Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παπουτσάνης: Απειλούν την κερδοφορία οι αυξήσεις στις πρτες ύλες
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6032 Πέμπτη 05.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠλΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :2103304605
Καραντίνα σε
όσους γυρίζουν
από Ελλάδα
>>> Τελ.
ΑΔΜΗΕ
>>>Τελ.
Πρωτιά της Optima Bank
και τον Ιούλιο
Ετοιμότητα στη βιομηχανία
για να κόψει ηλεκτρικό φορτίο
επέβαλε το
Ισραήλ
Δεύτερο ισχυρό πλήγμα
δέχεται σε λιγότερες από 24
ρες η χρα μας , αυτή τη
φορά από τ Ισραήλ, καθς
η αρμόδια υπηρεσία επικύρωσε πρόταση για 7ημερη
καραντίνα στις αφίξεις από
Ελλάδα.
Της ΕΚ
Συγκεκριμένα το Τελ Αβιβ
τοποθέτησε Ελλάδα , ΗΠΑ
Γαλλία, Γερμανία και αρκε
Τές ακόμα χρες στην κατ
ηγορία . Από Τις 11 Αυγούστου
όλοι όσοι επιστρέφουν στο
Ισραήλ από τις Παραπάνω
χρες θα απαιτηθεί να αnoμονωθούν για κατ' ελάχι
στον επτά ημέρες ανεξάρτ
, από το εάν είναι πλήρως
Intralστ
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
Στο 2,45% μειθηκαν
οι ίδιες μετοχές
Hellenic Capiral Μarket Commision
εμβολιασμένοι ή όχ .
Το χτύπημα από Τις ΗΠΑ
Νωρίτερα, οι υγειονομικές
αρχές των ΗΠΑ (CDC) Προειδοποίησαν τους αμερικα νούς να μην ταξιδεύουν
"INTRALOT,
μετοχικό κεφάλαιο της
INTRALOT
Πλέον σε E45.678.516,30
στην Ελλάδα εξαιτίας των
αυξημένων κρουσμάτων
Covid-19 . Προστίθεται έτι
ένας ακόμα Πονοκέφαλος
για τον ελληνικό τουρισμό
σε μια κρίσιμη στιγμή καθς
είμαστε ήδη στην καρδιά
της καλοκαιρινής σεζον .
συνέχεια
ανέρχεται
27.07.2021
γνωστοΠοίησης της για ακύρωση
4.700.000 ιδίων μετοχν 152.261.721 κοινές ονοαπό
Την κάθετη αντίθεσή τους στις προωθούμενες αλλαγές στον τρόπο λει
τουργίας της επτροπής κεφαλαιαγοράς εκφράζουν οι εργαζόμενοι με
επιστολής τους Προς το υπουργείο Οικονομικν . Οι ενστάσεις είναι
τέτοιες Που ζητούν από τη Διοίκηση της Επτροπής Κεφαλαιαγοράς <να
διαιρείται
το Χρηματιστήριο μαστικές μετοχές , ονομαΑθηνν την 02.08.2021,
και σύμφωνα με τις διατά-μία,
ξεις των άρθρων 9 παρ. 5 αριθμός των δικαιωμάτων
και 21 Του Ν . 3556/200 7, Ψήφου επί Των κοινν
σε συνδυασμό με την
στικής αξίας ε0,30 η κάθε
δε συνολικός απο σύρει άμεσα τους εκπροσπους της Ε.Κ. στην επιτροπή αυτή στε
να μην τεκμαίρεται η οποιαδήποτε συναίνεση στις συγκεκριμένες διατά ξεις καθς και να μην υποστηρίζεται πλέον ο Πρόδηλος Προσχηματικός
της χαρακτήραςν.
Στην κατηγορία 4 (cαπο
φύγετε το αξίδι>) Περιλαμβάνονται επίσης Λιβύη,
Καζακστάν,
Μάλτα κ.ά.
ονομαστικν μετοχν της
INTRALOΤ ανέρχεται σε
152.261.72 1.
1/434/03.07. 2007
Δ.Σ. Της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όΠως έχει τρο
ΠοΠΟιηθεί
ενημερνει το επενδυτικό μετοχές , οι οποίες αντιπρ
κοινό ότι:
Ανδόρρα,
Παράλληλα, ζητούν από τον
Υπουργό Οικονομικν , <αφού
μελετήσει με προσοχή το Πλήθ- δρο της εν λόγω επτροπής
ος Των αναλυτικότατων Παρατ- αφού, κυρίως, Παραβιάζει την
ηρήσεων Που έχουν αποσταλεί απα πούμενη ανεξαρτησία του
επισήμως από την Ε.Κ, να μην φορέα
κάνει δεκτό το σχέδιο Που θα
του υποβληθεί από τν Πρόε
κατέχει
3.724.936 ίδιες
INTRALOT
Η ένταξη στη συγκεκριμένη
κατηγορία σημαίνει ότι οι
αμερικανοί Πρέπει να αποφ
εύγουν τους συγκεκριμένους προορισμούς. Αυτοί Που
Πρέπει
οφείλουν να είναι Πλήρως
εμβολιασμένοι .
ισχύει, πλέον
οσωπεύουν Το 2,45% Του
συνολικού μετοχικού Της
ταξιδέψουν
καταβεβλη μένο κεφαλαίου
Created by Universal Document Converter