Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Τρίτη 03.08.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6840
Eurobank:
Εντονη μεταβλητότητα στην αγορά εργασίας
Σκοπός είναι να δημοσιεύεται κάθε 18 μήνες/δύο έτη εκτενής έκθεση
Εeι έμαα σιστιμική γνορίνηιση των οληνικν ηρφόν
Η μετατροπή της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στην κατεξοχήν αρμόδια
Αρχή για τη ρύθμιση της Ψηφιακής οικονομίας, με δυνατότητα να εφαρμόζει κανόνες ανταγωνισμού στα οικοσυστήματα αλλά και η διαμόρφ
ωση ενός ευέλικτου σχήματος το οποίο θα σέβεται την ανεξαρτησία και
τη διοικητική αυτοτέλεια κάθε ανεξάρτητης αρχής , αλλά θα δνει κινητρα ειούχων κατέθεσε κατά του
για συνέργειες μεταξύ τους, με σκοπό τη σύσταση ενός δημοσίου οικοΔυο εξδικα στον
ΕΦΚΑ από το Ενιαίο
Δίκτυο Συνταξιούχων
Το Ενιαίο Δίκτυο ΣυνταΔιοικητή του e-ΕΦΚΑ και
κατά παντός υπευθύνου
δύο εξδικα με τα υπ'αρίθμ. : 932 30/7/2021 και
933 30/7/2021 αντίστοιχα.
Α Η ΑΤΑΧΩΝΜΟΙ συστήματος προστασίας του ανταγωνισμού είναι κεντρικός στόχος της
Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, καθηγητής,
Ιωάννης Λιανός, σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μίλησε
για όλες τις δράσεις που έχει θέσει στο στόχαστό της η επιτροπή, σημείωσε ότι ετοιμάζονται μελέτες που πρτη φορά
γίνονται στην Ελλάδα και έρευνες σε όλο το εύρος της αγοράς και τόνισε ότι αν και τους τελευταίους 18 μήνες έχουν
ολοκληρωθεί οι σημαντικότερες οργανωτικές αλλαγές
ωστόσο κθα χρειαστεί χρόνος για να αλλάξουν συνήθειες
στην αγορά και να αναπτυχθεί μία κουλτούρα συνεργασίας
μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και των διαφόρων
φορέων της αγοράς.
A) για το θέμα της προσαύξησης της παράλληλης
σύνταξης που δεν έχει υπολογιστεί από τον e-ΕΦΚΑ
από 13/5/2016 έως και
σήμερα και αφορά 80.000
συνταξιούχους.
Πς απροσπέρασει το stress test
1ο εληνικό τραπεζικό σύστημα
Β) για τον λάθος επανυπολογισμό που πραγματοποίησε
1/1/2019
e-ΕΦΚΑ την
600.000
Εγκρίθηκε 1ο ενημερωτικό δελτίο
για την ΔΙ Της Beltera για Τον ΟΛΘ
συνταξιούχους. Δεν έχουν
υπολογιστεί α ) τα βαρέα
ένσημα β) η παράλληλη
σύνταξη και γ ) το αυξημένο
ασφάλιστρο που πλήρωναν οι συνταξιούχοι (σημε
ωτέων ότι σε όλες τις
συντάξεις υπολόγισαν 20%
ασφάλιστρο οριζόντια).
Το μακρύ δρόμο που διένυσε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τους πρτους μήνες της φετινής
χρονιάς, εν μέσω πανδημίας, εν μέσω πανδημίας
δείχνουν τα αποτελέσματα των stress test που
ανακοινθηκαν το βράδυ της Παρασκευής και
αφορούσαν τα δεδομένα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στις 21 Δεκεμβρίου 2020. Και
αυτό γιατί , όπως προέκυψε από τα στοιχεία αλλά
και τις ανακοινσεις των μεγάλων συστημικν
τραπεζν , οι κεφαλαιακοί δείκτες ανεβαίνουν
σημαντικά , τόσο στο βασικό, όσο και στο δυσμενές σενάριο, αν ληφθούν υπόψη οι κινήσεις που
έγιναν το 2021.
Το Διοικητικό Συμβούλιο Την έγκριση του περιεχοτης Επιτροπής Κεφαλαια- μένου του ενημερωτικού
γοράς
924η27.7. 2021 συνεδρίασή του αποφάσισε
Την έγκριση του περιεχομένου του πληροφοριακού μάτευση στη Ρυθμιζόμενη
δελτίου σχετικά με την
υποχρεωτική
πρόταση της εταιρίας
BELTERRA
εταιρίας
IDEAL
Α.Β.ΕΕΔ.ΕΣ για την
εισαγωγή προς διαπραγκατά
δελτίου
ΟΜΙΛΟΣ
Αν ο e-ΕΦΚΑ δεν απαντήσει μέσα σε 15 ημέρες το
Δίκτυο θα προχωρήσει σε
μηνυτήρια αναφορά και
αγωγές , σημεινει στη σχετική ανακοίνωση και κατα λήγει:
εκδούλευση και τα Ψέματα
περί λογισμικού και τα τοιαύτα, τα οποία χρησιμοποι
είο e-ΕΦΚΑ
Χρηματ
δημόσια στηρίου Αθηνν
23.176.792 νέων , άυλων ,
κοινν , ονομαστικν , με
Αγορά
INVESTΤέλος
ΜENTS LTD προς τους δικαίωμα Ψήφου μετοχν,
μετόχους της εταιρίας
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ αύξηση του μετοχικού της
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣκεφαλαίου με εισφορά σε
που προήλθαν από την
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
είδος
Created by Universal Document Converter