Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27840
www.dimoprasion. gr
email : [email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Νέα βελτίωση του
Stress tests:
Υγιείς οι τράπεζες
της Ευρωζνης
οικονομικού κλίματος
Ανθεκτικές παραμένουν οι τράπεζες
της Ευρωζνης όπως έδειξαν τα αποτελέσματα του τεστ αντοχής ( st ress test)
στο δυσμενές μακροοικονομικό σενάριο,
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα . Συνολικά συ μμετείχαν οι 38
τράπεζες που περιλαμβάνονταν στο δείγ.
μα και 51 ακόμη τράπεζες μεσαίου μεγέθους που εποπτεύονται από την ΕΚΤ.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (EKT) δημοσίευσε τα αποτελέ σματα της άσκησης προσομοί Σε επίπεδα Προ Πανδημίας ο δείκτης λαμβάνει τη δεύτερη υψηλότερη
τιμή από τον Οκτβριο του 2007
σύμφωνα με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του IΟBE .
Επιπλέον , ο δείχτης λαμβά
νει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή
από τον Οκτβριο του 2007.
Σύμφωνα με την έρευνα, η νέα
άνοδος είναι αποτέλεσμα βελτίωσης των προσδοκιν σε όλους τους επιχειρηματικούς
| τομείς , εν η καταναλωτική εμπιστοσύνη επιδεινθηκε εκ
νέου, κατόπιν της ισχυρής βελτίωσής της την άνοιξη . Η εξέλιξη της πανδημίας εξακολου |θεί να είναι κυρίαρχος παράγοντας στη διαμόρφωση των
| προσδοκιν. Στην τρέχουσα
|συγκυρία , αφενός γίνεται σαφές πως το επιδημιολογικό
| πρόβλημα δεν έχει ακόμη ολοκληρσει τον χύκλο του και
|πως νέες προκλήσεις κάθε άλλο παρά μπορούν να αποκλεισθούν. Αφετέρου, κυριαρχεί η
εκτίμηση πως κατά τα επόμενα στάδια, το
Στα όριά του το
ηλεκτρικό δίκτυο
της χρας
Σε επίπεδα - ρεκόο δεκαετίας κυμαίνε
ται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω
του καύσωνα και της εκτεταμένης χρή
σης κλιματιστικν, εν η αιχμή της κατανάλωσης αναμένεται να χυμανθεί απόψε στα 9.500 μεγαβάτ Το υπουργείο Πε ριβάλλοντος και Ενέργειας και οι φορείς
της αγοράς έχουν εξετάσει 48 διαφορετι
κά σενάρια για βλάβες σε μονάδες παραγωγής ή / και στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση αντιμετπισή τους .
Αυτά προκύπτουν από τη σύσκεψη υπό
τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη ,
για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος που πραγματοπουήθηκε σήμερα στο
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του
ΑΔΜΗΕ στο Κουονέρι, στο
πλαίσιο της οποίας ο υ-ΣΕΝΙ 2
πουργός Περιβάλλοντος και
Στις 111,2 μονάδες διαμορφθηκε τον
Ιούλιο στην Ελλάδα ο δείκτης οικονομι κού κλίματος έναντι 108,7 μονάδων τον
προηγούμενο μήνα , επίδο ση που κινείται
σε προ πανδημίας επίπεδα, όπως συμβαίνει, άλλωστε , συνολικά στην Ευρπη,
πρόβλημα θα είναι λιγότερο
οξύ από ό,τι προηγουμένως
ΣΕΛΑ 2
Διατηρεί ανοδικό ρυθμό η μεταποίηση
Τα δεδομένα της έρευνας PMI του Ιουλίου υπέδειξ αν ακόμα μία σημαντική
βελτίωση της υγείας του ελληνικού μετα
ποιητικού τομέα , η οποία υποστηρίχθηκε
από τη συν εχή παραγωγή και την αύξη
ση των νέων παραγγελιν .
Συγκεκριμένα, ο χύριος δείχτης υπευθύνων προμηθειν της ΙHS Markit για τον
τομέα μεταποίησης στην Ελλάδα PMI έκλεισε στις 574 μονάδες τον Ιούλιο, τιμή
ελαφρς χαμηλότερη από τις 58,6 μονάδες του Ιουνίου.
Σημεινεται ότι η πρόσφατη βελτίωση
των λειτουργικν συνθηκν του ελλην
χού μεταποιητικού τομέα ήταν η τρίτη τα χύτερη που έχει καταγραφεί σε διάστημα
περισσότερο των 21 ετν και ήταν σε γενικές γραμμές σημαντική παρά το γεγονός
ότι ο κύριος δείκτης υποχρησε καταγράφοντας χαμηλό τριν μηνν.
Η έντονη αύξηση της παραγωγής στο
ξεκίνημα του τρίτου τοιμήνου συνέβαλε
στη σφοδρή άνοδο της τιμής του κύριου
δείκτη. Η άνοδος της παραγωγής υπο στηούyθηκε από τη διαρχή αύξηση της ζήτησης
από την πλευρά των πελατν καθς συνεχίστηχε η επανεκχίνηση της οικονομίας.
Με εξαίρεση την πρόσφατη υψηλή τιμή
του Ιουνίου, ο ρυθμός αύξησης της παραγωγής ήταν ο ταχύτερος που έχει κατα γραφεί από τον Φεβρουάριο του 2020.
Παρ' όλα αυτά , ορισμένες εταιρείες επι σήμαναν την περιορισμένη
παραγωγική κανότητα λο - Σ 2
Κορονοϊός: Πόσο
|Νομικά διλήμματα των γονέων για τον
εμβολιασμό των παιδιν
κινδυνεύει
Ανοιξε η πλατφόρμα για να κλείσουν
κατηγορία θέλει να εμβολιαστεί και οι
γονείς του δεν του επιτρέπουν .
Αλλά στο τραπέζι μπαίνει και το αντίστροφο ερτημα , τι συμβαίνει όταν οι
γονείς του παιδιού θέλουν να εμβολιαστεί εν εκείνο αρνείται.
Τα παραπάνω ερωτήματα ανέλυσε και
εξήγησε στο Sputnik o Αντνης Δεσπό.
της , σύμβουλος της νομικής εταιρίας ΠΙΜ
Εργασιακής.
Το αναιτιολόγητο αόχν από τους γονείς μπορεί να είναι παράβα
ση της μέριμνας του παιδιού
η καρδιά
των εφήβων
Οι έφηβοι έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο φλεγμονής της καρδιάς τους-μυο
καρδίτιδας ή περικαρδίτιδας-λόγω της
λοίμωξης Covid-19, από ό,τι μετά τον εμβολιασμό τους κατά του κορονοίού , σύμ
φωνα με μία νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα.
Οι ερευνητές , με επικεφαλής τον δρα
Μάντελ Σίνγκερ της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστη μίου Case Western Reserve στο
Κλίβελαντ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική
προδημοσίευση στο me dRxiv (δεν έχει υπάρξει ακόμη δημοσίευση σε επιστημονι
κό περιοδικό ) , συνέχριν αν
τα ιατρικά αρχεία 7.300 κο -Λ
ραντεβού για εμβολιασμό κατά της.
COVID -19 παιδιά ηλικίας 12-15 ετν . Η
έγκριση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμν δόθηκε και οι γονείς των παιδιν της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας μπορούν πλέον να κλείσουν ραντεβού.
Ομως δύο χρίσιμα ερωτήματα προκύ πτουν σχετικά με τον εμβολιασμό της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας.
Το πρτο αφορά το τισυμβαίνει όταν
ένα παιδί που ανήκει στη συγκεκριμένη
www.Cimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα