Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράφος
τον το1o toυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
δοκτήτης. Ειδότης. Δευθυντής ΒΑΣ ΣΕΡΒΑ. Ετος 50 - ΑμΦιλλου 12301 Τιμή 0 0 ερ Ττίτη 4 Αιγρύστου 2021
ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΩΝ
ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ
ΜΟΝΙΜΟ ΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
, μεισεις φο - επόμενο κρονικό διά , μέσα στο εnόμενο έτος.
ρων noυ θα a - στημ .
έται στε να ακοnουθn.
νμο καρακτήρα μικν έχουν 6ημουργή . σες nieavo είνα να ο .
σμό της κυβέρνησης , ο μα και anομένει να διαn . μα της Δsθνoύς Εκθέσε.
onolος και αναμένεται στωθεί ο δημοσιονομικός ως θεσοαλovίκης.
να ξεδιηλωθεί μέσα στο χρος nου 00 undpξει
ΥΠοδοχή ήρωα επιφύλαξαν τα Ιωάννινα
Στον χρυσό oλυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο
Με στρατιωτικό και συνοδεία μοτοσικλετιστν ης ΔΙΑΣ
έφτασε στην κεντρική πλατεία ο 'χρυσός, κοuηλάτης
Σε κίνδυνο τα άγρια άλογα
Που ζoυν στην οροσειρά του Σουλίου
Eε κννο tίνα ω oγριo onoya
ι συντείτες του στη μν
κaθς στερεψον οι nmές και όδει .
Η αύξηση των κρουσμάτων
Επιδρά αρνητικά στην οικονομία
Ηδη οι πρτες e .
1πτoις στην οι .
κονομία
της αύξησης των
κρουσμάτων γίνο .
οικονομία tόοο oε
Πανελλαδικό όσο
νοδο του nολιτnού θερμόμετρου , npoς το
tελος του μήνα ή στις oρχές ψνοιpou .