Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΠΡΩΤΝΟξ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Βρυπής-Νικόλaος Καραθάνος 1951-1974 * Ιδωκτήτρια - Εκδύτρια Σταν μίδου 1. Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΤΡΠΗ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974)"
Αρ. φύλλου 6880-12406
0,50 ε
Κατά πλειοψηφία από το Δ.Σ της ΔΕΥΑΔ
Επέκταση δικτύου
ύδρευσης προς
βιοτεχνικές μονάδες
Δράμας-ΧωριστήςΚαλλιφύτου
Μετά από έρευνα
της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας
Σε πολύ καλό δρόμο
Ολυμπιακοί Αγνες
Προσποιήθηκαν υπαλλήλους της ΔΕΗ
Απέσπασαν
από ηλικιωμένη
στη Δράμα
Χρυσό μετάλλιο
ο Μ. Τεντόγλου.
Χάλκινο μετάλλιο
ο Λ. Πετρούνιας
ο εμβολιασμός
στο Γενικό
Νοσοκομείο Δράμας
και 5 χρυσές λίρες
Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Δράμας
Κορυφνεται ο καύσωνας σήμερα
και αύριο στην περιοχή της Δράμας
Προειδοποίηση από Πολτική Προστασία και Πυροσβεστική Υπηρεσία
Υψηλός κίνδυνος
πυρκαγιάς στη περιοχή
της Δράμας
Πρόληψη των επιπτσεων από την εμφάνιση υψηλν θερμοκρασιν και καύσωνα
7ΟΡΥΦΩΝΕΤΑΙ σήμερα και αύριο ο καύσωνας
, σε όλη τη χρα , αλλά και στην περιοχή της
Μράμας Σύμρωνα με ης προβλέψεις της Εθν
κής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας , η θερμοκρασία σήμερα την περοχή της Δράμας θα αγγίξει τους 40
Βαθμούς Κελσίου . Η ατμου εναι τογεγονός
ΨΗΛΟΣ
πυρκαγιάς υπάρχει
σήμερα στην περιοχή , σύμφωνα με τον
Χάρτη Πρόβλεψης Κνδύ.
νου Πυρκαγιάς που εκδίδει
η Γενκή Γραμματεία Πολτικής Προστασίας του
Υπουργείου Προστασίας
τυ Πολίτη (www.cipro
tection.g , (κατηγορία Kw
δύνου 3 ) σε όλη την Π.Ε
Δράμας .
Υπενθυμίζεται ότι από 11
Ιουνίου του 2020 δημοσεύθηκε η 19η ΠΔ με θέμα "Δαδικασία επι - ληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκα
βολής διακητικν προστίμων για
παραβάσεις επί κανονστικν διατάξεων οκοπεδικούς χρου -.
νομοθεσίας πυροπροστασίας- και ισχύει
μετά και την τροποποίηση και συμπλή - reservice.gr
ρωσή της στις 28-6-2021. Από την 1 buνiου 2021 βρίσκεται σε ισχύ η 9η ΠΔ με σία ενημερνει τα παρακάτω:
θέμα Καθορισμός μέτρων για την πρό κίνδυνος
στην πόλη παρ .
! ότι η υγρασία βρίσκεται γενικά σε χαμηλά επίτεδα.
Σύμφωνα με όσα έδεινε χθες το μεσημέρι η πλατ1 φόρματου Δήμου Δράμαςξυπνη πόλη για τις πε.
1 ριβαλλοντικές συνθήκες , η υγρασία ήταν στο 32%,
1 εν η θερμοκρασία είχε αγγίξει τους 38 βαθμούς
1 Κελσίου. Οσον αφορά το δείκτη δυσφορίας, αυτός
έδεηνε 292 με την επισήμανση κακός- και
ότ: ο περισσότερος πληθυσμός νιθει δυσφορία
και χειροτέρευση της φυσικής του κατάστασης..
Από την Πολιτική Προστασία εκδίδονται συνεχς
οδηγίες για την αντιμετπση του καύσωνα , εν σύφωνα με τους ειδικούς, είναι από τους χερότερες
καύσωνες που περνάει η χρα από το 1937
Σε δηλσες του μάλιστα χθες ο υπουργός Περβάλ σματος έχουν μικρή διαφορά , η μείωση της ερμοβα λοντος και Ενέργειας κ. Σχρέκας , είπε ότι "α συνθήκες μίδας (διαφορά θερμοκρασίας σματος και εξωτερικής
για το ηλετρικό σύστημα εναι πρωτοφανείς, καθς κα, θερμοκρασίας ) μεινει και το ρυθμό ανταλλαγής θερτανάλωση τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανέλθει μότητας με το εξωτερικό περιβάλλον , με αποτέλεσμα να
σε επίτεδα ρεκόρ λόγω των ιδιαίτερα υψηλν θερμο - δυσχεραίνεται η αποτελεσματική ρύθμιση της εσωτερ
Η κρασιν . Για τον λόγο αυτόν , ο συντονισμός των αρμό- κής θερμοκρασίας , το οπαο ενδέχεται να οδηγήσει σε
δων φορέων και των ηλεκτροπαραγωγν σε αντατο δυσμενείς εππτσεις στην υγεία .
επίτεδο εναι ετιβεβλημένος για να διασφαλιστεί η αδιά
λειπτη τροφοδότηση των
καταναλωτν καθ όλη
τη δόρκεα του ακραίου
φανομένου- .
όδηγίες από την Π.Ε
Δράμας
Στο μεταξύ , οδηγίες
για την πρόληψη των επιπτσεων από την εμφάνιση υψηλν θερμοκρασία
δίνει η Δεύθυνση Δημό σιας Υγείας και Kονωνικής Μέριμνας της Π.Ε.
Δράμας .
Όπως αναφέρεται σε
σχετική ανακοίνωση , ως
καύσωνας μπορεί να οp στεί μία περίοδος, με
ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες και πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή ( α άλογα με την περιοχή
σχετική υγρασία , χωρς
σαφς καθορισμένη σηγμή έναρξης και naύσης,
διάρκειας τουλάχιστον 23 ημέρες και σημαντική
επίδραση στην ανθρ.
πινη δραστηριότητα και
στα οικοσυστήματα.
Στον ανθρπνο οργα .
νισμό ο κυριότερος μη
χανσμός ρύθμισης της
θερμοκρασίας του σματος είναι μέοω της
εξάτμισης του ιδρτα
(-75%) και έπονται η
αναπνοή και η άμεση εκ.
πομπή θερμότητας , Αντίστοκα , ο κύριος μηχανισμός πρόσληψης ερ .
μιής ενέργειας παραμέ 4 ΦΩΤΟ Π.Τ.
νει η άμεση και έμμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία .
Όταν η εξωτερική θερμοκρασία και η θερμοκρασία του
γιν σε δασικές , αγροτικές εκτάσεις και
Για περισσότερες πληροφορίες wwwf
Κατόπιν αυτού η Πυροσβεστική Υπηρε σελ 4η|
| σελΑη
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάτκας-Μασμανίδης
ΝΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όπισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 2521ο-20806
και καύσωνα,
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη- Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
καθημερινά 8:30-14:00 και 17-30-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ - ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάται υψηλού επαγγιλματισμού εγκαταστάσεις
Απόφοιτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
Ειδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
&ιαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!Η.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ: 25210 35194-Κiv: 697 7422 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΔΙΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφίpων Αξωματmν 124, Δρόμα , ΤΚ. 65100
Ωράριο
Καθημερνές: 100-13:0 και 1800-2000 (εκτός Τετάρτη)
Eαββατοκύρια κα κλαστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: [email protected] cοm
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα