Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ακινητοποιήθηκε σκάφος
στο Μέζαπο
λόγω εισροής υδάτων > σελ.7
Στην κορυφή
με το κσπαθίν της η Λάκαινα για το βόλεϊ
Σαπφ Κουρμπέλη , σελ 10
Έπεσε η αυλαία της χρονιάς
| του Σπαρτιατικού > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τρίτη 3 Αυγούστου 2021 Ετος 26-| Αριθμός 61741 Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailtinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Συνεχίζεται η επέλαση του καύσωνα στη χρα
Σπάει τα ρεκόρ
θερμοκρασίας η Σπάρτη
Παραμένει
Πολύ υψηλός
ο κίνδυνος
Πυρκαγιάς
στη Λακωνία
ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΠΥΡΚΑΓΑΙ
Για όγδοη συνεχή ημέρα,
την Τρίτη 3/8, το σύνολο του
νομού Λακωνίας διατηρείται
σε επίπεδο Πολύ υψηλού
κινδύνου για εκδήλωση πυρ καγιάς , σύμφωνα με το
Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου
Πυρκανιάς της Γεικής
Γραμματείας Πολιτικής Προ Παράλληλα, nολύ υψηλός δια Τον ακδωνα του κινδύνου- noυς ακόμα και τους 47 Βαθκρούει με την τελευταία του μούς Κελσίου .
Πρόγνωση το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνν , για την εξέ - Σπάρτη , ο υδράργυρος σκαρφά - καγιν τουλάχιστον κατά την
λιξη του καύσωνα τις επόμενες λωσε σε πρωτόγνωρα εππεδα Τρίτη και την Τετάρτη.
ρες και μέρες στη χρα , με ήδη anό το διήμερο nou ne Προβλέψεις σοκ και θερμοκρα - ρασε, εν αναμένεται να σπάσει λογικές συνθήκες αναμένεται κν Πυρκαγιν.
σίες nou Βα αγγίξουν κατά το - κάθε Προηγούμενο ρεκόρ.
τη χρα μέχρι το τέλος της
τηρείται ο κίνδυνος εκδήλωσης εβδομάδας . Έτσι η κορύφωση
Στη Λακωνία και κυρίως στη και εξάπλωσης δασικν Πup - του κύματος καύσωνα αναμένεται να συνοδευτεί anό κορύφωση της επικινδυνότητας για
Ιδιαίτερο δυσμενείς μετεωρο- εκδήλωση και εξάπλωση δασι στασίας του Υnouργείου
Προστοσίας του Πολίτη
Δεδομένης της κατηγορίας
κινδύνου 4 για όλους τους
δήμους του νομού , η ΠΕ Λ κωνίας συνιστά στους nολ
τες να είναι ιδιαίτερα
Προσεκτικοί να naίρνουν
μέτρα αυτοηροστασίας και να
anoφεύγουν ενέργειες στην
ύποιθρο , Εφιστά ιδιαιτέρως
την Προσοχή σε αγρότες , κη νοτρόφους μελισσοκόμους
και σε όσους απασχολούνται
στην ύπαιθρο να αnoφύγουν
ενέργειες nou μηορούν να
Προκαλέσουν Πuρκαγιά onπό
αμελεια . Εnioης , οι noλίτες
ηpouν τις αna κυκλονα επικρατήσουν σε ολόκληρη
συνέχεια σελ 9
Γ. εδεδήμου:
ΚΣτόχος μας να μπει n ΔΕΥΑΣ
σε τροχιά ανάκαμψης
30 ην
Ηνέα πρόεδρος του φορέα μιλά στον <ΛΤ
καλούνται α
Οι χρόνιες Παθογένειες της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ σης-Αποχέτευσης Σπάρτης,
είναι ένα θέμα nou aπaσχολεί
τόσο τη Δημοτική Αρχή όσο και
τους Πολίτες
Η πρόσφατη αλλαγή ηγεσίας
στον φορέα, στόχο έχει τη δρομολόγηση ενεργειν nou θa
επιφέρουν την εξυγίανση και , εν
τέλει, την ανάκαμψη της ΔΕΥΑΣ
Η αντιδήμαρχος Οικονομικν
θεμάτων και Ανάπτυξης του Δ.
Σπάρτης , κ. Γεωργία Δεδεδήμου, αναλαμβάνει το αξίωμα της
Προεδρίας της ΔΕΥΑΣ σε μια
δύσκολη χρονική στιγμή . Η
Dευα nρτη γυναίκα nρόεδρος στην
ιστορία της ΔΕΥΑ ΣΠόρτης ανοί γει τα "χαρτιά, της και μιλά στο
"ΛT, για τους στόχους nou έχει
θέσει στε να μηει ξανά η επ χείρηση σε τροχιά ανάκαμψης
συνέχεια σελ . &
γορευτικές διατοξεις κυκO
φορίας οχημάτων σε δοσικές
περιοχές κατά τις ημέρες
υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
Αναφορικά με τις Πυρκαγιές
σε ολόκληρη τη χρα , ο
υφυηουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων γνωστοηοiησε ότι το
48ωωρο του Σαββατοκύριακου εκδηλθηκαν συνολικά
116 Πυρκογιές
1lakonikOS.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Ηδονικοί αυτόχειρες
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΕ ΣΤΟ δδΚΤYο
του Χρήστου Γανναρά
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα