Πρωτοσέλιδο Συνείδηση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ
ΤΕΛΟΣ
Τοχ. Τραφείο
N. ΩΝΑ
Αριθμός Αδείας
ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ίσελ.21
Hellen!c Post
ΚΑΙΡΟΣ σελ.21
τns είδnσns
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
REGIONAL
Regional EDIA
ΑWARDS
ΜΕΓΑΛΗ
διάκριση για το
Symeidisi.com
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Media
AWARDS 19
SLVER
ΕΤΟΣ 19ο . ΦΥΛΟ 4544 ΤΕΤΑΡΤΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΑΑ . ΤΙΜΗ ΦΥΛΟΥ Ο05ε
ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ
ΕΙΚΡΙΘΗΚE ΑΠΟ
ΤΟ ΡΑΣΙΝΟ
Ο ΗΜΟΣ ΑΠΙΟΥ ΚΙ ΘΑ ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ
ΤΑΜΕΙΟΗ
ΠΡΟΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΛΗΜΟΥ
Δημοτική αρχή Αλίμου
με ιδιαίτερη χαρά ανα
κοίνωσε ότι το ΥΠΟυρ
γείο Εσωτερικν ενέ
κρινε τον φάκελο-Πρόταση που
έχει καταθέσει ο Δήμος στο Πλαί.
σιο του προγράμματος "Αντνης
Τρίτσης" για την υλοποίηση έργου
ύψους 120.000 ευρ και τη δημιΠολιτικές και Δρασεις ουργία Ψηφιακής ΠΠατφόρμας
ΨΗΦΙΑΚΗ
"KΙΒΩΤΟΣ
ΒΥΡΩΝΑ
αMind the Waste:
Πολιτισμού του Δήμου Aλίμου.
Ειδικότερα, ο Δήμος Αλίμου θα
δημιουργήσει μία ψηφι
κτυακή Πλατφόρμα, Πάνω στην
οΠΟία θα αναπτυχθούν μία σειρά
από εφαρμογές για τον Πολιτισμό γα τέχνης και να αντλήσει πλη
της Πόλης:
- Ψηφιακό Μουσείο αρχαιολογιΚν χρων Αλίμου. Πρόκειται για λετν για τον Θουκυδίδn. Διατην ψηφιακή απεικόνιση αρχαι δραστική εφαρμογή, όπου θα
ολογικν χρων και σημαντικν συγκεντρνεται επιστημονικό
ανασκαφικν ευρημάτων του
Δήμου Αλίμου .
- Εικονική ξενάγηση σε ιστορικά χαιότητας, του Θουκυδίδη του
μνημεία του Αλίμου.
- Ψηφιακή Πινακοθήκη Δήμου Αλιμο γύρω στο 455 Π.Χ.).
Αλίμου, για τη διαδικτυακή Προβολή των έργων τέχνης του Δήμου. Ο χρήστης θα περιηγείται ει
κονικά σε ένα περιβάλλον 360ο διαδρομές για Περιήγηση στον
και θα μπορεί να θαυμάσει τα έρ-Αλιμο.
στη Διαχείριση
Απορριμμάτων
διαδι>> ΣΕ.4
ροφορίες .
- Ψηφιακό Μουσείο-Κέντρο ΜεΑΥΤΟΨΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΣΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΑΛΙΜΩΣ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
υλικό για τη ζωή και το έργο του
μεγαλύτερου ιστορικού της αρΣΤΗ ΠΟΛΗ
Καθημερινή
η δουλειά στις
γειτονιές
Αλιμούσιου (γεννήθηκε στον
- Ψηφιακός Διαδραστικός Χάρτης, όπου θα αποτυπνονται οι
κύριες ιστορικές-αρχαιολογικές
> > ΣΕΛ. 2
>> ΣΕΛΙΔΑ 3
ΕΠΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΡΟΕΔΡΟΥ
ΕΠΤΡΟΠΗΣ ΕΛΑΔΑ 2021>
Συζητήθηκε η στενότερη
Η Γιάννα
Αγγελοπούλου
στο Λαύριο
συνεργασία Ακολουθήστε
τη ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ σας!
Συνάντηση του Δημάρχου
Ελληνικού - Αργυρούπολης
με τον Γερμανό Υφυπουργό
Οικονομικής Συνεργασίας
και Ανάπτυξης
>> ΣΕΛ.4
Διαφημιστείτε
ΑΥΤΟΥΣΤΙΑΤΙΚΕΣ
> >ΣΕΛ.4
KΙNΗΜΑΤΟΓΡΑΦΚΕΣ
Καθημερινές
Παρεμβάσεις
για τη βελτίωση
του οδικού
δικτύου
ΒΡΑΔΙΕΣ ΣΤΟ ΑΛΣΟΣ
στο Πιο δυνατό
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
οπισθόφυλλο της
Πόλης
"Πράσινες"
προβολές
Η συμβολή της Περιφέρειας στην
οδική ασφάλεια στο επίκεντρο τη
συνάντησης του Γ. Πατούλη με τον
Διοικητή της Τροχαίας Καλλιθέας
Με ειδικό τιμολόγιο για τις τοπικές επιχειρήσεις
>> ΣΕ. 3
>> ΣΕΛ14
ISSN 2623-4912
04-08
91772623491008

Τελευταία νέα από την εφημερίδα