Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

32oC, 15:00

39oC, 21:00

35oC - Υγρασία 17%-31% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:40 - Δύση ηλίου: 20:51

€0.80

Ç ðáñåîÞãçóç

Παρήγορη η αντίδραση της Περιφέρειας να αναζητήσει χώρους στάθμευσης πέριξ της ε.ο. Παλαιοκαστρίτσας στου Σολάρη. Το υποχρεωτικόν του πράγματος τεκμαίρεται από τη μόνιμη και
καταχρηστική κατάληψη της δεξιάς λωρίδας από σταθμευμένα αυτοκίνητα. Την κατάργηση έτσι των δυο εκ των τεσσάρων λωρίδων κυκλοφορίας του δρόμου, που εξακολουθεί και υποδύεται την εθνική οδό αν και έχει προ πολλού χάσει τα χαρακτηριστικά,
που παραπέμπουν σε αβίαστη και ελαφρώς ταχύτερη κυκλοφορία των οχημάτων. Επισημαίνεται ότι η απαλλοτρίωση της απαιτούμενης γης για τη χάραξη του δρόμου έγινε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70, δηλ. πριν από μισό αιώνα. Κι ο δρόμος ολοκληρώθηκε πρόσφατα με την επίμονη στάση του συχωρεμένου του Σάκη του Τσούκα, αντιπεριφερειάρχη. 3»

Τρίτη 3 Αυγούστου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5405

ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΔΥΟ ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ôï öéëß ôçò æùÞò óôïõ ÓïëÜñç

Óôü÷ïò ç ðïéïôéêÞ
áíáâÜèìéóç ôçò ðåñéï÷Þò
êáé ç áðïöõãÞ
ôáëáéðùñßáò ôùí ïäçãþí
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την δημιουργία
δυο χώρων στάθμευσης στο
Σολάρι δρομολογεί η Περιφερειακή Αρχή, ως μια ουσιαστική λύση στην αντιμετώπιση
του κυκλοφοριακού στην περιοχή. Όπως τόνισε στην «Ε»
ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Τεχνικών Έργων Μανώλης Ορφανουδάκης τα δυο
πάρκινγκ θα αναπτυχθούν
στην είσοδο και στην έξοδο
της περιοχής για την εξυπηρέτηση τόσο των κατοίκων όσο
και των επισκεπτών.
ΣΕΛΙΔΑ

ÅãêáéíéÜæåôáé
ôï óôñáôéùôéêü
öõëÜêéï óôïõò
Ïèùíïýò »

Áíïßãåé êáé ðÜëé
ï öÜêåëïò ôïõ Ýñãïõ
ãéá ôç ãÝöõñá ôïõ Ðïôáìïý

5»

Μετά από β΄ διαγωνιστική διαδικασία προέκυψε μελετητής για το έργο της αποκατάστασης στατικής επάρκειας και
αντιπλημμυρικής προστασίας. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ & ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ • ΣΕΛΙΔΑ 9»

28 íÝá êñïýóìáôá óôçí ÊÝñêõñá ôç ÄåõôÝñá 2/8

3

Äõï ïëõìðéáêÜ ìåôÜëëéá ÷èåò

6»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα