Πρωτοσέλιδο Λαμιακός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
91772654106056
ΛΑΜΙΑ ΚΟΣ
ΤΥΠ ΟΣ
ΚΑΘ ΗΜΕΡΙΝΗ
ΑΔΕΣ ΜΕΥΤΗ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔ.: 1850 .Neb site : www.lamiakos-typos.gr * e-mail: infoolamiakos-typos.gr
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021 . ΕΤΟΣ 81ο-ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β ' ΑΡ. Φ. 22372 ΤΗΛ.: 22310 51414-5-6 . FAX : 22310 29331
22310 51418 0,80 ΕΥΡΩ
Σε κατάσταση συναγερμού
και σήμερα η Στερεά Ελλάδα
Γάνης Οικονόμου: Αρχές Φθινοπρου
οι αποζημισεις για τον παγετό στη Φθιτιδα .)
Ο Υφυπουργόs A γροτική Ανάπτυξns
και Τροφίμων και
Βουλευτήs Φθιτιδαs, Γιάννns Οικο νόμου , είχε συνάντηση εργασίαs με
τον ηρόεδρο του
ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο .
σελ. 5
Οι ευθύνες του κυβερνητικού|
συστήματος είναι τεράστιες
Για μια ακόμα φορά η
Ελλάδα χάνει τον Πολύτι μο φυσικό τns λούτο!
Η anoυσία συγκροτημέ
νου σχεδίου , το οποίο να
ανταποκρίνεται στιs ανά γκεs και στιs ιδιαιτερότητεs τns χραs μαs και tns
εποχήs , διαχρονική και
ολοφάνερη.
| σελ . 6
Ολοκληρνεται το αποχετευτικό
δίκτυο στη Στυλίδα
Από τis αρχές τns εβδομάδαs
ξεκίνησε ένα ακόμη έργο στο
Δήμο Στυλίδαs . Πρόκειται για τη
σύνδεση των εξωτερικν διακλαδσεων του δικτύου αΠοχέτευσns ακαθάρτων στην Κοινότητα Στυλίδαs για την κάλυψη
των αναγκν των κατοικιν
nou δεν είχαν ηρόσβαση μέχρι
τρα στο δίκτυο.
. Εκκεννονται και άλλα χωριά στη Β. Εύβοια
. Αλ. Τσίπρας: