Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Πέμπτη 05.08.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΕΡΙΔΑ ΟιΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΗΕΝΟΥ ΔΗΝΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6842
Συμφωνία κυβέρνησης
με την Αmazon Web
Services
ΕΡΓΟΣΕ:
Στις ράγες έργα 4 δισ. ευρ μέσα στον
Αύγουστο
<Καυτός θα είναι ο Αύγουστος για την ΕΡΓΟΣΕ η οποία θα ξεκινήσει
την προθηση έργων προϋπολογισμού περίπου 4 δισ. ευρ από τα
οποία τα 3,3 δισ. μέσω του ανταγωνιστικού διαλόγου και τα υπόλοιπα με
άμεση δημοπράτηση.
Πρόκειται για έργα που θα αλλάξουν την εικόνα του σιδηροδρομικού δικ
τύου και θα τον κάνουν πιο ελκυστικό τόσο για επιβατικές όσο και για
εμπορευματικές μεταφορές , δίνοντας την ευκαιρία στην χρα μας να
μετατραπεί σε κέντρο hub της ευρύτερης περιοχής.
Στην πρτη θέση
μεταξύ των
χρηματιστηριακν η
Πειραις τον Ιούλιο
Την πρτη θέση στην κατάταξη
ιακν εταιρειν που δραστηριοποιούνται
ελληνική αγορά (ελληνικν
και ξένων ) κατέλαβε η Πειραις ΑΕΠΕΥ και κατά το
(01.07.21-31.07.21) με
μερίδιο αγοράς της τάξης
το 20,07% επί του συνόλου
των συναλλαγν , με την
αθροιστική αξία των συναλλαγν των χρεογράφων να
ανέρχεται σε 593,36 εκατ .
χρηματιστηρστην
Η εταιρεία έχει ολοκληρσει κρίσιμα ορόσημα με στόχο την
έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου εντός του Αυγούστου.
Εργα ηλεκτροκίνησηςΗ ΕΡΓΟΣΕ στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του σιδηροδρομικού δικτύου τόσο με έργα ηλεκτροκίνησης, όσο και με έργα συστημάτων προχωρά σε άμεση
δημοπράτηση τεσσάρων σημαντικν έργων με προϋπολογισμό πάνω από 400 εκατ. ευρ. Στόχος των έργων αυτν
είναι να καλυφθεί το υφιστάμενο δίκτυο και να γίνει πιο
<φιλικόν μέσο.Σε αυτό το πλαίσιο, αναμένεται στα τέλη του
καλοκαιριού να ολοκλη ρωθούν οι δημοπρατήσεις
Ιούλιο
Κλαδική έρευνα της
Επιτροπής Ανταγωνισμού
στο ηλεκτρονικό εμπόριο
Εως 27 Αυγούστου δηλσεις
Covid και Ενοικίων Μαΐου
Τον ίδιο μήνα , στη δεύτερη
θέση βρέθηκε η Εurobank
ΕEquities με μερίδιο 19,58%
και στην τρίτη, η National
Securities , με μερίδιο αγοράς 12,82%.
Η Πειραις ΑΕΠΕΥ παραμένει σταθερά η πρτη επιογή
θεσμικν επενδυτν από
την Ελλάδα και το εξωτερικό για τις συναλλαγές του
στο Χρηματιστήριο Αθηνν
και ενισχύει σταθερά το
μερίδιό της στην αγορά.
Εσόδων ανακοιννει ότι
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως αναφέρεται σε
σχετική ανα κοίνωση, λαμβάνοντας υπόψη της τη
σημαντική θέση που κατέχει πλέον το ηλεκτρονικό εμπόριο στις καταναλωτικές συνήθειες των
Ελλήνων ως ένα αξιόπιστο σύστημα διανομής
προϊόντων και υπηρεσιν , αλλά και τη δυνατότητα των σύγχρονων τεχνολογικν μέσων να
ευνοήσουν την ανάπτυξη στρεβλσεων του ανταγωνισμού στο Ψηφιακό περιβάλλον, αποφάσισε
στις 11.03.2020 την έναρξη κλαδικής έρευνας στο
ηλεκτρονικό εμπόριο , ασκντας τη σχετική αρμοδιότητα που έχει αναλά βει βάσει του άρθρου 40
του ν . 3959/2011.
ιδιωτν
παρατείνεται έως τις 27
Αυγούστου
προθεσμία , εντός της
οποίας
εκμισθωτές/υπεκμισθωτές ακινήτων μπορούν
να υποβάλουν αρχικές ή
Τροποποιητικές
Δηλσεις Covidy ή/και
Δηλσεις Πληροφορ
ιακν Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιου |
Ανεξάρτητη Αρχή
Δημοσίων Εσόδων
Με στόχο την περαιτέρω
διευκόλυνση των φορολογουμένων , η Ανεξάρι- σίας>, για τον μήνα Μάιο
ητη Αρχή Δημοσίων
Created by Universal Document Converter