Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοοιογράφος
τον το1o toυ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΚΡΥΦΑ
ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ
φημερίδς των Aμενικού Τομείου να κάνε στην nonn μος , 0α νομοr
onνν επλέγει ο τέτοιες ελoγές κα0ς ouη Πρέβεζα έχει μετα .
xε αντίhoyος και δεν
μηορεί να δσει αnavτn
Υάκος, για να μιλήσει για
το master plan toυ Λμα . σεις ή δεν 0ΕΛε..
μαρχος .Πρόεδρος του N . να κanoov nou δεν ζε
Telegraph: Η Παραλία Καναλίου
στις 4 καλύτερες της ΕυρΠης
Έκτακτα μέτρα Προστασίας των εργαζομένων
Ενόψει του Πολυήμερου καύσωνα
Προανήγγειλε ο Μικάλης Χρυσοχοΐδης
νόψει του nonunμεpoυ καύοωνα nou ήon oεpνει τη
δομοφiείς του κοινού
Ιατρικός Σύλλογος Πρέθεας:
Εμβολιασμός Ππράξη ευθύνης
Τον Πήραν
στο ψnnό...
Eλλεψη οβορότητας καταλογίζουν
κολουθεί το τελευταίο
διάστημα με μεγλη aνησυnία την αύξηση
τον 1ο SAR5 CoV2 Kομε τmv eρνηση , διστα
κτικότητα ή εnpuna κτικότητα μέρους του