Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Μινέρβα: Το deal για την ιστορική μουστάρδα και η στρατηγική επέκτασης
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6030 Τρίτη 03.08.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ - Πλομονοίας (Γλάδστων ος 5 ) : Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Δυο εξδικα
στον ΕΦΚΑ από
το Ενιαίο Δίκτυο
Συνταξιούχων
Εγκρίθηκε το ενημερωτικό >>>ΤΕΑ
Μείωση απασχόλησης
και Παύση εργασιν
λόγω καύσωνα
>>> Τελ.
δελτίο για την ΔΠ
της Belterra για Τον ΟΛΘ
Οι εμβληματικές
δράσεις του νέου ΕΣΠΑ
Το Ενιαίο Δίκτυο Συντα
ξιούχων κατέθεσε κατά Του
Διοικητή του e-ΕΦΑ και
κατά παντός υπευθύνου δύο
εξδικα με τα υπ'αρίθμ. :
932 30/7/2021 και 93
30/7/2021 αντίστο χα.
Α) για το θέμα Της Προσαύξησης της Παράλληλης
σύνταξης Που δεν έχει υπο
λογιστεί από τον e-EΦΚΑ από
13/5/2016 έως και σήμερα
και αφορά 80.000 συνταξιούχους.
ασεις
Β ) για Τονλάθος επανυπολογισμό Που Πραγματοποίησε ο
e-ΕΦΚΑ την 1/1/2019 σε
600.000 συνταξιούχους . Δεν
έχουν υπολογιστεί : α ) τα
βαρέα ένσημα β) η Παράλληλη σύνταξη και γ) ο
αυξημένο ασφάλιστρο που
Ηδημοπρασία πραγματοποιήθηκε
Αμετίβλητο στο -39%
ΤΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ για τα 6μηνα έντΟα
( σημειωτέων ότΙ σε όλες
συντάξεις υ πολόγισαν 20%
ασφάλιστρο ορζόντια).
ηνία διακανονισμού είναι
η Παρασκευή 30 Ιουλίου
2021. Έγιναν δεκτές προδημοπρασία σφορές μέχρι τυ ύψους
δημοπρατη θέντος
Ποσού, καθς και μη
ανταγωνιστικές Προσφορές ύψους 187,5 εκατομΤο Ποσό Των 8 12,5 εκατ.
άντλησε
Αν ο e-ΕΦΚΑ δεν απαντήσει
μέσα σε 15 ημέρες το Δίκτυο
θα Προχωρήσει σε μηνυτήρια
αναφορά
σημεινει στη σχετική ανα
κοίνωση και
Τέλος πια η εκδούλευση αι
τα ψέματα περί λογισμικού
και τα τοιαύτα, τα οποία χρησιμοποιεί ο e-ΕΦΚΑ
Ελληνικό Δημόσιο από τη
σημερινή
εντόκων
6μηνης διάρκειας.
Η έγκαιρη κατάθεση των τομεα κν και περιφερεια κν Προγραμμάτων
του νέου ΕΣΠΑ στις κοινοτικές αρχές και η λήψη της οριστικής έγκρισης
εντός του Οκτωβρίου αποτελεί το νέο τοίχημα του υπουργείου ΑνάΠτυξης και Επενδύσεων γα την ενεργοποίήση της νέας προγραμματικής
Περιόδου 202 1-2027, Που επιθυμεί να έχει ξεκινήσει το αργότερο έως τα
τέλη του έτους. Μετά τη χθεσινή έγκριση του κκεντρικού σχεδίου του
νέου ΕΣΠΑ από την Κομισιόν-το οποίο είναι το Πρτο Που λαμβάνει το
<πράσινο φωςν
γραμματίων
αγωγές,
καταλήγει :
Το επιτόκιο Παρέμεινε μυρίων ευρ.
αμετάβλητο σε σχέση με
την προηγούμενη δημο-Σύμφωνα με τον ΚανονIΠρασία στο-0,39%, εν σμό Λειτουργίας
η έκδοση υπερκαλύφθηκε Βασικν Διαπραγματευκατά 1,82 φορές, έναντι τν Αγοράς μπορούν να
1,89 στην Προηγούμενη υποβληθούν επιπλέον μη
δημοπρασία.
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένω - ποίηση των κονδυλίων 26,2 δισ.
σης, Το υπουργείο βάσιμα εκτ
μά ότΙ η λλάδα θα είναι η σμός της νέας Προγραμματικής
Πρτη χρα Που θα μπορεί και
ευρ, Που είναι ο προϋπολογ
ανταγωνιστικές Προσφορές ύψους 30% επί Του
περιόδου 2021-2027.
Η δημοπρασία, πραγματο-δη- μοπρατούμενου
Ποήθηκε
Βασικν Διαπραγματευ τν Αγοράς (Primary 12μ.μ.
Dealers ), και η ημερομΠοσού, έως την Πέμπτη επισημως να ξεκινήσει την αξιο
29 Ιουλίου 2021, στις
Created by Universal Document Converter