Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τρίτη 03.08.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7660
29 χρόνια
Ανοιξε η πλατφόρμα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ
Βορείου Ελλάδος
για το επίδομα παιδιού
κ.Χατζη δάκηςς Απάντηση Του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικν Υποθέσεων
Καταλογισμός ευθυνν
για Ιockdown σε κατάστημα ΕΦΚΑ
Έρευνα και καταλογισμό ευθυνν για το περιστατικό Που
σημειθηκε προχθές στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Αχαρνν ,
το οποίο έκλεισε λόγω κορονοϊού χωρίς να ειδοποιηθούν οι Πολίτες,
Έρευνα και καταλογισμό ευθυνν για το Περιστατικό Που
σημειθηκε προχθές στο κατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Αχαρνν ,
το οΠΟίο έκλεισε λόγω κορονοϊού χωρίς
ειδοποιηθούν
Πολίτες, ζήτησε ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικν
Υποθέσεων
Χατζηδάκης
Κωστής
όπως ανέφερε ο ίδιος
απαντντας σήμερα στη
Βουλή σε ερτηση της
βουλευτή
Δημοκρατίας Φωτεινής
Πιπιλή για τον ΕΦΚΑ.
Αυξήθηκε 12,6% ο Γενικός Δείκτης Τιμν 2019.
Παραγωγού στη Βιομηχανία (σύνολο
εγχριας και εξωτερικής αγοράς ) σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούνιο 2021, σε σύγκριση με ον δείκτη του
2021, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Μaΐου 2021 , Παρουσίασε αύξηση 1,5%
δείκτη του ΙοΤνίου 2020 Που Παρουσίασε έναντι αύξησης 2,6% Που σημειθηκε
μείωσης 7,4% σε ετήσια βάση στη σύγκρ- κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δει
ιση Των δεικτν του έτους 2020 με το
Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιούνιο
Πόροι 200 εκα .
ευρ για στήρξη
της ναυτικής
επαίδευσης
Τν του έτους 2020.
Αντιμε ηση
τωπίστηκε από εισοδήματος
φόρου ση, χωρίς επιβα-νους και Προέκ- Στους εμπλεκόμενους θα σταλεί ενημερωτικό
ρύνσεις , μέσα υψε μετά από
στην κανονική ανα βάθμιση του
Προθεσμία.
την ΑΑΔΕ
τεχνικό Πρόβ-Σύμφωνα
λημα στο Taxis
οδηγούσε
λάθος υπολογισμό του φόρου δηλσεις,
σε ελεύθερους πρέπει να υοεπαγγελματίες βάλουν τροΠο- περίπου 2.500
με Παρακράτ-Ποιητική δήλω- φορολογούμεΤΟ
συστήματος. email.
την ΑΑΔΕ, οι
Έκδοση
3μηνων ενπόκν
γραμματίων την Τεπρτη
συγκεκριμένοι Πηγές της ΑΑΔΕ
επαγγελματί ες υποστη ρίζουν
που υπέβαλαν ότι το Πρόβλημα
περιορισμένη έκταση,
θα είχε
Ανεξάρττη Αρή
Δημοσίων Εσόδων
Created by Universal Document Converter