Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 04.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E- Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7661
29 χρόνια
Στην κόψη του ξυραφιού
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
το σύστημα ηλεκτροδότησης
Ποιο είναι Το νέο πλαίσιο για την επικουρική σύνταξη από Το νέο έτος
Τι αλλάζει από το 2022
σε όρια ηλικίας και συντάξεις
Δύο μεγάλες αλαγές στο ασφαλιστικό σύστημα της χρας φέργει το 2022 αλλάζοντας
άρδην το στηγικ γα δεκάδες χιλάδε ασφαλσμέους, Εισ
Ερχεται το νέο επιουρικό που θα ονομαστεί Ταμείο Επιουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφ
όλισης (ΤΕΚ ) και θα αρχίσει να lετουργεί από 1/12002 . Εσάγονται στοιχεία κετραλαιοΠοητικού συστήματος στις επικουρικές συντέξεις για τους γεοεσερχομένους στην αγορά
εργασίας και εθείοντικά για εργαζομένους και αυτοαπασχολουμένους έως 35 ετν.
Από 1-1-2022 και μετά το οριο
ηλικίας συνταξοδότησης αναπρο στρμόζεται-υπό προϋποθέσες στα 67 έτη με 15 έτη ασφάλισης
και στα 62 με 40 έτη ασφάλισης
Ωστόσο όσοι θεμελίωσαν υντα
ξοδοτικό δικαίωμα κατά τα προη
γούμενα έτη, ή θεμελινουν
φέτος,αλλά δεν έχουν κάνει ακόμα
χρήση του δικαιματος τους να
βγουν στη συνταξη
Αληξς στη μπτομκή σύνδεση ιέπε εταιρειάν στο ΧΑ
Ειδικότερα, στον Ιασ το Ποσοστό της στό της Ανκοστάρ ανήλθε στο 93,7% στις
oCM Luxembourg αυξήθηκε στο 93,73% 28/7/2021Στην Premia, η συμμετοχή της
στις 28 Ιουλίου, στο πλαίσιο της Δημόσιας Sterner Stenhus διαμορφθηκε στο
Πρότασης .
Στην Ελγέκα η συμμετοχή του Αλέξανδρου Κατσιτη διαμορφθηκε στο 36,91%
στις 27 Ιουλίου.
Παράλληλα, στην Νewsphone το Ποσο51,57%, της Erik Selin στο 17,22% και
του Ηλία Τσίκλου στο 9,81%.Τέλος στην
IntertechIΝΤET-3,53% το Ποσοστό της
Eurobank ανήλθε στο 29,48% στις
26/7/2021
Συμφωνία
κυβέρνησης με
την Amazon
Web Services
Η "INTRALOT',
σε συνέχεια της
από 27.07.202 1
ισχύει, ενημε-κοινές ονομα- ανέρχεται
ρνει το επεν - στικές μετοχές, 152.261.72 1.
INTRALΟΤ
των άρθρων 9
Παρ. 5 και 21
δυτικό
κοινό ονομαστικής Η
ότι: Το καταβεβ -αξίας ε0,30 η κατέχει πλέον
της για ακύρωσυνδυασμό με λημένο μετοχικό κάθε μία , ο δε 3.724.936 ίδιες
απόφαση κεφάλαιο της συνολικός μετοχές,
γνωστοποίησης 3556/2007, σε
4.700.000
Αθηναϊκή Ζυθοποιία:
ιδίων μετοχν 1/434/03 .07.20
από το Χρηματιστήριο Αθηνν ΕΠτροπής Κεφ
την 02.08.2021, αλαιαγοράς, Ε45678.516,30
και σύμφωνα με όπως έχει Τροτην
INTRALOT αριθμός
οΠοίες αντι προ07 του Δ.Σ. της ανέρχεται Πλέον δικαιωμάτων σωπεύουν
Πιση παλήσεων
19% έφεραν τα Ιοoskdown
ε Ψήφου επί των
Κοινν ονομα σ
2,45%
συνολικού
στικν μετοχν μετοχικού της
της INTRALOTκεφαλαίου
και διαιρείται σε
διατάξεις ΠΟΠΟιηθεί
152.261.721
Created by Universal Document Converter