνο
διάστημα
Αυγούστου 2020 έως 31
Ιουλίου 2021, 197.175
δικαιούχοι και ωφελούμενοι έκαναν διακοπές σε
τουριστικά καταλύματα
μέσω κοινωνικού τουρισμού, εν ενεργοποιήθηκαν και 21.192 επιταγές
ακτοπλοϊκής μεταφοράς.
μέχρι και Τις 30 Αυγούστου διαδικασία καθς σύμφωνα με
2021. Κατόπιν το υπουργείο θα
Προχωρήσει στην Προκήρυξη ετήσιο όφελος από την εισαγω
του έργου.
Το υπουργείο επισπεύδει την
την Ευρωπαϊκή Επτροπή, Το
γή του 5G στις μεταφορές
Created by Universal Document Converter