Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
ΟΛΟΓΟΣ
Caggelia
ΓΙΑΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewQotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
AP. ΦΥΛΛΟΥ 10477-ΕΤΟΣ 37ο-TIMΗ 1 -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΣΤΑΜΑΤΗΤΗ Η ΦΩΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ-ΑΝΑΖΩΠΥΡΩΣΗ ΣΤΗ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ ΣΕ 3 ΜΕΤΩΠΑ
Πακέτο μέτρων
για τους πυρόπλη κτους
Σελ. 5
Εφιάλτής
δίχως τέλος
ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΕ
Θετικά τα πρτα
στοιχεία για την πορεία
του Τουρισμού
Σελ. 3
ΕΩΣ ΤΙΣ 1Ο ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Σελ. 2,4
ΕΥΘ. ΛΕΚΚΑΣ
Το μείζον
"Καμπανάκι" για εφιάλτη διαρκείας
τον Αύγουστο
Στάχτη εκατοντάδες σπίτια, επ χειρήσεις , αυτοκίνητα και χιλιά δες στρέμματα δάσους. Μέσα σε
Λίνα 24ωρα. Και ο εφιάλτης δεν
έχει τέλος. Οπως Προειδοποιούν οι ειδικοί ο Αύγουστος μΠο ρεί να μας επιφυλάσσει ακόμη
Πιo δυσάρεστες εκπλήξεις . Με
τέτοιες θερμοκρασίες και μηδε
νική υγρασία τίποτα Πια δεν εί ναι απίθανο αφού τα δέντρα λει τουργούν ως τρομερά εύφλεκτη
ύλη. Οσο για τις ευθύνες Πάντα
έχουν ονοματεπνυμο . Το κρά
τος Πάντα ήταν ανέτοιμο. Οι
ανακοινσεις για την ετοιμότητα
του μηχανισμού ενόψει της αντι Πυρικής περ
ντα στην ρα τους. Ωστόσο δεν
αποτρέπονται οι καταστροφές .
Με τους πνεύμονες Πρασίνου να
Παραδίδονται στις φλόγες κάνοντας το περιβάλλον ακόμη Πι0
τοξικό . Σε κάθε περίπτωση το
ευτύχημα είναι ότι τουλάχιστον
δεν θρηνήσαμε μέχρι τρα θύματα. Και αυτό δεν είναι καθό .
λου αμελητέο. Είναι το μείζον.
Παρατείνεται
η προθεσμία υποβολής
φορολογικν
δηλσεων
Σελ. 3
ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΛΑ ΜΥΚΟΝΟΣ
Σελ. 5
ΑΠΟ . ΔΕΥΤΕΡΑ Ο ΕΠΟΜΕΝΟΣ
ΕΣε μίνι Ιockdown
Ε Ζάκυνθος κα Χανιά
γίνονται ΠάΛήξη του καύσωνα
κηρύσσει η ΕΜY
Σελ. 4
Σελ. 8
Ο λογικός