Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Βαρύς ο "λογαριασμός" φόρων και εισφορών
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΟΡΙΚΗ μμο
9 771234
567126
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 / τιμή : 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 Αριθμός φύλλου: 27.583
Covid-19
Βαρύς ο λογαριασμός)
φόρων και εισφορν
5.000 κρούσματα μέχρι τα τέλη
Αυγούστου βλέπουν οι ειδικοί
Έκρηξη κρουσμάτων Που μπορεί να κινηθούν
μεταξύ 4.000-5.000 μερησίως μέχρι τα τέλη
Αυγούστου προβλέπουν τα μαθηματικά μοντέλα, εν την ίδια στιγμή έχουμε κάμψη στους
εμβολιασμούς λόγω των καλοκαιρινν διακοΠν. Συγχρόνως , μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου
θα ξεκινήσει ο εμβολιασμός με την 3η δόση για
ορισμένες κοινωνικές ομάδες .
Οι συσσωρευμένες υποχρεσεις επιχειρήσεων και vοικοκυριν στο β ' εξάμηνο
ΑΝΑΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕMΒΟΛΙΝ
Ούτε φέτος θα αποφευχθεί η υπερουσσρευση έχει Προυπολογιστεί από το υπουργείο Οικονομικν ολοκληρνονται στο τέλος Οκτωβρίου) όσο και για
φορολογικν και ασφαλιστικν υποχρεσεων να ανέλθουν στα 25 διο . ευρ , έναντι 20 δισ. ευρ
στους τελευταίους μήνες του έτους Από αυτόν τον
μήνα και μέχρι το τέλος του χρόνου οι φορολογού υπάρχουν βέβαια και οι ασφαλιστικές εισφορές . Περιτσεις φορολογουμένων που θα Πρέπει να
μενοι καλούνται να Πληρνουν φόρους άνω των
4.4 δισ. ευρ ανά μήνα , με το συγκεκριμένο Ποσό χιλιάδες Πολίτες βρίσκονται ήδηαντιμέτωΠοι με
να είναι αυξημένο Πάνω από 30% συγκριτικά με
τη μηνιαία καταβολή φόρων του 7μήνου Ιανουα
ρίου ουλίου.Τα φορολογικά έσοδα του βεξαμήνου
ΑΠΟ PFIZER ΚAΙ MODERNA
το 2020. Ειδικά ο Αύγουστος θα είναι μήνας υπερ
Που ήταν στο α' εξάμηνο . Εκτός από τους φόρους, συσορευσης ειδοποιnρίων , καθς θα υπάρξουν
Δηλσεις ενοικίων
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΕΩΣ ΤΙΣ 27/8
ΠΑ ΑΡΧΙΚΕΣ
ΗΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ
Εκτός από τις τρέχουσες υποχρεσεις, εκατοντάδες Πληρσουν διπλή δόση φόρου εισοδήματος, δύο
εκκαθαριστικά εισφορν στον ΕΦΚΑ (για την εκ.
τα αναδρομικά Που ζητάει ο ΕΦΚΑ τόσο για το 2019 καθάριση του 2019 και για την εκκαθάριση του
( έχει ξεκινήσει η είσπραξη της τελικής εκκαθάρισης
των εισφορν του 2019 σε Πέντε δόσεις , οι οποίες τρίμηνο του έτους. σελ.5
2020) , αλλά και τη 2η δόση του ΦΠΑ για το β'
Δεκαήμερο ανόδου στο Χ.Α.
με κέρδη 7,71% του γ. δείκτη
Βελτιθηκε τον Ιούλιο
Ασυγκράτητη η αγορά και στην Πρεμιέρα του
χρηματιστηριακού Αυγούστου, συμηληρνοντας 10 σερί ανοδικές συνεδριάσεις , με κέρδη
7,71% , και απέχει μόλις 4 από το ρεκόρ των
14 σερί ανοδικν συνεδριάσεων Που κατεγράφη από τις 19 Νοεμβρίου έως και τις 9
Δεκεμβρίου 2020. σελ . 16
Η Πανδημία
διόγκωσε ξανά
τα ελλείμματα
το οικονομικό κλίμα
Νέα άνοδο κατέγραψε ο δείκτης του ΙΟΒΕ
Στη δεύτερη μεγαλύτερη τιμή ρισσότερο τα νοικοκυριά αn'
ό,τι τις επιχειρήσεις. Συγκεκρι
μένα , για σημαντική άνοδο του
δείκτη οικονομικού κλίματος
στην Ελλάδα τον Ιού λιο, και μάλιστα σε
επίπεδα Προ Πανδημίας , κάνει λόγο το
Ίδρυμα Οικονομικν
και Βιομηχανικν
σύνη επιδεινθηκε . Ωστόσο , Ερευνν (ΙOBE , στα αποτελέ
σματα ερευνν οικονομικής
συγκυρίας του για τον συγκεδιαμόρφωση των Προσδοκιν , κριμένο μήνα . Ο δείκτης οικο
Εξέλιξη ισοζυγίου τρεχουσν συναλλαγν
(9% Παγκόσμιου ΑΕΠ)
από τον Οκτβριο του 2007
ανήλθε τον Ιούλιο το οικονοΑθηναϊκή Ζυθοποιία
Στόχος η επιστροφή
στην κανονικότητα το 2022
μικό κλίμα στην Ελλάδα, καθς
έχουν αυξηθεί οι
Προσδοκίες σε όλους
Σε επιστροφή στην κανονικότητα το 2022
Προσβλέπει η Αθηναϊκή Ζυθοποία , n onoia
κατά την περσινή χρήση δέχθηκε σημαντικές
Πέσεις απότην κρίση Covid-19, όπως άλλω στε συνέβη συνολικά στην αγορά μπίρας λόγω
των Ιockdowns στην εστίαση. σελ. 11
τους επιχειρηματικούς τομείς, παρά το
γεγονός ότι η κατα ναλωτική εμπιστοΣτα ψηλάν
και ο δείκτης
η Πανδημία συνεχίζει να απο
τελεί βασικό Παράγοντα στη
Ρωσία
Σύνολο απόλυτων ισοζυγίων τρεχουσν συναλλαγν
Αφαίρεση αντίκτυπου Covid-19
ΟΠΟΥΤΙΝΚΑΤΑΔΙΚΑΖΙ
ΤΙΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΒΑΡΩΣΙΑ >15
και την επαναφορά ορισμένων
Περιοριστικν μέτρων σε τοΠ
κό επίπεδο να επηρεάζουν Πε - τον Προηγούμενο μήνα. σελ. 3
θηκε τον Ιούλιο στις 111,2 μονάδες έναντι 108,7 μονάδων
Πηγή : ΔΝΤ
ΓΣΕΒΕΕ
Παράταση
και αλλαγές
κριτηρίων
Ηθετική
(Τρέχουν
στην Ευρη
συγχωνεύσεις
και εξαγορές
ΚΕΝΟ 56 ΔΙΣ . ΑΠΟ ΤΣ ΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
έκπληξη
των stress
tests
Safe Bulkers
ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΕΡΔΩΝ
ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Τράπεζες
Επιδότηση Παγίων δαπανν
Deals
σελ. 9, 15
Θετικές εκπλήξεις ήταν οι ελληνικές τράπεζες σε ό,τι αφορά
τα αποτελέσματα των stress tests .
σύμφωνα με κύκλους της αγο
ράς. Το αποιέλεσμα επιβεβαινει
ότι οι τράπεζες μπορούν να αν
τιμετωπίσουν τρία χρόνια ισχυ
ρν Πιέσεων χωρίς να υπάρξει
απαραίτητα ανάγκη για νέα κε
φάλαια, αναφέρει η Αxia. σελ .2
Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις επιχειρήσεις
Που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα επ- Καύσωνας
δότησης των Παγίων δαπανν, καθς λήγει στις 6
Αυγούστου η προθεσμία για την υποβολή των σχε
τικν αιτήσεων για την απόκτηση των (κουπονιν
συμψηφισμού φόρων και ασφαλιστικν εισφορν. για Κοινωνία
Η νέα παράταση δόθηκε με ΚΥΑ τωνυπουργείων
Οικονομικν και Εργασίας, εν με την ίδια απόφαση και δικτυα
επέρχονταιορισμένες τροΠοΠιήσεις στα κριτήρια
επιλογής των επιχειρήσεων . σελ. 4
Πολύ υψηλές θερμοκρασίες
επικρατούν στην ευρωπαϊκή
αγορά εξαγορν και συγχωνεύ
σεων . Στα 182 διο . δολ., η αξία
των ευρωπαϊκν συμφωνιν εί
ναιμέχρι στιγμής η υψηλότερη
από το 2008 και μΠορεί, εάν συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς ,
να ξεπεράσει ακόμη και τα επί
Πεδα του 2007. σελ 13
Τεσταντοχής
Χρυσό και χάλκινο από
Τεντόγλου και Πετρούνια
ενέργειας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν
  Η εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία αφύπνισε απότομα την Ευρώπη για την ανάγκη αξιόμαχων, ετοιμοπόλεμων στρατών. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών λένε ότι η Ρωσία προβλέπει σύγκρουση με το ΝΑΤΟ…Πολλοί στρατοί πασχίζουν να βρουν νεοσύλλεκτους. Στη Σουηδία τους διώχνουν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις
  Μετά την διακοπή της ζωντανής μετάδοσης του Associated Press και την κατάσχεση του εξοπλισμού του από το Ισραήλ, ο υπουργός Επικοινωνιών Σλόμο Κάρχι ανακοίνωσε ότι ανακαλεί την απόφασή του για…Ισραήλ: Ανακαλεί την απόφαση για το Associated Press μετά τις αντιδράσεις - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500
  Σε νέα ιστορικά υψηλά έκλεισαν και τη σημερινή συνεδρίαση οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq, καθώς οι επενδυτές περιμένουν εναγωνίως τα κέρδη της Nvidia αύριο Τετάρτη. Ο Nasdaq ενισχύθηκε 0,22%…Wall: Νέα υψηλά για Nasdaq και S&P 500 - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ
  Ως «το ισχυρότερο κάστρο της ΝΔ» χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την Καστοριά, την οποία και επισκέφτηκε σήμερα. Πρόκειται για τον τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στη Δυτική Μακεδονία. Ο…Κ. Μητσοτάκης: Αφήσαμε πίσω μας τις δημοσιονομικές δυσκολίες- Δεν θα συμβεί ποτέ ξανά με κυβέρνηση ΝΔ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα»
  Για «απρόβλεπτες συνέπειες» έκανε λόγο κορυφαίος Ρώσος διπλωμάτης αναφερόμενος στο σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να διοχετεύσει στην Ουκρανία κέρδη από δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Αυτό μετέδωσε το…Ρωσία: Η ΕΕ, αργά ή γρήγορα, θα επιστρέψει τα «κλεμμένα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ