Πρωτοσέλιδο Χιώτικη Διαφάνεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΟΧιτικη
Διαφένεια
ΑΝΕ ΞΑΡ ΤΗΤΗ
ΕΒΔ ΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΦΗ ΜΕΡΙΔΑ
5 Αυγούστου 2021 - Έτος Ιδρύσεως: 1999 . Έτος 22ο - Αριθ. Φύλλου 1064 - Τιμή φύλλου 1.00
Το ΕN(ΕΧΥΡΟΔΑΝΕΙΣΤΗΡΙΟ της Χιου w
www.antlaigaiou.gr
105.0 PAΔΙΟΦΩΝΟ ΣΟΥ
ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ: ΧΡΥΣΟ & ΑΣΗΜΙ -ΕΝEΧΥΡΑ
|Πολυτεχνείου 1, ΧΙΟΣ-2g δροφος, Α. Γραφεη(δνοντι δημογκού κήτου ΤηΑ 2710 80696, 6986 672146, www.chiosenehiro.gr
Λεωφ. Αιγαίου 80, τηλ.: 22710 41 224 ,
fax : 22710 26590, e-mail: konkyd Θotenet.gr
Mtivaαάσαση η προόλισις της τυικής Καθυστερήσεις και ταλαιπωρία στους καταναλωτές του ΔΕΔΔΗΕ Χίου
νυαρχίδας κορυοθικαναι εκδηλσεις τιής &
Πάνω από 150 αιτήσει
νέων ηλεκροδοτήσεων στον αέρα .
ΔΕΔΔΗΕ
Η ταλαιπωρία δεκάδων νοικοκυριν και επιχειρήσεων στο vησί μαs και
όχι μόνο, είναι Πρωτόγνωρη.
Μεχρονικό διάστημα να ξεπερνάει και τον ένα μήνα , Πολλοί καταναλωτές
ρεύματοs αναμένουν για την ηλεκτροδότηση, των επικειρήσεων τουs ή τns
οικίαs τοus. Απία , Η εξάντληση αποθεμάτων υλικν και μετρητν ρολογιν του ΔΕΔΔΗΕ.
Μήπωs για όλη αυτήν την ταλαιπωρία ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού
Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειαs) θα προχωρήσει σε εκπτσεις λο
γαριασμν ή θα Παρέχει στουs καταναλωτές δωρεάν Παροχή ρεύματο;
Αn' όσο γνωρίζουμε δεν υπάρχει καμία από uιs δύο περιπτσειS να γίνει ...
Συνέχεια στη σεβ. 8
Σε Χίο & Ψαρά σήμερα ο Υφυπουργός
Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής
Συνέχεια στη σελίδα 5
Σήμερα τα απΟκαλυπτήρια
του Αγάλματος Η ΔΟΞΑΤΩΝ ΨΑΡΩΝΣ
Υφυπουργός Εθνικής Άμυναs, Αλκιβιάδns Στεφανήs θα Πραγματοποιήσει σήμερα Πέμπτη 5 Αυγούστου επίσκεψη στη Χίο και πιο συγκεκριμένα θα επισκεφθεί την 96 ΑΔΤΕ, κατά τη τελετή ορκωμοσίαs των
νεοσυλλέκτων οπλιτν 2021 Δ' ΕΣΣΟ, και στη συνέχεια θα παρευρεθεί στη τε λετή αποκαλυπτηρίων του αγάλματos τns Δόξαs των Ψαρν.
0 Πατήρ Γεργιος Κωνσταντίνου στον P/Σ ΑΝΝΤΙ Αιγαίου
4Με τον COVID-19 απογορεύτηκε η λαρεία. Αυτό δεν έχει ξηναγίνει Πτεί
Εφημέριοs του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Tns Θεοτόκου Καλλι μασιάs και Πρόεδροs των
Κληρικν στην Χίο Πατήρ Γεργιοs Κωνσταντίνου ήταν κα λεσμένοs αυτή την φορά
στην εκπομπή αχωρίs φόβο αλλά με πάθοs του Κωνσταντίνου Κυδνη στο P/Σ
ΑΝT1 Αιγαίου Που μετα δίδεται κάθε Τετάρτη στιs 12.30 μ.μ. Μετά από σχετική ερτηση του
Κ. Κυδνη, ο Πάτερ Γεργι0s ανέφερε κάποια βιογραφικά του στοιχεία. Γεννήθηκε στην Καλ.
λιμασιά το 1968, αλλά το 1974 αναγκάστηκε να φύγει μαζί με την οικογένειά του και να εγκατασταθεί στην Αθhνα όπου πήγε σχολείο , αποφοιτνταs από όλες τιs βαθμίδες τηs
εκπαιδεύσεως μέχρι και το Πανεπιστήμιο.
Συνέχεια στη σελίδα 10
E Ντουρουντούς-Π.Βρουλής
"Αποφυγή του συνωστισμού &μείωση
των Πολιτιστικν εκδηλσεων"
Συνέχεια στη σελ. 10
Επιστολή Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και την Frontex σχετικά με το ναυάγιο της 30ης Ιουλίου 2021 ανοικτά της Λέσθου
| ότns Mηταράκηs: Στο ναυάγιο τns 30ns loυλίου, n φουσωτή λέμβοs ξεκίνησε την
Πορεία τns Παράνομα από τs τουρκικές ακτέ . Η τουρκική ακτοφυλακή την είδε, την
ΝΠλησα σε αλλά τns επέτρεψε να συνεχίσει την Πορεία τns και την Παράνομη είσοδό
τηns στα χωρικά ύδατα τns ΕΕ. Σύμφωνα με μαρτυρίε, με ήρεμα νερά, έκανε ελιγμούs Που
Προκάλεσαν κυματισμούs, οι οποίοι επέφεραν την ανατροπή τηs φουσκωτής λέμβου και
απομακρύνθηκεν
Επιστολή στον Αντιπρόεδρο τns Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μαργαρίτη Σχοινά, τουs ΕπτρόΠοus Εσωτερικν Υποθέσεων κ. Υva Johansson και Γειτονίαs & Δεύρυνσηs κ. Olivέr VarheΜ και τον επικεφαλής τs Frontex κ . Fabrice Leggeni για το ναυάγιο τns 30ns Ιoυλίου ανοικτά
τns Λέσβου, απέστειλε ο Υπουργόs Μετανάστευσηs και Ασύλου.
Συνέχεια στη σεβίδα 6
Συνέχεια στη σελ. 20
ΔΙΑ ΑΣ ΤΕ
ΣΗ ΕΡΑ
ΑΤο ΨΗ
ΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΣ
Επιμέλεια: Κωνσταντίνοs Κυδνηs
)Κυp. Μποτάκης: Δενείκαε καμία απόλεια αδρπηνης ζωής Τα δύσκολα είναι μηροσά μος
Σεβίδα 3
Σεβίδα 4