Πρωτοσέλιδο Πρωινά νέα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
TΠΡΩΙΝΑ ΝΕΑ
Αρ. φύλλου 15554 δρυτής : Ιωάννns Κόκκινos ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Πέμπτη 5 Αυγούστου 2021 www.proinanea.gr e0,50
Ενα φεστιβάλ για την κληρονομιά ΤΡΟΧΑΙΑ
τns Πολυφωνικής μουσικήs
Ομιλίεs, Παρουσιάσειs και μουσικά δρμενα στο Πωγν
ΠΑΝΔΗΜΙΑ
Χιλιάδες οι Παραβάσει
Παραμένουν υψηλά
τα κρούσματα
Σελ. 9
τον Ιούλι0
Σελ. 3
Σελ. 5
ΑΛΛΑΓΗ
ήμερισσότερα
θύματα
Σελ. 4
Συνεχίζεται n επιφυλακή για τιs Πυρκαγιέ ΠΑΡΚΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Αιστοδοξία για
ΠΡΑΜΑΝΤΑ
Σε εξέλιξη το 11ο
Συμπόσιο Γλυπτικής
Επιτυχημένεs οι παρεμβάσεις στιs εστίες στην Ήπειρο
τη δημιουργία
Σελ. 1l
Σελ. 10
Σελ. 3
Έus 9 Αυγούστου οι αιτή σειs για το ακουπόνI) των Παγίων δαπανν
Σελ. 6