Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

28oC, 15:00

31oC, 21:00

27oC - Υγρασία 50%-100% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:43 - Δύση ηλίου: 20:48

€0.80

Ïé ×áéñåôéóìïß óôçí Åñãáóßá

Θα μπορούσε, προς στιγμήν, να είναι το αντικείμενο ενός τοπικού, ιστορικού συμβιβασμού (θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου). Θα απέβαινε επ’ αμοιβαία ωφελεία, αναβαθμίζοντας το επίπεδο των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών, αυξάνοντας την παραμένουσα εδώ προστιθέμενη αξία από την οικεία «μπίζνα». Η απληστία αρχικώς και η πολυπλοκότητα της εκμετάλλευσης της εργασίας γενικότερα, δεν επιτρέπουν ακόμα και σκέψεις να γίνονται για κάτι τέτοιο. Γι’ αυτό άλλωστε και η αποκαλούμενη τουριστική εκπαίδευση στην Κέρκυρα παραμένει στα σπάργανα και σε μικρές «ποσότητες» σε σχέση με την υφιστάμενη ανάγκη. Αναλόγως μικρή εμφανίζεται στην αγορά, η προσφορά εργασίας στην Κέρκυρα, γενικότερα. Γεγονός που επισημαίνεται, αποκαλύπτοντας διαφορετική εικόνα από ‘κείνη που σχηματίζει κανείς όταν διαβάζει τις επίσημες στατιστικές. 3»

Παρασκευή 6 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5408

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΑΝΕΜΟΥΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ

6 ÐåñéöÝñåéåò óå êüêêéíï óõíáãåñìü

Ðïõ áðáãïñåýåôáé
áðü ôéò 3 ì.ì. ç
êõêëïöïñßá óå
ÊÝñêõñá êáé Ðáîïýò
ΑΘΗΝΑ. (ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ).
«Μετά από 10 ημέρες καύσωνα
καλούμαστε να διαχειριστούμε
ταυτόχρονα δεκάδες δασικές
πυρκαγιές. Με την Πολιτική
Προστασία έχουμε καταστρώσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης,
τοποθετώντας 6 περιφέρειες,
συμπεριλαμβανομένης και της
Αττικής, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού».
Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς σήμερα προβλέπεται πολύ υψηλός
κίνδυνος πυρκαγιάς και για την
Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας.
Με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, επιβάλλεται το μέτρο
της Απαγόρευσης Κυκλοφορίας
πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους την 06/08/2021 και από
ώρα 15:00 μέχρι 07:00 επόμενης ημέρας, στις περιοχές: (α)
Δάσος Αγίου Ματθαίου και
Αρκουδίλας Δήμου Νότιας
Κέρκυρας, (β) Μον Ρεπό,
Νήσος Λαζαρέτο, Νήσος Βίδος και Νήσος Ποντικονήσι
Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας
& Διαποντίων Νήσων και (γ)
Ερημίτη, Νήσοι Παναγία, Άγιος Νικόλαος και Αντίπαξοι
Δήμου Παξών.

Το γιγαντιαίο ρωσικό πυροσβεστικό αεροπλάνο, που επιχειρεί στα ελληνικά, πύρινα μέτωπα

ØÜ÷íïõí ðñïóùðéêü óôçí åóôßáóç
êáé óôá îåíïäï÷åßá êáé
äåí âñßóêïõí, ðáñÜ ôçí áíåñãßá 5»

ÐñïåéäïðïéçôéêÝò óôÜóåéò
åñãáóßáò áðü ôïõò
îåíïäï÷ïûðáëëÞëïõò 4»

ÐáñáìÝíåé ç ÅëëÜäá óôçí ðïñôïêáëß ëßóôá ôçò Âñåôáíßáò
ÔÝôáñôç ç Óôåöáíßäç,
üãäïç ç Êõñéáêïðïýëïõ óôï åðß êïíôþ

6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα