Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
| ΠΛΗΡΟΜΕΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
9772529 029169
ΕΤΟΣ: 51ο
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 14429
T: 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F: 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
Ευρωζνn: Στο 13,7%
ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
στο β' τρίμηνο-Αύξηση
πληθωρισμού, μείωση ανεργίας
Τράπεζες
Πανδημία
Περιβάλλον
Λύση στο θέμα του αναβαλλόμενου φόρου
και του κινδύνου ενεργοποίησής του σε
περίπτωση ενδεχόμενων ζημιν τα επόμενα
χρόνια, δίνει η ΕΚT, εγκρίνοντας τροποποί
ηση του άρθρου 27 του ελληνικού φορολογικού κδικα .
Ενα παλιό , φθηνό και ασφαλές φάρμακο , που χορηγείται ως αποχρεμπτικό για
τη βρογχίτιδα, μπορεί να ανακόπτει την
επιδείνωση των πασχόντων από COVID-19 ,
μεινοντας τον κίνδυνο διασωλήνωσης και
θανάτου εξαιτίας της.
Το φύτεμα νέων δέντρων , με στόχο την
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής,
θα έχει μία επιπλέον ωφέλεια . Την αύξηση
των βροχοπτσεων τα καλοκαίρια στην
Ευρπη, σύμφωνα με μία νέα μελέτη.
σχυρή ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας της
Ευρωζνης στο δεύτερο τρίμηνο του 2021,
σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η
Eurostat, καθς άρχισαν να λειτουργούν ξανά
επιχειρήσεις μετά την άρση των περιοριστικν μέτρων. Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της ,
υψηλότερος του αναμενόμενου ήταν ο πλη
θωρισμός στην περιοχή τον Ιούλιο, ο οποίος
αυξήθηκε στο 2,2% από 19% τον Ιούνιο, εν η
ανεργία μειθηκε στο 77% τον Ιούνιο από 8%
τον Μάιο. Το ΑΕΠ της περιοχής αυξήθηκε 2%
σε σύγκριση με το πρτο τρίμηνο του έτους,
υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων , εν αναμένεται να αυξηθεί ακόμη
περισσότερο στο τρέχον τρίμηνο , εφόσον δεν
υπάρξουν εμπόδια από τις συνεχιζόμενες στενότητες στην προσφορά ή από νέες αυξήσεις
κρουσμάτων του κορονotού. Σε ετήσια βάση
( σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2020),
το ΑΕΠ αυξήθηκε 13.7%. Η ΕΚΤ έχει προειδοποιήσει ότι η Ευρωζνη έχει αακόμη πολύ
δρόμο να διανύσεω μέχρι να αποκατασταθεί η
ζημιά από την πανδημία . Η ΕΚΤ προβλέπει ότι
το ΑΕΠ της Ευρωζνης θα φθάσει στις αρχές
του 2022 στο προ της πανδημίας επίπεδο , με
την επίδοση του δεύτερου τριμήνου να δείχνει
ότι η οικονομία της είναι πλέον πιο κοντά στον
στόχο αυτό Η Eurostat ανακοίνωσε στοιχεία
για 1 από τις 19 χρες της Ευρωζνης, εν
τα στοιχεία για τις άλλες οκτ χρες , μεταξύ
των οποίων και η Ελλάδα , θα ανακοινωθούν
αργότερα . Από τις μεγάλες οικονομίες, την
ισχυρότερη ανάκαμψη σημείωσαν η Ιταλία
και η Ιταλία (2,89% και 2,7% , αντίστοιχα , σε
τριμηνιαία βάση) , με την ανάπτυξη της Γαλλίας
(ο9%) να είναι ελαφρά υψηλότερη από τις
προσδοκίες . Η μεγαλύτερη έκπληξη ήταν η
καττερη του αναμενόμενου ανάπτυξη της
Γερμανίας , με το ΑΕΠ της να αυξάνεται κατά
1.5% έναντι 2% που ήταν η μέση εκτίμηση σε
έρευνα του Bloomberg. Αν και ο πληθωρισμός
τον Ιούλιο είναι υψηλότερος από τον στόχο του
2% που έχει θέσει η ΕΚΤ, οι αξιωματούχοι της
κεντρικής τράπεζας έχουν δηλσει επανειλημ
μένα ότι η αύξηση των τιμν θα επιβραδυνθεί
το επόμενο έτος, Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν
Λαγκάρντ έχει υποστηρίξει ότι το σημαντικό
παραγωγικό κενό στην οικονομία συγκρατεί
τους μισθούς , κάτι που περιορίζει τις πληθωρι
στικές πιέσεις.
- σελ . 2
- σελ. 3
- σελ. 8
Μέτρα προστασίας εργαζομένων για
τον καύσωνα-Μείωση απασχόλησης
και μερική παύση εργασιν 12: 00-16:00
γκύκλιος για την προστασία
των εργαζομένων ενόψει του
καύσωνα εκδόθηκε από το
υπουργείο Εργασίας και Κοινωνι
κν Υποθέσεων Ειδικότερα : Για την
προστασία των εργαζομένων ενόψει
της πολυήμερης επικράτησης υψη.
λν θερμοκρασιν στη χρα μας
και την αποφυγή φαινομένων θερμικής καταπόνησης υπό συνθήκες
καύσωνα , το Υπουργείο Εργασίας &
Κοινωνικν Υποθέσεων και η Γενική
Γραμματεία Εργασίας καλούν τους
εργοδότες να προβούν τόσο στη λήψη.
των απαραίτητων τεχνικν και oρ
γανωτικν μέτρων , σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, όσο και σε μείωση
απασχόλησης ή/και παύση εργασιν
κατά τις ρες θερμοκρασιακής αιχμής
( 12.00-16.ο0 ) , όπου αυτό κριθεί, κατά
περίπτωση , απαραίτητο .
Παράλληλα , το Σμα Επιθερησης Εργασίας εντατικοποιεί την περίοδο αυτή τους στοχευμένους ελέγχους
σε εργασιακούς χρους, σύμφωνα
με την επισυναπτόμενη υπ' αριθμ.
56738/30.07.2021 εγκύκλιο , και σε
συνέχεια της από 22 Ιουνίου 2021 σχε
τικής εγκυκλίου (αριθ. πρωτ. 41935),.
με έμφαση σε υπαίθριες εργασίες (πχ.
οικοδομές , οδικά και άλλα τεχνικά
έργα ) , σε εργασίες σε στεγασμένους
χρους όπου λόγω της φύσης των
παραγωγικν διαδικασιν μπορεί
να υπάρχει επί πλέον θερμική καταπόνηση από υψηλές τιμές θερμοκρασίας-υγρασίας και ακτινοβολούμενη
θερμότητα (π.χ. σε χυτήρια, μεταλλουργίες , βιομηχανίες πλαστικν,
μαγειρεία κ.α. ) , καθς και σε χειρω
νακτικές εργασίες (π.χ. μεταφορά
βαρέων αντικειμένων, οικοδομικν
υλικν ) . Σε κάθε περίπτωση, εφιστάταιη προσοχή για εργαζόμενους που
ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου.
Ειδικότερα συστήνονται:
κεραμοποιεία, ναυπηγικές εργασίες
κ.λπ. μεταξύ των ωρν 12.00-16.00.
Διαμόρφωση κυλικείων , ή άλλων κατάλληλων χρων για το χρόνο
διαλείμματος . Οι χροι αυτοί , ανάλογα με τις αντικειμενικές ανάγκες
και δυνατότητες , να εξοπλίζονται με
σύστημα κλιματισμού. Οιχροι αυτοί
θα επιλεγούν μετά από συνεργασία
του εργοδότη και του Τεχνικού Ασφάλειας , Ιατρού Εργασίας και μελν
ΕΥΑΕ και όπου δεν υπάρχουν των
εκπροσπων των εργαζομένων
-Παροχή πόσιμου δροσερού νε ρού σε θερμοκρασία 10 15C.
Χορήγηση και χρήση κατάλληλου καλύμματος κεφαλής όπου δεν
προβλέπεται χρήση κράνους προστασίας , καθς και προστατευτικν
μέσων δέρματος.
Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού
μέρους για διαλείμματα.
- Διαμόρφωση / επιλογή σκιερού
μέρους ή κατασκευή κατάλληλων
στεγάστρων για την εκτέλεση των
εργασιν , όπου αυτό είναι δυνατόν .
Προγραμματισμός των εργασιν έτσι στε οι πλέον επιβαρυμένες
( π.χ. εργασίες ασφαλτόστρωσης ) να
γίνονται τις ρες που οι θερμοκρασίες
είναι χαμηλότερες.
-Μείωση της απασχόλησης ή /και
παύση εργασιν κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ των ωρν 12.00-16.00
- Χορήγηση πόσιμου δροσερού
νερού (10-15 C).
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ
Οργάνωση του χρόνου εργασίας
με προγραμματισμό διαλειμμάτων
κατάλληλης διάρκειας για τη μείωση της θερμικής καταπόνησης των
εργαζομένων
Προγραμματισμός των εργασιν
που συνεπάγονται υψηλή θερμική
καταπόνηση των εργαζομένων , κατά
το δυνατόν , σε ρες εκτός θερμοκρασιακν αιχμν .
-Μείωση της απασχόλησης ή
παύση εργασιν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένους θερμικά χρους όπως είναι τα
μηχανοστάσια, χυτήρια, ναλουργεία .
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Τα μέτρα που μπορεί να ληφθούν
για να αντιμετωπιστεί τυχόν θερμική
καταπόνησ περιλαμβάνουν :