Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Έφτασε η ώρα των εκταμιεύσεων
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜ|0ΡΙΚΗ μιμο
91 771234
567133
Τετάρτη 4 Αυγούστου 2021 / τιμή : 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.584
Έφτασε n ρα των εκταμιεύσεων
Άρχισε ηκαταβολή Προχρηματοδοτήσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης -Την Παρασκευή η Ελλάδα
Θέμα ημερν είναι η εκταμίευση των Πρτων ταρρυθμίσεων Που συνδέονται με τν εκταμίευση μένεται να ανακοινωθεί και η χορήγηoη της Προκαταβολής , η οΠοία ανέρχεται σε Περίπου 4 δισ.
ευρ. Στην Ελλάδα αναλογούν 30,5 δισ. ευρ , εν
Ποσό ύψους 1,7 δισ. ευρ έχει εγκριθεί και ήδη
εκταμιεύεται μέσω της πρωτοβουλίας ReactFU για
την αντιμετιη των υγειονομικν , κοινωνικν
και οικονομικν επιπτσεων της Πανδημίας. Μετά
την εκταμίευση, θα ξεκινήσει ο αγνας δρόμου
για την υλοΠΟίηση 13 μεταρρυθμίσεων και μέτρων
Που έχουν συνδεθεί με την Πρτη δόση . σελ. 5
Πανδημία
Νέα αύξηση
κρουσμάτων
της Πρτης δόσης του προγράμματος , συνολικού
Η χρα έχει ολοκληρσει όλες τις εκικρεμότητες , ύψους επιπλέον 3,5 δισ. ευρ (τόσο υπό μορφή
δανείων όσο και υπό μορφή επιδοτήσεων ) . Η Κo
τροής και σύμφωνα με πληροφορίες η ανακοίνωση μισιόν ήδη ανακοίνωσε χθες την έγκριση και την
καταβολή των Προκαταβολν από το Ταμείο Ανά
συνολικού ύψους 4 δισ. ευρ , θα γίνει την Παρα - καμψης για την Πορτογαλία, το Βέλγιο και το Λουσκευή. Τα4 δισ. ευρ έρχονται στη χρα μας υπό ξεμβούργο . Αναφορικά με το ελληνικό σχέδιο, n
μορφή επιδόuηoης και αμέσως θα ξεκινήσει η Προ κυβέρνηoη έχει ήδη υπογράψει τη ούμβαση με
την Κομισιόν, οπότε μέσα στις επόμενες μέρες αναπόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και γιατην Ελλάδα .
έχει λάβει το Πράσινο φως της Ευρωπαϊκής Επ
της εκταμίευσης της Προκαταβολής για την Ελλάδα,
-Ετοιμοι για 3η δόση εμβολίου
σε ειδικές ομάδες πληθυσμού
-Το επόμενο καλοκαίρι
θα καθαρίσουμε> με τον ιό σελ.6
σπάθεια υλοποίησης των Πρτων μέτρων και με
Επιχορήγηση
Δεύτερη ευκαιρία
για εστίαση και δικηγόρους
Συναγερμός
για την ασφάλεια
του ηλεκτρικού ρεύματος
Μετάθεση προθεσμίας
για τις Πάγιες δαπάνες
Δεύτερη ευκαιρία Παρέχεται στις επιχειρήσεις
εστίασης των οποίωνη αίτηση ένταξης στη
Δράση "Εnανεκκίνηση Εστίασης
απορρίφθηκε κατά τον Πρτο κύκλο, όπως και
στους υποψήφιους της Εnιχορήγησης Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων. Αμφότεροι
έχουν τη δυνατότητανα υποβάλουν νέες
αιτήσεις έως τις 30 Σεπτεμβρίου. σελ .4
Μέχρι τις 9 Αυγούστου n υποβολή αιτήσεων
Παρατείνεται έως και τις 9 Αυγούστου Προθεσμία για την
υποβολή αιτήσεων , στην ηλε
κτρονική Πλατφόρμα myBusi
nessSupport της Ανεξάρτητης υπηρεσιν του έτους 2020 είναι
Αρχής Δημοσίων Εσόδων , από
τους δικαιούχους του μέτρου ενί
σχυσης μετm μορφή επιδότησης ριλαμβανομένου του κόστους
Παγίων δαπανν . Αξίζει να σnμειωθεί ότι με βάση τις νεότερες μείωσης του κύκλου εργασιν
αποφάσεις των συναρμόδιων
υπουργείων, στο μέτρο μπορούν μαίνεται ότι σκοπός του καθε
να υπαχθούν και οι νέες επιχει
ρήσεις, αλλά και οι επιχειρήσεις χειρήσεων , μέσω Πιστωτικού .
Που απέκτησαν Πρόσφατα υποκατάστημα , από την 1η Απριλίου
2019 έως και τις 31 Δεκεμβρίου αποπληρωμή τρεχουσν φορο2020, εφόσον εμφανίζουν ζημία λογικν οφειλν ή και ασφαλικαι μείωση τζίρου κατά 30% κατά
την επιλέξιμη Περίοδο , σε σχέση
με το 2019. Θα Πρέπει να ανα
φερθεί ότιστην Περίππωση Που
δεν Πληρούν τα ανωτέρω κριτή
ρια, τότε μΠορούν να ενταχθούν
στο μέτρο , εφόσον τα έσοδα από
Πωλήσεις αγαθν και Παροχή
μικρότερα κατά τουλάχιστον 309%
από το σύνολο εξόδων , συμπε
Alpha Bank
Στρατηγική συνεργασία
με τη Nexi S.p.A. για τα POS
Πωληθέντων , ανεξαρτήτως της
τους ή των εσόδων τους . Επιση.
Την απόσχση του τομέα αποδοχής συναλλαγν
καρτν της Alpha Bank σε μία νέα εταιρεία
( NewCo ) , στην oΠoία η Nexi θα αnοκτήσει
μερίδιο συμμετοχής 51%, Προβλέπει το μνημόνιο συνεργασίας Που υπογράφηκε χθες σελ . 11
σττος είναι η επιδότηση επΠου μπορείνα χρησιμοποιηθεί
έως το τέλος του έτους, για την
Πύρινο μέτωπο καίει τη χρα
Χρηματιστήριο Αθηνν
ΤΟ ΑΝΟΔΙΚΟ ΣΕΡΙ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕ
ΣΤΙΣ 10 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Εφιαλτικές ρες έζησαν χθες οι κάτοικοι της βορειοανατολικής Αττικής, της Εύβοιας , της Κω και
της Μεσσηνίας από δασικές πυρκαγιές Που μαίνονταν ανεξέλεγκτες και απείλησαν ανθρπινες
ζωές, Ισχυρές Πυροσβεστικές δυνάμεις έσπευσαν σε όλα τα μέτωηα και εκκενθηκαν κατοικημένες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Ολυμπιακού Χωριού . σελ. 15
στικν εισφορν Που καθίσταν
ται Πληρωτέες από την 1 n Ιουλίου
2021 έως και τις 31 Δεκεμβρίου
2021. σελ.4
Μέλισσα Κίκιζας
ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ
ΤΟ 2020
Σαρωτικοί
έλεγχοι
της ΑΑΔΕ
Παράταση
έως τις 109
για τις δηλσεις
Σύννεφ
στον τουρισμό
από ΗΠΑ
Danaos Corporation
Ενίσχυση
CONTAINERSHIPS ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΦΕΡΝΟΥΝΥΠΕΡΚΕΡΔΗ
ρεκόρ
650 δισ. δολ για και Ισραήλ
την Πανδημία
στανησιά
Τράπεζες
ΘΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟ ΜΟDY'S ΚAI S&P
Κυνήγι φοροδιαφυγής
Τη (μέση οδόν επέλεξε το ΥΠΟΙΚ
Στο κόκκινο η Ελλάδα
Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγ
χοι της ΑΑΔΕ σε όλες τις νησιωτικές και γενικότερα τουριστικές
Περιοχές της χρας , με στόχο
τον εντοπισμό επιχειρήσεων οι
Οποίες φοροδιαφεύγουν. Στους
ελέγχους Που Πραγματοοίησαν
τα κλιμάκια της ΑΑΔΕ εντοπί
στηκαν αρκετές επιχειρήσεις
Που Παρανομούσαν . σελ . 3
Ολιγοήμερη Παράταση στην Προθεσμία υποβολής
των φετινν δηλσεων φορολογίας εισοδήματος
έως και τις 10/9, από 27/8 Που ήταν η αρχική Προθεσμία , έδωσε τελικά το υπουργείο Οικονομικν .
Παρά τογεγονός ότι σχεδόν το σύνολο των λογιστν για ιχρηση
- φοροτεχνικν ζητούσε έως και τις 30/9. Στην ίδια
εξάλλου διάταξη Προ βλέπεται ότι η καταβολή των
δύο Πρτων μηνιαίων δόσεων , δηλαδή Ιουλίου και
Σύννεφα σκιάζουν τον ελληνικό
τουρισμό για τον Αύγουστο, με
τά τις αποφάσεις της αμερικανικής και της ισραηλινής κυ βέρνησης να εντάξουν την Ελ
λάδα στην (κόκκινην κατηγορία
( 4) , των χωρν με αυξημένα
κρούσματα Covid-19 και εν ο
τουριστικός κλάδος είχε αρχίσει
να χαμογελά. σελ . 7
ΚαμπανάκD
Ρόμπερτ
Σκιντέλσκι
Μέλος της Βουλής
των Λόρδων
ψηφιακν
Πρέπει οι κεντρικές
τράπεζες να έχουν
Πράσινη εντολή; >2
Αυγούστου, του τυχόν οφειλόμενου Πρόσθετου νομισματων
φόρου θα πρέπει να γίνει μέχρι και τις 17/9. σελ. 3
σελ. 13

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι καλλιτέχνες
  Σήμερα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, θα πραγματοποιήσουν 24ωρη πανκαλλιτεχνική απεργία, με συγκέντρωση στο υπουργείο Πολιτισμού, στις 12 το μεσημέρι, στην Αθήνα και στο άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη. «Πενήντα και πλέον…Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι καλλιτέχνες - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η ζωή και το έργο του μετά τους Beatles γίνεται ντοκιμαντέρ
  Ο σκηνοθέτης Μόργκαν Νέβιλ θα σκηνοθετήσει νέο ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Πολ ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles, τη σχέση του με τη Λίντα ΜακΚάρτνεϊ και την ίδρυση των Wings. Με…Πολ ΜακΚάρτνεϊ: Η ζωή και το έργο του μετά τους Beatles γίνεται ντοκιμαντέρ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Τι συμβαίνει όταν οι ηθοποιοί αρχίζουν να ταυτίζονται με τον ρόλο τους;
  Η κωμωδία καταστάσεων του  Άντριου Κόουι κοιτάζει μέσα από την κλειδαρότρυπα στις πρόβες μιας θεατρικής παράστασης και προσεγγίζει με χιούμορ τις παρεξηγήσεις, τις διαφωνίες και τα πάθη που μπορεί να…Τι συμβαίνει όταν οι ηθοποιοί αρχίζουν να ταυτίζονται με τον ρόλο τους; - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Κέρδη στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ
  Με κέρδη έκλεισε χθες Τρίτη το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, στον απόηχο των δηλώσεων του επικεφαλής της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) Τζερόμ Πάουελ, ο οποίος προέβλεψε «σημαντική υποχώρηση του πληθωρισμού»…Wall: Κέρδη στον απόηχο των δηλώσεων Πάουελ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση των F-35;
  Υπέρ της πώλησης των F-35 στην Ελλάδα τάχθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας Ρόμπερτ Μενέντεζ, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος από το Delphi Economic Forum στην Ουάσιγκτον. Βάσει…ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση των F-35; - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ